Főegyházmegyei hatóság

Érsek-Főpásztor: Dr. Bábel Balázs
 
Cím: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
Tel.: 78/462-166, Fax: 78/462-166 130
 
Általános helynök és pasztorális püspöki helynök:
Mons. Dr. Finta József pápai káplán, érs. tan.
Cím: 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
Tel.: 76/487-501
 
Püspöki helynök: Polyák Imre tb. kanonok, érs. tan.
(Nemzetiségi és kisebbségi ügyek felelőse)
Cím: 6525 Hercegszántó, Kossuth u. 5.
Tel.: 79/454-171
 
Kalocsa-Kecskeméti Érseki Bíróság
 
Bírósági helynök: Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok
 
H. bírósági helynök: Dr. Jeney Gábor plébános
 
Bírák:
Bárkányi Ernő érs. tan.,
Burányi Roland
Fekete Szabolcs tb. kanonok, ker. esp.,
Fülöp Ernő kanonok, c. apát, ker.esp. 
Gelányi Ferenc c. apát, érs. tan.,
Kiss Gábor (vil.),
Dr. Mészáros István c. prépost, templomigazgató,
Takács Gábor (vil.),
Zirig Kristóf
 
Kötelékvédő:
Kiss Gábor (vil.) és
Süveges István kanonok, főesp., ker. esp.
 
Ügyvédek: Csernák Pál c. apát, érs. tan. és Hatházi Róbert

Jegyzők:  Richter Mátyás és Turcsik Imre (vil.)