A halasi csatára emlékeztek október 5-én a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium kollégiumában lévő emlékhelyen, az ütközet egykori helyszínén. Az intézmény diákjai műsorral idézték fel a történelmi eseményeket, amikor 1703-ban a Rákóczi-szabadságharc egyik legvéresebb ütközetében a mintegy 3000 fős kuruc seregből a számtalan sérült mellett 234-en vesztették életüket.

2017. szeptember 30-án Kecskemét városában került megrendezésre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye megyei hittanos sport olimpiája. A rendezvényen közel kétszáz, az egyházmegyénkben katolikus hitoktatásban résztvevő 5-8. osztályos tanuló vett részt különböző sportágakban (sakk, asztalitenisz, fiú és lány labdarúgás, kapitánylabda).

A kecskeméti katolikus iskolák közös ifjúsági szentmiséjén vettünk részt a Társszékesegyházban. A szertartáson a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, pedagógusai, továbbá a gyermekek szülei vettek részt. Idén – Szentírás Vasárnapja lévén – a Biblia, valamint a szeptember 24-én ünnepelt Szent Gellért püspök tisztelete volt a fókuszban Bábel Balázs érsek atya prédikációjában.

Bábel Balázs érsek szeptember 3-án nyitotta meg a tanévet ünnepi Veni Sancte keretében a kalocsai Főszékesegyházban. A szentmisén megjelentek az egyházmegyei fenntartású katolikus iskolák képviselői, akik a héten továbbképzésen és ünnepi szentmisén már teljes létszámban elzarándokoltak az érseki székvárosba. Az ünnepi szentmise prédikációjában a főpásztor Jézust állította a jelenlévők, valamint a rádióhallgatók elé, mint minden nevelő mintaképét.

Augusztus 29-én, a mohácsi csata évfordulóján Bábel Balázs érsek szervezésében emlékezett meg a Főegyházmegye nemzeti hőseinkről, valamint Tomori Pál egykori kalocsai érsekről, aki a mohácsi csata hadvezére volt. Az ünnepség a Főszékesegyház mellett álló Tomori szobornál kezdődött, ahol a jelenlevőket a főpásztor köszöntötte és buzdító szavakkal szólt a mohácsi csatában elesett hősök példájáról, valamint az utódok küldetéséről.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményeinek dolgozói 2017. augusztus 29-én lelki-szakmai napra jöttek össze Kalocsán az érseki székvárosban. A több mint négyszáz munkatársat Bábel Balázs érsek köszöntötte, aki kihangsúlyozta, hogy a katolikus iskola legfőbb erénye abban áll, hogy igyekszik olyan felnőtteket nevelni gyerekekből, akik Krisztust tekintik legfőbb követendő példának.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményeinek vezetőit tömörítő Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága ülésezett 2017. augusztus 29-én Kalocsán a Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben. A tanév elején számos program, pályázat, oktatási projekt adódik, melyre a vezetőknek a legmegfelelőbb választ kell adni. Az ülésen Kerpits Miklós EKIF elnök beszámolt az elmúlt tanév eredményeiről és ecsetelte az előttünk álló esztendő fontosabb kihívásait.

A kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban érseki szentmisével ünnepelték Szent István királyt, Magyarország fővédőszentjét, valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye védőszentjét. Az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek úr vezette, aki szentbeszédében kifejtette, hogy a magyarság számára mekkora fontossággal bír a Szent Király tisztelete. Érdekességként megemlítette, hogy a magyarok lakta területen 300 település viseli valamilyen formában Szent István nevét.

Augusztus 19-én került megrendezésre a kalocsai Szent István király templom búcsúja Kalocsán. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, metropolita volt. A főpásztort a szentmise elején Dr. Mészáros István c. prépost, templomigazgató, az ünnep szervezője és házigazdája köszöntötte, aki nagy örömét fejezte ki amiatt, hogy a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora magával hozta Boldog Gizella királyné karcsont ereklyéjét is.

A kalocsai Főszékesegyház búcsújának ünnepére zsúfolásig megtöltötték a hívek a templomot. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök úr tartotta.