Főegyházmegyei bizottságok és tanácsok

A  FŐEGYHÁZMEGYE  PAPI  SZENÁTUSA (EPSZ)

Született tagok:

  Mons. Dr. Finta József
  Mons. Menyhárt Sándor
  Polyák Imre

Választott tagok:

a Főszékesegyházi Káptalanból
  Fülöp Ernő

a Főegyházmegyei Bíróságból
  Fekete Szabolcs

a Kalocsai Espereskerületből
  Kaló Krisztián

a Keceli Espereskerületből
  Seffer Attila

a Bácsalmási Espereskerületből
  Bergmann János

a Jánoshalmi Espereskerületből
  Bolvári János

a Bajai Espereskerületből
  Binszki József

a Hajósi Espereskerületből
  Vincze Attila

a Kecskeméti Espereskerületből
  Dr. Jeney Gábor

a Félegyházi Espereskerületből
  Hajagos Gyula

a Majsai Espereskerületből
  Kosik Sándor

a Solti Espereskerületből
  Vass Huba Zoltán

A káplán atyák közül:
  Geszler Péter

Diszkrécionális joggal kinevezett tag:
  Schindler Mátyás

az EPSZ titkára: Fülöp Ernő
az EPSZ jegyzője: Geszler Péter
 
TANÁCSOSOK  TESTÜLETE
 
Bergmann János
Fülöp Ernő  
Geszler Péter
Dr. Jeney Gábor  
Mons. Menyhárt Sándor
Dr. Mészáros István
 
Pasztorális Tanács
 
Elnök: Mons. Dr. Finta József
pasztorális püspöki helynök
 
Tagok:
Fülöp Ernő  
Jávorka Lajos
Dr. Jeney Gábor
Hatházi Róbert
Mons. Menyhárt Sándor
Pap József
Polyák Imre
Retkes Zsolt
Szabó József
 
 
Gazdasági Tanács
 
Elnök: Főpásztor
 
Tagok:
Fülöp Ernő vagyonkezelő
Dr. Mészáros István kánonjogi szakértő
Bergmann János számvizsgáló I.
Kiss István számvizsgáló II.
Vincze Attila számvizsgáló III.
Kaló Krisztián pénztáros
 
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF)
 
Elnök: Kerpits Miklós
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 2.
Tel.: 77/482-383
 
Fülöp Ernő kanonok, c. apát, irodaigazgató

Ancsa Margit igazgatóhelyettes (Kiskunmajsa),
Anda Péter igazgatóhelyettes (Kiskunhalas),
Ábrahámné Tallér Erzsébet óvodavezető (Kiskunhalas),
Balogh Tibor tagintézmény vezető (Tázlár),
Bálint Sándorné gazdasági vezető (Kiskunhalas),
Benő László igazgatóhelyettes (Kecskemét),
Berger József iskolaigazgató (Kecel),
Budainé Hegyi Viktória gazdasági vezető (Kiskunhalas),
Csillag Dezsőné gazdasági vezető (Kiskunmajsa),
Gyetvai József igazgatóhelyettes (Jánoshalma),
Gyetvainé Kaszás Eszter óvodavezető (Jánoshalma),
Hortobágyi Tibor gazdasági vezető (Kecskemét),
Horváthné Sörös Anita iskolaigazgató (Jánoshalma),
Jakus Szilvia gazdasági vezető (Kecel),
Kasziba Magdolna igazgatóhelyettes (Jánoshalma),
Kovácsné Híz Magdolna igazgatóhelyettes (Kiskunhalas),
Kókainé Stenczel Margit óvodavezető (Imrehegy),
Knipl Andrea igazgatóhelyettes (Kecel),
Lavatiné Herczeg Márta igazgatóhelyettes (Kecel),
Lencse Kata gazdasági vezető (Jánoshalma),
Misalekné Zsigó Katalin igazgatóhelyettes (Kiskunhalas),
Papné Csipak Andrea igazgatóhelyettes (Tázlár),
Papp Zsolt iskolaigazgató (Kecskemét),
Ridegné Szilágyi Bettina igazgatóhelyettes (Jánoshalma),
Senduláné Nagy Mária óvodavezető (Kecskemét),
Szabadi Ferencné óvodavezető (Tázlár),
Szabó Julianna igazgatóhelyettes (Kiskunhalas),
Téglás László iskolaigazgató (Kiskunhalas),
Tóth Tibor Győző iskolaigazgató (Kiskunhalas),
Tóthné Kovács Zsuzsanna iskolaigazgató (Kiskunmajsa),
Tóthné Sipos Andrea óvodavezető (Kiskunmajsa),
Tóthné Vámos Edit igazgatóhelyettes (Kecskemét),
Vancsura Lászlóné tagintézmény vezető (Imrehegy)
 

Egyházmegyei Kateketikai Bizottság (EKB)
 
Elnök: Pap József állandó diakónus
 
Papok:
Csorba Dávid
Fekete Szabolcs
Mons. Dr. Finta József
Fülöp Ernő
Geszler Péter
Kiss József
Marton Gábor
Mons. Menyhárt Sándor
Ruskó Norbert
Tápai Péter
Tóth Tibor
Vincze Attila
 
Hitoktatók:
Boldog Tamás
Földvári József
Gyöngyösi Róbert
Hodován Istvánné
Kalmár Bence
Nemes Beatrix
Olajos István
Polyóka Gábor
Szabó Imre
Szegedi Gábor

 
Retkes Zsolt hitoktatási felügyelő
P. Görbe László SchP szerzetesi iskolák képviselője
 
 
Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság (EIB)
 
Mb. elnök: Ivanics Zoltán
 
Tagok:
Bobek Tamás
Mons. Dr. Finta József
Geszler Péter
Pap József
Retkes Zsolt
Ruskó Norbert
Seffer Attila
 
A Főegyházmegye mb. ifjúsági referense
Ivanics Zoltán
Kiskunfélegyháza-Sarlósboldogasszony Plébánia káplánja
 
A Főegyházmegye családreferense
Dr. Jeney Gábor
Kecskemét-Főplébánia plébánosa
 
A Főegyházmegye felnőttképzési referense
Fülöp Ernő kanonok, c. apát, irodaigazgató,
a Kalocsa-Belvárosi Plébánia plébánosa
 
A Főegyházmegye hivatásgondozó referense
Geszler Péter érs. tan., érseki szertartó,
a Kalocsa-Belvárosi Plébánia káplánja
 
Cenzúra Bizottság
 
Elnök: Mons. Dr. Tarjányi Béla
 
Tag:
Mons. Menyhárt Sándor
 
Hivatásgondozó Bizottság
 
Elnök: Geszler Péter
 
Tagok:
Fülöp Ernő
Szécsényi Attila
Ruskó Norbert
Vass Huba Zoltán
 
Liturgikus és Egyházzenei Bizottság
 
Elnök: Leányfalusi Vilmos
 
Tagok:
Fülöp Ernő
Kiss István
   
Ökumenikus Bizottság
 
Elnök: Vangel Imre
 
Tag:
Dr. Jeney Gábor
 
Egyháztörténeti Bizottság
 
Elnök: Dr. Lakatos Andor (vil.)
 
Tagok:
Dr. Pribitek László
Mons. Dr. Tóth Tamás
 
Egyházművészeti Tanács
 
Elnök: Főpásztor
 
Tagok:
Schindler Mátyás
Vincze Attila
Vörös Márta (vil.)
 
Média Bizottság
 
Elnök: Süveges István
 
Tagok:
Mons. Dr. Finta József
Vass Huba Zoltán
 
Szent István Diakonátusi Kör
 
Moderátor: Kaló Krisztián
 
Titkár: Földvári József
 
Tagok:
Arnold Fülöp (Borota)
Both József (Baja)
Csukor Árpád (Bátaszék)
Fekete Gábor (Kecskemét)
Juhász Péter (Bátmonostor)
Molnár Ferenc (Kecskemét)
Néma Attila (Kecskemét)
Pap József (Kecel)
Szántó Ambrus (Dunapataj)
Szőnyi János (Madaras)