2012. május 12-én a Főegyházmegye kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskolájában rendezték meg a Katolikus Iskolák VIII. Országos Takáts Sándor Történelemverseny döntőjét. Ebben a versengésben az a 12 csapat vett részt, amely a három írásbeli forduló feladatait a legeredményesebben teljesítette. Ezek részben elméleti, részben kreativitást, szervezőkészséget kívánó feladatok voltak.

Fatimai Templom Portugáliában

Fatima – A 13. napon - Ian Higgins és Dominic Higgins filmjében

A Mária-jelenések után húsz esztendővel Lúcia dos Santos mint kármelita szerzetesnővér idézi fel a történteket. A portugáliai Fatimában, az Iriai-völgyben 1917. május 13. és október 13. között Szűz Mária hat alkalommal jelent meg három kis pásztorgyermeknek, a tízéves Lúcia dos Santosnak és két unokatestvérének, a kilencéves Francisco Martónak és a hétéves Jácinta Martónak. A Szűzanya a bűnösökért való imádságot, áldozatot, engesztelést kért a gyermekektől.

Ian Higgins és Dominic Higgins filmjében a Mária-jelenések után húsz esztendővel Lúcia dos Santos mint kármelita szerzetes nővér idézi fel a történteket. 1917-ben még dúl a rettenetes véráldozatokkal járó I. világháború, Oroszországban a helyzet forradalmi, Portugáliában megdöntötték a monarchiát, s a létrejövő köztársaság kormányának egyik legfőbb célkitűzése, hogy két évtizeden belül kiiktatja a vallást az életből és az emberek szívéből. A templomban az oltár előtt térdeplő, imádkozó papot látunk. Két katona durván felszakítja Isten házának a kapuját, s elhurcolja a lelkipásztort, aki nem ellenkezik, nem is szidalmazza elrablóit, Krisztus tanítását követve Isten bocsánatát kéri a kormányt képviselő Arturo Oliviera Santosra.

A Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye déli kerületeinek ministránstalálkozójára 2012. április 28-án, szombaton kerül sor Csávoly-Vodicán. 

Jelentkezni lehet: Főtisztelendő Retkes Zsolt atyánál a 06-30/509-7085 telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2012. április 25.

Nagyheti és húsvéti szertartások az érseki városban a következőképpen alakulnak:

Nagycsütörtök

2012. április 5-én, csütörtökön, 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a kecskeméti Társszékesegyházban.

2012. április 5-én, csütörtökön este 6 órakor a kalocsai Zárdatemplomban szentmise lesz az utolsó vacsora emlékére, utána virrasztás.

Nagypéntek

Dr. Mádi Imre főkáptalani ügyész úr 45 éves ügyészségi szakmai munkájáért, a Pécsi Tudományegyetemmel való kapcsolat ápolásáért és hitéleti tevékenységéért 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal

Hercegszántó Vodica Máriakert kápolna országos engesztelő szentségimádásainak és fatimai miséinek, valamint egyéb rendezvényeinek 2012. évi programja.

78 éves korában elhunyt Mons. Fejes László atya, aki 1999-től Császártöltés plébánosa volt. Gyászjelentése megtekinthető itt.

A főpásztor a +Mons. Fejes László pápai prelátus, kanonok, c. apát, továbbszolgáló ny. császártöltési plébános úr halálozása miatt megüresedett Császártöltési Plébániát  2012. március 22-i hatállyal a Hajósi Plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal

Dr. Tóth Tamás rektor úr, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet elöljárója a magyar-szentszéki kapcsolatok fejlesztésének előmozdításáért, egyháztörténeti tárgyú publikációiért, tudományos és oktatási tevékenységéért 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal

Tavaszi papi rekollekció III.: Kecskemét. Vezeti: Dr. Bábel Balázs érsek.