Dr. Mádi Imre főkáptalani ügyész úr 45 éves ügyészségi szakmai munkájáért, a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolat ápolásáért és hitéleti tevékenységéért 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal

Hercegszántó Vodica Máriakert kápolna országos engesztelő szentségimádásainak és fatimai miséinek, valamint egyéb rendezvényeinek 2012. évi programja.

78 éves korában elhunyt Mons. Fejes László atya, aki 1999-től Császártöltés plébánosa volt. Gyászjelentése megtekinthető itt.

A főpásztor a +Mons. Fejes László pápai prelátus, kanonok, c. apát, továbbszolgáló ny. császártöltési plébános úr halálozása miatt megüresedett Császártöltési Plébániát  2012. március 22-i hatállyal a Hajósi Plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal

Dr. Tóth Tamás rektor úr, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet elöljárója a magyar-szentszéki kapcsolatok fejlesztésének előmozdításáért, egyháztörténeti tárgyú publikációiért, tudományos és oktatási tevékenységéért 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal

Tavaszi papi rekollekció III.: Kecskemét. Vezeti: Dr. Bábel Balázs érsek.

Földi Tibor plébániai kormányzó úr 2012. február 17-i hatállyal, betegségére való tekintettel felmentésre került ladánybenei megbízatása alól és ugyanezzel a hatállyal főpásztora betegállományba helyezte.

Süveges István kanonok, kerületi esperes, lajosmizsei plébános urat főpásztora eddigi megbízatásainak megtartása mellett, 2012. február 17-i hatállyal kinevezte a Ladánybenei Plébánia mb. adminisztrátorává.

Dr. Bábel Balázs érsek atya írása megjelent a Remény című katolikus hetilapban a 80 éve alapított Magyar Katolikus Karitász és 20 éve újraindított évfordulója alkalmából.

A cikk elolvasható itt.

Bábel Balázs érsek kérésére a Magyar Kurírban is közöljük az Új Ember hetilapban megjelent írását.

Az Európai Unióba való belépésünk a kisebbik rossz választásunk volt. A morális ismer olyan helyzeteket, amikor nem két jó, hanem két rossz között kell választanunk. Ha kint maradtunk volna az Európai Unión, nagyobb nyomás nehezedhetett volna ránk, és nem lett volna egyszerű átjárhatóságunk a határainkon túli magyarokhoz. A függés gazdasági és kulturális vonatkozásban megmaradt.

December 22-én Bábel Balázs kalocsa–kecskeméti érsek

És Mészáros István börtönlelkész mutat be szentmisét a kalocsai fegyházban.

A Kalocsai Fegyház és Börtönben található Szent Kereszt-kápolna felszentelésének 10. évfordulója alkalmából bemutatandó érseki szentmise december 22-én 15 órakor kezdődik.