Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye http://www.asztrik.hu/hu/rss.xml hu Történelmi találkozás Kalocsán http://www.asztrik.hu/hu/node/764 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Történelmi találkozás Kalocsán</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/huszarn" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">huszarn</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 08. 23., p - 09:48</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/546" hreflang="hu">Szent István király ünnepe</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/hirek/kalocsa" hreflang="hu">Kalocsa</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/523" hreflang="hu">2019</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Történelmi találkozás Kalocsán</font></font></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Augusztus 19-én ünnepelték a kalocsai Szent István király templom búcsúját, melynek ünnepi szentmiséjét, és ünnepi szentbeszédét Mons. Dr. Tóth Tamás pápai káplán, az MKPK titkára végezte. Szent István király ünnepe sok tekintetben kiemelkedő Kalocsán. Magyarország fővédőszentje, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye védőszentje, és a Szent István király templom patrónusa is. Az ünnep jelentőségét emelte, hogy az oltár mellett, díszes ereklyetartóban jelen volt Szent István ereklyéje, a Székesfehérváron őrzött koponyatetőből leválasztott darab. Szent István mellett pedig elhelyezésre került Szent Asztrik Kalocsa első érsekének ereklyéje is. A díszes ereklyetartót Tóth Tamás atya, az MKPK titkára helyezte el ünnepélyesen a templomban. </font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000">„<font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Vajon ő, Szent István, hogyan lát bennünket, mit gondol rólunk? Jó úton járunk? Az általa meghagyott Intelmek szerint alakítjuk az életünket? Minden gondolatunkban első helyen áll Isten, fiúi szeretettel ragaszkodunk a Nagyboldogasszonyhoz, szeretjük a hazánkat, népünket, kultúránkat, őrizzük a hagyományainkat?” – tette fel kérdéseit köszöntőjében a házigazda Mészáros István prépost-templomigazgató. Az ünnep történelmi találkozást is jelentett. Szent Asztrik, Kalocsa első érseke, a koronát hozó főpap ereklyéje most Szent István királyé mellé került a templomban. Ismerték egymást, közös ügyük volt a keresztény állam alapítása, és vállvetve dolgoztak a magyarság megtérítésén. Az ereklyetartó, mely Asztrik csontdarabkáját őrzi, a kalocsai származású Horváth Nándor aranyműves, fém-ötvös restaurátor munkájának gyümölcse. Az ünnepi Szentmisén megjelent a város papsága, valamint Dr. Bálint József, Kalocsa Város polgármestere, Dr. Kálóczi Norbert, a Kalocsai Járási Bíróság elnöke, Betlen Zsolt alezredes Kalocsa Tűzoltósága parancsnoka, Ambrus Lajos, a Kalocsai Fegyház és Börtön parancsnoka, Dr. Filvig Géza képviselő, Csinga Mihály ezredes, az MH Logisztikai Központ parancsnoka, valamint a város és a környék hívei.</font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Az MKPK titkára beszédében az ünnep jelentőségéről beszélt. Az ereklyék jelentőségéről szólva kiemelte, hogy amikor Nagy Konstantin császár a IV. században felépítette a bazilikát Szent Péter sírja fölé, akkor emléket akart állítani az apostolfejedelemnek. Az ókori bazilika, amelynek már csak nyomai vannak, az első századokban síremlékként szolgált. Az első stabil oltárt is csak jóval később, Nagy Szent Gergely pápa idején építették oda. A sír az idők során feledésbe merült. A múlt század közepén egy véletlennek, majd XII. Piusz pápa bátor döntésének köszönhetően kezdték el kutatni, Szent Péter síremlékét, s találták meg az apostolfejedelem síremlékét. Hosszas kutatómunka eredményeként jelentették ki, hogy megtalálták a sírt és az ereklyéket. Szent VI. Pál pápa bronz ereklyetartót készíttetett az ereklyék egy részének, kilenc csonttöredéknek. Ezt az ereklyetartót ajándékozta most a Szentatya a konstantinápolyi pátriárkának. Az ereklye hosszú ideig a pápai lakosztály kápolnájában volt, fizikai közelségben Szent Péter utódával. Az ereklyetartóra ezt írták: „A vatikáni bazilika sírboltjában talált csontokból, amelyekről úgy tartják, hogy Szent Péter apostolé.” Ezzel a tudományos alázattal, és vallásos tisztelettel köszöntjük most Asztrik ereklyéjét is, melyet néhány évvel ezelőtt kutattak fel, s találtak meg a kalocsai főszékesegyházban. Tamás atya méltató szavakkal emlékezett meg Asztrik példájáról, mivel Asztrik érsekben nem csak azt az embert tiszteljük, aki Szent István királyunknak a koronát hozta Szent Péter utódától Rómából, hanem benne tiszteljük Kalocsa első főpásztorát, első érsekét is, akit a hagyomány szentnek tart, és szentként ismer el. </font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Miért történelmi jelentőségű ez a találkozás? – tette fel a kérdést Tóth Tamás. Olyan korban élünk, amely szemmel láthatólag elveszítette az irányító fénypontokat. Úgy tűnik, a világ sokszor céltalanul keresi az utat, mintha hiányoznának a vonatkozási pontok. Azt tapasztaljuk, hogy mintha elveszítettük volna a gyökereinket. A mai Európának, és Magyarországnak példaképekre van szükségre, akik kiállták az idők próbáját. Nem a perc példáira van szükségünk, hanem olyanokra, akik kiállták az idők példáját. Ilyen példa Szent István, és mindazok, akik a munkában segítették. Ebben a munkában a szentéletű Asztriknak, Kalocsa első érsekének nagy fontos szerep jutott. Korunk célt tévesztett jelenségeiről szólva az atya kifejtette, hogy vannak olyanok, akik a Szent István előtti hitvilághoz fordulnak. Abban próbálják megtalálni elveszített gyökereiket. Arról a hitvilágról nem sokat tudunk, egyet azonban biztosan, hogy Szent István határozottan nemet mondott rá, mert nem abban látta népe megmaradását. Vannak, akik tudományosnak látszó, megkonstruált, megálmodott jövőképekben próbálják megtanulni a szilárd útmutatást, de ezekről is kiderül, hogy nem állják ki az idők próbáját. Az út, amelyet Szent István választott, ezer éve megvan. A szilárd hit, az elkötelezettség, és a példa kötelez mindenkit. Asztrik érsek valószínűleg, amikor Rómában járt lement az apostolfejedelem sírjához, ereklyéihez, és kérte Pétertől a pártfogást a születő magyar hazáért, népért és hitéért. Nemcsak elhozta a koronát, hanem a kalocsai székesegyházban első főpásztorként példaadó szolgálat után örök nyugalomra is lelt. – fejezte be gondolatait az MKPK titkára.</font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">A Szentmise végén mindenki emlékképet kapott ajándékba, valamint stílusosan egy korty pannonhalmi borral vendégelték meg a jelenlévőket.</font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye</font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Fotó: Koprivanacz Kristóf</font></font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="53a4894c-ddb7-4e8d-b3e2-095505c404b6" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_01.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="83d3e07c-6721-4dad-8b66-066493b703fb" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_02.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="22ae06a0-44eb-46bc-a37a-70d27f6123f2" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_03.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="26bfe1b3-cc24-4e5e-bbb3-10d65ed28f5d" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_04.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6fd1520f-10b6-4567-8505-0e4881fde05e" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_05.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="92c915d1-124c-43cc-8d00-658568d43795" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_06.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cfa36b0a-059f-4bcc-a5ae-f22d28b381b3" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_07.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fb85a10c-886f-4f3c-8877-6dfb9bc705ed" src="/sites/default/files/content/Szent_Istvan_bucsu_2019_08.jpg" /></p> </div> Fri, 23 Aug 2019 06:48:52 +0000 huszarn 764 at http://www.asztrik.hu Nagyboldogasszony búcsú Kalocsán http://www.asztrik.hu/hu/node/763 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Nagyboldogasszony búcsú Kalocsán</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/huszarn" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">huszarn</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 08. 16., p - 15:45</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/491" hreflang="hu">Nagyboldogasszony búcsú</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/hirek/kalocsa" hreflang="hu">Kalocsa</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/523" hreflang="hu">2019</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén búcsút ünnepeltek a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök volt. Az ünnep kezdetén a házigazda Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntötte a vendég főpásztort, és kérte fel az ünnep megtartására. A búcsún képviseltették magukat a káptalan tagjai, az egyházmegye papsága, valamint a környékbeli hívek. Püspök úr szentbeszédében Máriáról, a Jelenések könyvének napba öltözött asszonyáról beszélt. Kiemelte, hogy Mária egész életében vállalta az igent, s ez értékrendet is jelentett. Európa, bár zászlaján hordozza Mária jelképét, de úgy tűnik, mintha az igen lelkülete hiányozna az emberekből. A keresztény ember kiemelten fontos feladata, hogy Mária lelkületét tanítsa meg a világnak.</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Fotó: Koprivanacz Kristóf</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="edff48a1-82ee-4081-988e-72156d74223c" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_01.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b20f5ace-ff3c-4c2f-9c1a-25aab15546c2" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_02.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ade45526-13dd-4677-9f66-855aaee1a23f" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_03.