A vezérlő fejedelem születésnapján emlékeztünk II. Rákóczi Ferencre a Tekó előtti Rákóczi szobornál.

2018. március 24-én, szombaton került sor a kecskeméti Szent Imre Általános Iskola épületében az Egyházmegyei Hittanverseny első fordulójára, amelyen Kecskemét Város és a Kecskeméti Espereskerület hittanosai mérték össze a tudásukat. Mintegy száz gyermek és fiatal vetélkedett Kecskemét különböző iskoláiból, valamint Lakitelekről, Szentkirályról, Tiszakécskéről, Kerekegyházáról, Jakabszállásról és más településekről. A tesztek kitöltése után uzsonnát is kaptak a gyerekek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában lévő köznevelési intézmények nagyböjti lelki napjának kezdetén a bajai Szent Balázs Iskolában gyülekeztek össze. A vendégvárás után az érseki szentmise a bajai Szent József templomban volt. A liturgia kezdetén minden oktatási intézmény képviselője egy gyertyát helyezett el az oltár előtt, s ezzel jelképesen egész intézményét, annak dolgozóit és diákjait Isten szeretetébe ajánlotta.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban Szent József napján évfolyam mise volt a 11.a és 11.b osztályos katolikus tanulók részvételével.

2018. március elején tartották meg a Kecskeméti Református Általános Iskola dísztermében a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei díjkiosztó ünnepségét.

A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata a fenntartásában működő köznevelési intézmények dolgozói számára rendezett lelki napot 2018. március 19-én a kalocsai Nagyasszonyunk Köznevelési Intézményben. A lelki nap érseki szentmisével kezdődött a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Dr. Bábel Balázs érsek Szent József ünnepe kapcsán József példájáról, üdvtörténeti szerepéről elmélkedett, majd buzdította a pedagógusokat. A főpásztor kiemelte, hogy Józsefnek különleges tisztelete van az Anyaszentegyházban.

A kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda diákja képviseli megyénket a „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési verseny országos döntőjében

Az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet két évfolyamának papnövendékei tettek látogatást Kalocsán 2018. március 16-án. Elfoglaltságai mellett Dr. Bábel Balázs érsek úr lehetőséget talált arra, hogy találkozzon a papnövendékekkel, és szentmisét mutasson be nekik a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A főpásztor, aki maga is hosszú éveken át szemináriumi elöljáró volt, mindig is szívügyének tartotta a papnevelés ügyét.

Március 15-én a hazáért mutatott be szentmisét Bábel Balázs érsek a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A főpásztor beszédében kiemelte, hogy nem pusztán egy ország ünnepe van, hanem egy nemzeté. A magyar nemzet egységes közös ünnepe. Ünnep, melyet nem lehet pártoskodással szétszabdalni. Ünnep, amely figyelmezteti a nemzet tagjait azokra az égető feladatokra, melyeket meg kell valósítani.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye papsága rekollekción, azaz lelki továbbképzésen vett részt 2018. március 14-én Kalocsán. A találkozó érseki szentmisével kezdődött a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A papság koncelebrálásával bemutatott szentmise szónoka Dr. Dolhai Lajos teológiai tanár, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt. Rektor úr szentbeszédében kitért a pap kapcsolatrendszerének fontosságára.