Az érseki kápolna búcsúja Kalocsán

Az érseki magánkápolna búcsúját tartották Kalocsán az érseki kastélyban 2018. április 9-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén. A szentmisén a város papjai és hívei is részt vettek. Dr. Bábel Balázs érsek homíliájában elmondta, hogy az ünnep magyaros elnevezése a gyümölcsfák nemesítéséből, beoltásából származik. Átvitt értelemben az emberiségre Jézus Krisztus születése ilyen lelki nemesítést hozott. Isten úgy szerette az embert, hogy bűnös testben is elküldte hozzánk egyszülött fiát. Miért bűnös a test, hiszen Isten mindent jónak teremtett? A testi bűnökön nem kifejezetten csak a test bűneire gondol a Szentírás. A gőg, az irigység, az istentagadás nem testi bűn, és mégis valamiképpen onnan eredeztethető. Az üdvösségtörténetből látjuk, hogy az engedetlenség, az első bűn után mérhetetlen sok testi bűnt követtek el az emberek. A testvérgyilkosság, a részegeskedés és egyéb borzalmak, melyek az ószövetségi Szentírás olvasóit megbotránkoztatják. Pázmány Péter írja, hogy ezt a mi okulásunkra írták le, hiszen az emberiség egész történetében megjelennek e bűnök. Az idők teljességében mégis valami történt. Jézussal csere kezdődött. Megszentelte újólag az emberi testet, a feltámadásával pedig végleges megdicsőült formát adott neki. A keresztség alkalmával a fehér ruha átadása jelzi, hogy a keresztségben Krisztust öltjük magunkra. Úgy kell élni, hogy az a lelkület legyen bennünk, amit Jézus megélt. Ez jelenti a testi voltunkra való kihatását is. Mindenki meg tudná például egy fényképen különböztetni a lezüllött emberek arcvonását, az akadémia tagjainak arcvonásaitól. Jézus emberré lett, s ennek kezdeti időpontja a fogantatás ünnepe. Ezzel is tanúságot tesz a kereszténység arról, hogy az emberi létet a fogantatástól számoljuk és nem a születéstől. Az ünnepi szentmise után a főpásztor szerény agapéra hívta a megjelent híveket és papokat, majd a program szentségimádással folytatódott.