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c2025399-7666-4c66-aedc-883bf765ed8e" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_04.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="97eba816-056f-4163-999a-aa5b8f2d67a5" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_06.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3deca8d2-c45b-4f2d-9fb2-b0ecffbc7eea" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_07.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="894433c3-d6b2-48f8-8ce7-20607586269a" src="/sites/default/files/content/Foszekesegyhaz_bucsu_2019_08.jpg" /></p> </div> Fri, 16 Aug 2019 12:45:53 +0000 huszarn 763 at http://www.asztrik.hu Isten tenyerén – a XXVIII. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor http://www.asztrik.hu/hu/node/762 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Isten tenyerén – a XXVIII. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/huszarn" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">huszarn</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 08. 16., p - 08:25</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/bugac" hreflang="hu">Bugac</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/523" hreflang="hu">2019</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/545" hreflang="hu">lelkigyakorlatos tábor</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Hinni Istenben akkor, amikor minden rendben van az életünkben … bízni az Ő segítségében akkor, amikor egyébként látszólag mi is mindent meg tudunk oldani – talán nem nagy kihívás. Azonban mindenkinél előfordulhatnak – és nagy valószínűséggel előbb-utóbb elő is fordulnak – olyan helyzetek, események, amikre nem számított, amelyeket túl nagy megpróbáltatásnak értékel. Élem a rendezett mindennapokat. Dolgozom, tanulok, sportolok, olykor szórakozom … és egyszer csak bekövetkezik egy hirtelen baleset, egy súlyos, gyógyíthatatlan betegség. Amire eddig képes voltam, arra többé nem, vagy csak nagyon részben! Hogyan dolgozom ezt föl? A szüleim hirtelen bejelentik, hogy elválnak. Netán a saját házastársam közli velem, hogy elhagy és máshoz költözik. Mi lesz ezután? Nem terveztünk még gyermeket, vagy nem terveztünk már több gyermeket – és íme, mégis megfogant. Mit tegyünk most? Rászoktam az italra … a cigire … valamilyen drogra vagy pótcselekvésre. Már teljesen eluralkodott rajtam! Lehetséges-e szabadulás? Volt munkám, megélhetésem – de egyik pillanatról a másikra elküldtek. A pénzem fogytán, a szegénység kopogtat az ajtón. Lerombolja vagy megerősíti a hitemet egy ilyen súlyos csapás? Tudok-e bízni abban, hogy ilyenkor is velem van az Isten, a tenyerén tart engem, akar és tud is segíteni?</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">A XXVIII. Bugaci Lelkigyakorlatos Táborban ezekben a kérdésekben kaptak biztató útmutatást a résztvevő fiatalok az előadások és beszélgetések, csoportfoglalkozások segítségével. A tábor címe – „Isten tenyerén” – azt kívánta kifejezni, hogy ilyen súlyos helyzetekben is számíthatunk a gondviselő Isten segítségére. Az előadók, mint pl. Székely János püspök atya, Holló András kerekes székes tánctanár, Bajcsi Norbert (aki a drog karmaiból szabadult meg Isten segítségével), Farkas István piarista atya és mások legtöbbször saját életük példáján keresztül erősítették meg a táborozókban azt a reményt, hogy még az ilyen végletesnek tűnő helyzetekből is van kiút. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fiataljainak szokásos lelkigyakorlatos táborát idén augusztus 4. és 11. között rendezték meg a Hittanyán. A résztvevők száma meghaladta a 120-at. A fiatalokat és gyerekeket ebben az évben is számos természetbeni adománnyal halmozták el az önzetlen segítők. Elsősorban a környék polgármesterei, Csontos Máté móricgáti és Balogh Károly helvéciai településvezető, valamint vállalkozók, szülők, barátok. Anyagi támogatást is több helyről érkezett: a Kalocsa-Kecskeméti Érsekségtől, plébániáktól, valamint pályázati úton az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ez tette lehetővé, hogy az amúgy is igen olcsó árfekvésű táborban a rászoruló diákok még kedvezőbb feltételek mellett vehessenek részt.</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">A tábor nyitó szentmiséjét ezúttal is Bábel Balázs érsek atya végezte. A 28 év alatt már kiforrott rend szerint minden nap voltak szentmisék, imádságok, csütörtökön éjszakai szentségimádás, pénteken pedig böjt. Ezüstmisét mutatott be Finta József (Giuseppe) atya is, aki 28 éve, a kezdetektől fogva vezeti ezt a tábort, és segítőivel együtt még kispap korában kezdte el annak szervezését. Sok közös játék, sportolási lehetőség is színesítette a programot.</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Elsősorban Istennek köszönjük meg a rendezvény sikerét, a lelki és közösségi gazdagodást, amelyben részünk lehetett. Hálásan köszönjük egyben minden szervezőnek, lebonyolítónak és támogatónak az önzetlen áldozatvállalást.