Ballagók ünnepe Kalocsán

2019. június 7-én rendezték meg immár hagyományosan a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában lévő általános iskolák ballagóinak ünnepét a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Az ünnephez az alap ötletet az adta, hogy a főpásztor nem tud jelen lenni az összes intézmény ballagásán, de mielőtt a diákok magasabb tanulmányaikba kezdenének, még egyszer örömmel találkozik velük, hogy buzdítsa őket a keresztény nagykorúságra. A találkozó ünnepi szentmisével kezdődött, melyet az érsek vezetett az iskolalelkészek koncelebrálásával. A főpásztor szentbeszédében kiemelte, hogy országszerte évzárók, ballagások zajlanak, ennek az időszakát éljük. Kifejtette, hogy a főegyházmegye a katolikus iskoláiban még ünnepélyesebben szeretné zárni a tanévet, s azt a nyolc évet, melyet a diákok az iskolában eltöltöttek. Ilyenkor hálatelt szívvel gondolunk Isten nagy tetteire, és énekeljük a Te Deum hangjait.

Az érsek feltette a kérdést, hogy miért érdemes az egyházi iskolába járni. Mi a többlet, amit a katolikus iskola ad? Mi az a többlet, amit más iskola kevésbé adhat meg? A válasz egyértelmű. Jézus Krisztus. Keresztények vagyunk, ez azt jelenti, hogy krisztusi emberek. Ez a szó, Jézus személyéhez kapcsolódik. A katolikus iskolában túl a tanulmányokon, túl azon, amit más iskolában megkap mindenki, megismerkedhet mindenki Jézus Krisztus személyével, de nem csak lexikális módon. A napi szentírási részeket elemezve a főpásztor néhány gondolatot kiemelt. Az olvasmányban szó volt arról, hogy Szent Pál apostol börtönbe került, de a város vezetősége időközben megváltozott. Agrippa király meglátogatta az új helytartót, aki az ismertetés közben beszél Pálról, aki tanúságot tett Jézus Krisztusról, s az ő feltámadásáról. Ismeret ez, mely már Szent Pál korában is a jó hír hirdetésének alapja volt. Ez lehet csak egy lexikális adat, mely a történelem órán elhangzik: vannak világvallások, melyek közül egy a kereszténység, s ők hiszik azt, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Számunkra azonban ez nem egy adat a sok közül, hanem a jó hír. Homíliájának folytatásában a katolikus iskola két hatalmas értékét mutatta be a főpásztor. Az evangéliumban azt olvastuk, hogy Jézus búcsúzik, s együtt van a tanítványokkal, különösen Péterrel, akit korábban kinevezett az apostolok vezetőjévé. Péter később, a passió közben megtagadta Jézust, de most Jézus megkérdezte, hogy szereteti-e a Mesterét. Péter pedig háromszorosan megerősíti hűségét az Úr iránt. Jézus isteni tapintattal a szabad akarat fenntartásával kérdezi meg Péter véleményét. Ez a szeretet egyik fő ismérve. A szabad döntés, melyet nem lehet programozni, nem lehet befolyásolni. Válaszában Jézus nem olyan feladatot ad, hogy még jobban tisztelje őt, hanem azt, hogy legeltesse bárányait. A Jó pásztor, pásztort adott a nyájnak. Ha Péter szereti a Mestert, akkor szereteti mindazokat, akik a Mesterhez tartoznak. A szeretet lényege, hogy nem lehet parancsolni, de meg kell tenni. Szeretet és szabadság!

Az érsek beszédében megemlékezett egy irodalomtörténeti évfordulóról is. Idén van száz éve Ady Endre halálának. Ő először református népiskolába járt, majd katolikus iskolába, majd a nagykárolyi piaristákhoz, ahol szeretetve tisztelt tanárának megvallotta, hogy nagyon megérintette őt a hit. Az élete ugyan más fordulatot vett, de sokszor felébredt benne a lelkiismeret szava.

Ady Endre így fogalmazta meg a nagykárolyi piarista iskoláról, hogy mi mindent köszönhet neki:

 

Én iskolám, köszönöm most neked,

Hogy az eljött élet-csaták között

Volt mindig hozzám víg üzeneted.

 

Tápláltad tovább bennem az erőt,

Szeretni az embert és küzdeni

S hűn állni meg Isten s ember előtt.”

 

Ezután az érsek személyes hangon szólt a ballagókhoz megfogalmazva, hogy túl azon, amit tanultak, amit elsajátítottak, itt van a többlet, amit magukkal kell vinni, és tovább kell adni. Amit az egyházi iskola ad, az egy talentummal több, amiről egyszer majd számot is kell adni. A példabeszédben a gazda mindenkit megdicsér, csak azt nem, aki a talentumot elásta. Gyarapítani kell ezt a talentumot, hogy hű, és értékes életet tudjunk élni.

A szentmise után minden ballagó diák emléklapot vehetett át az érsektől, valamint egy ünnepi szentképet, hiszen a főpásztor idén június 25-én ünnepli érseki székfoglalásának 20. jubileumi évfordulóját. Az ünnepi program a ballagók vacsorájával zárult.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf