Főszékesegyházi káptalan

 

nagyprépost Mons. Farkas László
olvasókanonok  
éneklőkanonok Bergmann János
őrkanonok Talapka István
bácsi kisprépost Süveges István
főszékesegyházi főesperes Fülöp Ernő
bácsi főesperes Kistamás István
bodrogi főesperes Mons. Menyhárt Sándor
kiskunsági főesperes Szűcs Tibor
mesterkanonok Kaló Krisztián
 
Tiszteletbeli kanonokok
Fekete Szabolcs
Dr. Ferencz István
Dr. Herdics György
Hozdik Zsolt
Leányfalusi Vilmos
Dr. Mike Róbert
Mityók János
Polyák Imre
Rónaszéki Gábor
Vangel Imre
Vincze Attila