Nagypénteki liturgia Kalocsán

Március 30-án, nagypénteken keresztutat és nagypénteki szertartásokat végzett Dr. Bábel Balázs érsek a kalocsai Főszékesegyházban. A keresztúti imákat a 100 éve született Kerekes Károly O. Cist. apát elmélkedéseiből vette. A főpásztor az ima elején emlékeztetett rá, hogy a vészterhes időkben Kerekes atya több évig a Főegyházmegyében, sőt Kalocsán teljesített lelkipásztori szolgálatot. Az esti szertartások kezdetén a hagyományoknak megfelelően a teljes asszisztencia leborult, majd az ige liturgiájában elmélkedték át a szenvedés eseményeit. A Passiót a Főszékesegyházi Kórus énekelte Leányfalusi Vilmos és Zsebics Ilona vezetésével. A szertartás második részében a kereszthódolat következett. Minden jelenlévő kifejezte hitét és tiszteletét a kereszt előtt. A szentáldozás és a záró könyörgés, és áldó könyörgés zárta az esti szertartásokat, mely után mindenkinek lehetősége volt imádságos csendben az Úr sírjához járulni a szeretet hódolatának kifejezésére.