Vízkereszt ünnepe a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Intézményben

Január 8-án Berki József atya vezetésével diákjaink megemlékeztek Vízkereszt ünnepéről. A napkeleti bölcsek a betlehemi csillagot követve mentek Júdeába, hogy kifejezzék hódolatukat az újszülött királynak. Miután Jeruzsálemben hiába keresték, Heródes király Betlehembe küldte őket, ahol ezen a napon megtalálták a Gyermeket, akinek aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak.

A nap folytatásaként iskolalelkészünk megszentelte az iskola helyiségeit.