Húsz éves főpásztori jubileum Kalocsán

Többszörös ünnepet ültek Kalocsán 2019. június 25-én. Az ünneplésben megemlékeztek Bábel Balázs érsek főpásztori szolgálatának 20. évfordulójáról, megünneplésre került a Nagyboldogasszony Főszékesegyház felszentelésének ünnepe, megünnepelték az egyházmegyei papi jubileumokat, valamint megemlékeztek Dankó László érsek halálának huszadik évfordulójáról is. Az ünnepi Szentmise főcelebránsa Bábel Balázs érsek volt.

                                                              0

A székesegyházat teljesen megtöltötték az ünneplő hívek, koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegye papjai, a főpásztor egykori évfolyamtársai, valamint a Regnum Marianum közösség papjai is.

     21  4                                                                               2

Bábel érsek beszédében kiemelte, hogy a papszenteléskor mindenki példát és programot kapott, s elindult, hogy tanítson, gyógyítson, hogy hirdesse az Isten országát. Ki több, ki kevesebb ideje hirdeti, hogy van feltámadás, és van örök élet, ő maga és osztálytársai 43 éve teszik ezt papként. Ki kell mondani, hogy a pap a küldetésével gyógyít is. Miután az ember test és lélek egységében van, s a lélek kihat a testre, ezért bátran elmondható, hogy a pap gyógyít is. A papságban lévők nemcsak saját idejükben hatnak, hanem utóbb is. Előfordul, hogy valakit olyan pap élete indít a papság felé, aki már nem is él. A példa legyen jó, vagy rossz példával tud hatni. Az Úr aratásában ez a feladat. Az érsek a továbbiakban kifejtette, hogy ezt a küldetést erősítette tovább a püspöki szolgálat. Az újmisés képére a főpásztor azt íratta, hogy „Keressétek előbb Isten országát”, s a püspökségben ez lett: „Pro regno Dei”, Isten országáért. A templomszentelés kapcsán az érsek beszélt a székesegyházról. A templom nem csak egy épület. Ha lemegyünk az alapkőig, - s ez a felújítás során megtörtént,- megtaláljuk az alapkövet. Számunkra az alapkő Krisztus, akire emberi életet, példát, akaratot építeni kell. Ha nem Krisztusra építünk, akkor az életünk pótcselekvés. A templom a hívek közösségének jelképe, melyet összefog az Isten jelenléte. Programunk, hogy az életet szolgáljuk az élő kövekkel. A kalocsai nagytemplom Szűz Máriáról van elnevezve, akit Magyarok Nagyasszonyának is tisztelünk. Mária a magyarok vallásosságához, kereszténységéhez elengedhetetlenül hozzá tartozik. Ezt a tiszteletet is építeni, őrizni kell. A főpásztor az elmúlt húsz évre visszaemlékezve elmondta, hogy húsz év történelmi távlatban szinte semmi. Amikor elment egy gimnázium előtt az érsek és látta az érettségizőket eszébe jutott, hogy ők még nem is éltek, amikor elkezdte érseki szolgálatát. Ezek szerint húsz év mégis nagy időnek minősül, hiszen valakinek a minden. Kifejtette, hogy a Kalocsán tartózkodás tekintetében dobogós helyen van az eddigi húsz éves főpásztori szolgálattal. Mindezért hálát adott Istennek és megköszönte az Úr sokszoros kegyelmeit.

 

5         6

 11        12

                                                        20

Az ünnepi Szentmise után a meghívott vendégek számára az érsekség udvarán fogadás volt, ahol jó kedvű beszélgetés alakult ki.

 14        7     

   8    15

  16     15

  15       19                                                                               19   

  

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf