Főegyházmegyei hatóság

Érsek-Főpásztor: Dr. Bábel Balázs
 
Cím: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: 78/462-166, Fax: 78/462-166 130
 
Általános helynök és pasztorális püspöki helynök:
Mons. Dr. Finta József pápai káplán, érs. tan.
Cím: 6400 Kiskunhalas-Alsóváros, Szent Imre u. 14.
Tel.: 77/521-191
 
Püspöki helynök: Polyák Imre érs. tan.
(Nemzetiségi és kisebbségi ügyek felelőse)
Cím: 6525 Hercegszántó, Kossuth u. 5.
Tel.: 79/454-171
 
Kalocsa-Kecskeméti Érseki Bíróság
 
Bírósági helynök: Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok
 
H. bírósági helynök: Dr. Jeney Gábor plébános
 
Bírák:
Bárkányi Ernő érs. tan.,
Burányi Roland,
Fekete Szabolcs ker. esp.,
Fülöp Ernő kanonok, c. apát, ker.esp. 
Gelányi Ferenc c. apát, érs. tan.,
Kiss Gábor (vil.),
Dr. Mészáros István c. prépost, templomigazgató,
Takács Gábor (vil.),
Zirig Kristóf diakónus
 
Kötelékvédő:
Kiss Gábor teológus és
Süveges István kanonok, főesp., ker. esp.
 
Ügyvédek: Csernák Pál c. apát, érs. tan. és Hatházi Róbert

Jegyzők: Tóth Tibor és Tamás Sándor