Kanonoki beiktatás Kalocsán

Érseki kinevezésének 19. évfordulóját ünnepelte Dr. Bábel Balázs érsek Kalocsán a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén. Az ünnepi szentmise kezdetén a főpásztor beiktatta a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan új tagjait. Csernák Pál címzetes apátot a penitenciárius kanonoki tisztségbe, Fekete Szabolcs esperes atyát a mesterkanonoki stallumba, míg Dr. Mészáros István címzetes prépostot a kiskunsági főesperesi stallumba. Hivatalba lépett a Főszékeskáptalan új nagyprépostja is: Bergmann János címzetes apát, akit a főpásztor az eskü letétele után ünnepélyesen a nagypréposti stallumhoz kísért. Szentbeszédében Érsek úr kiemelte a káptalan történetének nagy eseményeit. Megemlékezett a Főegyházmegye aranykoráról, amikor Bácson társaskáptalan működött. Felidézte a káptalan történetének nagyjait. Külön kiemelte Katona István személyét, aki Magyarország történetének megírása mellett két kötetben feldolgozta a Kalocsai Érsekség történetét is. A főpásztor felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy mindenkinek a legtöbbet kell megtennie azon a helyen, ahová Isten állította. A hivatásunkat a legteljesebb mértékben teljesítenünk kell, s munkánkat az imának kell átjárnia. A szentmisén részt vettek többek között Kalocsa- és környékének hívei, akik többen népviseletben álltak az oltár előtt. Isten éltesse a kinevezésének jubileumát ünneplő főpásztort, és adjon erőt, kitartást szolgálatához!