A kecskeméti katolikus iskolák közös ifjúsági szentmiséjén vettünk részt a Társszékesegyházban. A szertartáson a Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, valamint a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulói, pedagógusai, továbbá a gyermekek szülei vettek részt. Idén – Szentírás Vasárnapja lévén – a Biblia, valamint a szeptember 24-én ünnepelt Szent Gellért püspök tisztelete volt a fókuszban Bábel Balázs érsek atya prédikációjában.

Bábel Balázs érsek szeptember 3-án nyitotta meg a tanévet ünnepi Veni Sancte keretében a kalocsai Főszékesegyházban. A szentmisén megjelentek az egyházmegyei fenntartású katolikus iskolák képviselői, akik a héten továbbképzésen és ünnepi szentmisén már teljes létszámban elzarándokoltak az érseki székvárosba. Az ünnepi szentmise prédikációjában a főpásztor Jézust állította a jelenlévők, valamint a rádióhallgatók elé, mint minden nevelő mintaképét.

Augusztus 29-én, a mohácsi csata évfordulóján Bábel Balázs érsek szervezésében emlékezett meg a Főegyházmegye nemzeti hőseinkről, valamint Tomori Pál egykori kalocsai érsekről, aki a mohácsi csata hadvezére volt. Az ünnepség a Főszékesegyház mellett álló Tomori szobornál kezdődött, ahol a jelenlevőket a főpásztor köszöntötte és buzdító szavakkal szólt a mohácsi csatában elesett hősök példájáról, valamint az utódok küldetéséről.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményeinek dolgozói 2017. augusztus 29-én lelki-szakmai napra jöttek össze Kalocsán az érseki székvárosban. A több mint négyszáz munkatársat Bábel Balázs érsek köszöntötte, aki kihangsúlyozta, hogy a katolikus iskola legfőbb erénye abban áll, hogy igyekszik olyan felnőtteket nevelni gyerekekből, akik Krisztust tekintik legfőbb követendő példának.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye oktatási intézményeinek vezetőit tömörítő Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága ülésezett 2017. augusztus 29-én Kalocsán a Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben. A tanév elején számos program, pályázat, oktatási projekt adódik, melyre a vezetőknek a legmegfelelőbb választ kell adni. Az ülésen Kerpits Miklós EKIF elnök beszámolt az elmúlt tanév eredményeiről és ecsetelte az előttünk álló esztendő fontosabb kihívásait.

A kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban érseki szentmisével ünnepelték Szent István királyt, Magyarország fővédőszentjét, valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye védőszentjét. Az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs érsek úr vezette, aki szentbeszédében kifejtette, hogy a magyarság számára mekkora fontossággal bír a Szent Király tisztelete. Érdekességként megemlítette, hogy a magyarok lakta területen 300 település viseli valamilyen formában Szent István nevét.

Augusztus 19-én került megrendezésre a kalocsai Szent István király templom búcsúja Kalocsán. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek, metropolita volt. A főpásztort a szentmise elején Dr. Mészáros István c. prépost, templomigazgató, az ünnep szervezője és házigazdája köszöntötte, aki nagy örömét fejezte ki amiatt, hogy a Veszprémi Főegyházmegye főpásztora magával hozta Boldog Gizella királyné karcsont ereklyéjét is.

A kalocsai Főszékesegyház búcsújának ünnepére zsúfolásig megtöltötték a hívek a templomot. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök úr tartotta.

Minden gyémánt csiszolatlanul kezdi …. kialakulatlanul, fakón. Ahhoz, hogy drágakővé váljon, sok mindent kel kell tisztítani róla, ami nem hozzá tartozik, ami csak elrútítja. A gyémántot azonban csak egy másik gyémánt képes csiszolni, tisztítani, formálni. Így van ez velünk, emberekkel is. Ha igazi közösségre találunk, ahol észreveszik értékeinket, és felkarolják, igénylik azokat, akkor ragyogni kezdünk.

Jeles nap volt a mai a katolikus hívek életében, hiszen most tartották a templom búcsúünnepét, Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. Éppen 1950 évvel ezelőtt, Kr. u. 67-ben halt vértanúhalált a két főapostol Rómában, erre emlékeztek most. A mise kezdetén Finta József plébános külön köszöntötte Bányai Gábort, a térség megválasztott országgyűlési képviselőjét és Farkas Dánielt, Kiskunhalas alpolgármesterét.