Úrnapi szentmise és körmenet Kalocsán

Címkék

Június 3-án, Krisztus szent teste és vére főünnepén Bábel Balázs érsek ünnepi szentmisét mutatott be a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A főpásztor a szentmisében az Eucharisztia szentségi jelentőségéről beszélt. Elmélkedése kezdetén kiemelte, hogy ez az ünnep szerves részét képezi készületünknek a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra. Miután Budapesten, illetve Magyarországon utoljára 1938-ban volt ilyen a rendezvény, fontos, hogy jó időben elkezdjük a készületet és lelkileg, de missziós szempontból is munkálkodjunk. Jó tudni, hogy az akkori himnusz zenéjét, – amelyet a mai napig ismer, és énekel minden katolikus hívő – az 1894-ben Kalocsán született Koudela Géza atya szerezte. Az érsek beszélt korunk közösségi médiumairól, ahol mindenki előtt nyilvánossá tesszük kapcsolatainkat, illetve véleményünket, tetszésünket, vagy nem tetszésünket. A keresztény misszióban Jézus kell, hogy legyen legfőbb kapcsolatunk, és az Ő örömhírét kell megosztani az egész világgal. Ez a kapcsolat azért olyan erős, mert Ő önmagát adta nekünk. Minden szentmisében vele egyesülhetünk. Így lesz élet bennünk. Az Eucharisztia nem egy ajándék, hanem az ajándék, aki cselekvésre indít. A keresztény korokban példaképek állnak előttünk, akik az Eucharisztia legnagyobb tanúságtevői. Ők az Oltáriszentség vértanúi. Tarzíciusz például, aki élete árán védelmezte hitünk nagy titkát. És persze ott van a nemrégiben, alig egy hónapja Szombathelyen boldoggá avatott Brenner János atya, aki a XX. század vészterhes időszakában, fiatal papként lett az Eucharisztia vértanújává. A szentmisét a hagyományos úrnapi körmenet követte. Korunk tanúságtételének egyik formája ez. Nemcsak a templom falai között valljuk meg az Urat, hanem kivisszük az utcára, ahol a kíváncsi szemek előtt is hitvallást teszünk hitünk nagy titkáról, életünk kincséről.