Évnyitó lelki nap és a mohácsi csata emlékmiséje Kalocsán

A tanév kezdete előtt évnyitó lelkigyakorlatra hívta Bábel Balázs érsek a kalocsai érsekség fenntartásában lévő iskolák dolgozóit 2018. augusztus 29-én Kalocsára. A nap délután három órakor kezdődött, amikor a főszékesegyház érseki harangja megszólalt a mohácsi csatában elhunyt hősök, valamint Tomori Pál kalocsai érsek, hadvezér emlékezetére. A lelki nap előadásait Lukács László emeritus professzor, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egykori rektora tartotta.

 

1 2 3

Első előadásában bemutatta a YOUCAT sorozat soron következőleg megjelent kötetét, a Docat című munkát. A könyv az erkölcsi élet fő kérdéseit foglalja össze, méghozzá nem törvény és parancsközpontú rendszerben, hiszen ez a mai ember számára már idegen interpretáció, hanem a szeretet törvényének fényében. Sajátos szeretet-etikát tár elénk. Ahogy a professzor kifejtette, javasolni lehetne a svéd királyi akadémiának, hogy a béke Nobel-díj mellett, évről évre adják ki a „szeretet” Nobel-díjat is.

7 8 9

A második előadás témája a katolikus iskola, mint missziós iskola volt. Olyan hely, ahol nem a tudás, és tényanyag ad többet a tanulónak, hanem az, hogy amíg más iskola a tanítva tanítani jelmondatot tűzi zászlajára, addig a katolikus iskola az „evangelizálva nevel” mottó szerint próbál működni. A missziós iskola légköre az, ami többletet ad. Az a miliő, ahol a tanuló és a tanár jól érzi magát, és tisztában vannak a ténnyel, hogy együtt járják a zarándokutat. A katolikus iskola a jövő egyházának elengedhetetlenül fontos közege, hiszen a találkozás helyévé vált. Isten és ember, valamint ember és ember találkozásának helye, ahol a tudást megerősíti az evangélium örömhíre.

4 5  6

Az előadások után az egész közösség a székesegyház melletti Tomori Pál szoborhoz ment, ahol Bábel Balázs érsek mondott ünnepi beszédet. Kifejtette, hogy erre a délutáni órára a csata már véget ért. Gondolnunk kell azokra a hazaszerető hősökre, akik névtelenül adták életüket Európa szabadságáért, és hitéért. Az ünnepi beszédet követően a megemlékezés koszorúit helyezték el a főegyházmegye, a város, a közélet, a kalocsai Tomori Pál Cserkészcsapat, valamint az oktatási élet szereplői.

10 11 12

Az ünnepi Szentmisét az egyházmegye iskolalelkészeinek koncelebrálásával Bábel Balázs érsek mondta. Beszédében kifejtette, hogy a mohácsi csata előtt Kerényi Péter váradi püspök azt mondta: „Ezt a napot úgy kell bejegyezni a naptárba, mint húszezer magyar mártír emlékéért, akik Krisztus vallásáért haltak meg.” A nap, amikor történt Keresztelő Szent János feje vételének napja volt. A Krisztus vallásáért kifejezés nem pusztán világnézeti kérdést jelentett, hanem tudatos jelenlétet az Egyház közösségében. Lehet azon elmélkedni, hogy mit jelent számunkra az Egyház! Hiszen ők nem csak keresztények voltak, hanem benne éltek a katolikus egyházban. A püspöki kar zöme ott is maradt a csatatéren. Ők vitték magukkal kanonokjaikat, s így a teljes katolikus vezetés ott maradt a harcban. Sok szenvedése volt ennek a népnek, és mégis megmaradtunk. A Szűz Máriának felajánlott ország megmaradt. Az érsek beszéde végén felszólított mindenkit, hogy imádkozzunk a hősökért, hazánkért és az üldöztetést szenvedő keresztényekért.

13 14 15

A záró áldás előtt a főpásztor ünnepélyesen átadta az új, valamint az újra kinevezett igazgatók megbízólevelét. Bíró Györgyi a bajai Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvodába, Tóthné Kovács Zsuzsanna a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Óvoda és Általános Iskolába, Fekete József Péter az akasztói Kunszt József Katolikus Általános Iskolába, valamint Papp Zsolt a kecskeméti Szent Imre Katolikus Óvoda, és Általános Iskolába kapott igazgatói megbízást. 

16 17 18

A Szentmise után a nap szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel zárult.

                  19                 20                    

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye