A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye nagy örömmel tudatja, hogy a Szent Koronát hozó Asztrik kalocsai érsek relikviáit azonosították. A magyar kereszténység alapjait letevő hierarchia jeles és legjobban ismert képviselője, aki Szent István király megbízásából II. Szilveszter pápától áldást és koronát kért. A gondviselés a Duna – Tisza tájára vezérelte, előbb Szent Adalbert segítőtársa volt, Rómában bencés szerzetes, élt Szent Márton hegyén és a pécsváradi apátságot Szent Benedek tiszteletére megalapította.

Az idegenforgalmi időszak kezdetén szükséges tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy a kalocsai Főszékesegyház a folyó felújítási munkák befejezéséig nem látogatható.
A megnyitásról az országos médiumokon keresztül értesíteni fogjuk nagyközönséget.

2014. március 21-én került megrendezésre az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület, a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola szervezésében, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával a 14. Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-medencei Prózafelolvasó verseny.

2014. március 19-én, Szent József ünnepén került megrendezésre Főegyházmegyénk szervezésében a lakiteleki összevont papi rekollekció, melyen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Váci Egyházmegye és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papsága képviseltette magát közel 100 fővel. A rendezvény előadója Dr. Győriványi Gábor vatikáni nagykövet volt, aki Magyarország és a Szentszék kapcsolatáról, illetve vatikáni életképekről tartott előadásokat. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Gyulay Endre ny.

Hercegszántó Vodica-Máriakert kápolna

országos engesztelő szentségimádásainak és fatimai miséinek,

valamint egyéb rendezvényeinek éves programja

 

2014. május 13.

15.00-16.40

Országos engesztelő szentségimádás

 

17.00

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola adott otthont 2014. március 8-án az iskoláink tanárainak és dolgozóinak megrendezett nagyböjti rekollekciónak.

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola szakmai munkájának egyik fő erőssége a természettudományos tehetséggondozás. Minden év számos, szép tanulmányi eredménnyel gazdagítja az iskola hírnevét, de ez a tanév kimagasló sikereket hozott.