</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Kecskemét, 2019. 08. 12.</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">Dr. Finta József                </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">általános érseki helynök, plébános</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d83a6064-f515-4e35-ab0a-8e6a537c8190" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_01.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3b60d0e2-a739-429c-9f44-f0b0c17b7955" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_02.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="05a3198f-2977-45f7-acc9-e732f1021eed" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_03.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2af2ddce-da6c-4e7b-bdfb-ac7271fd947a" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_04.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="399d6a0c-875c-4cbe-aa71-085796e084da" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_05.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fad03588-4bf4-4dbd-b31a-65a62d957945" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_06.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="0cae3b2b-3e7a-475e-8a23-285fa964598a" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_07.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b1a91b7c-0177-4b98-87b1-36b396b62580" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_08.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="49433ec1-98e2-4d31-ba3b-0954e7e5969e" src="/sites/default/files/content/Bugac_2019_09.jpg" /></p> </div> Fri, 16 Aug 2019 05:25:39 +0000 huszarn 762 at http://www.asztrik.hu Három napos Jézus Szíve búcsút tartottak Kalocsán http://www.asztrik.hu/hu/node/761 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Három napos Jézus Szíve búcsút tartottak Kalocsán</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/takacsk" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">takacsk</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 07. 11., cs - 11:49</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/428" hreflang="hu">Jézus Szíve búcsú</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Immár 157. alkalommal került megrendezésre Kalocsán a hagyományos három napos Jézus Szíve búcsú 2019. június 28-30-a között. Az ünnepi hétvége Bábel Balázs érsek ünnepi nyitó Szentmiséjével vette kezdetét.</p> <p>                                                                      </p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="71cfc7ba-19d6-4518-b1ef-81048d5f07e5" src="/sites/default/files/content/IMG_7966.jpg" />  <img alt="2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="da6fdb51-8348-4808-85fb-97fcf2f4a9c8" src="/sites/default/files/content/IMG_8016.jpg" /></p> <p><img alt="10" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f1e86995-3165-4693-90bb-8c43f738fdd0" src="/sites/default/files/content/IMG_8324.jpg" />  <img alt="12" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cd0006e9-ae51-4d0c-b6f6-f830bbb0d91b" src="/sites/default/files/content/IMG_8284.jpg" /></p> <p>                                                     <img alt="25" data-entity-type="file" data-entity-uuid="864b4050-29b2-452b-b3db-28950f941f77" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8873%20m%C3%A1solata.jpg" /></p> <p>A főpásztor <a href="https://youtu.be/w5ulH_h6x8A">beszédében</a> kiemelte, hogy Jézus Szíve ünnepe sok húr rezonanciáját szólaltatja meg lelki életünkben. Ősi szó a szív, zsidó-keresztény kultúránkban kiemelt helyet kap. Elmélkedésében a szív jelentéstartalmának különböző szintjeit magyarázta a híveknek. Az elsődleges jelentésében, ha valakinek szív problémái vannak, akkor a kardiológus orvosokhoz fordul, hiszen a szív az a szervünk, melynek a munkája pótolhatatlan. A következő jelentési szint, már a költészet irányába mutat. A gyermeket hordó édesanyára mondják: „szíve alatt hordja gyermekét”. Ténylegesen, biológiailag is igaz, de már bővebb jelentést hordoz, valamiképpen benne van kettejük szeretet kapcsolata. Az irodalmi szinten is számos módon jelenik meg a szív kifejezés, de ehhez már hozzá kapcsolódik az erkölcsi szint is. Gondoljunk csak a „Kőszívű ember fiai” kifejezésre. Az erkölcsi rend az a magaslat már, ahol az értelem, az akarat, sőt az érzelem is megjelenik, és kiszámíthatatlanná teszi az emberi személyt. A Szentírás szintjén a teológiával érintkezik a jelentés tartalma. Az ószövetségi Szentírás utolsó betűje „l”, az első pedig „b”: a „léb” szó pedig a szívet jelenti, hiszen az Isten törvényében benne dobog az Isten szíve. Isten törvénye több, mint jogszolgáltatás, hiszen felcsillan benne az isteni irgalom. Jézus ezt mutatja meg életével, hiszen szelíd és alázatos szívű, akiben nyugalmat talál az ember lelke. A megváltás isteni műve az irgalom, mely a Jézus Szíve szimbólumában jól kifejezhető. Jézus Szíve az üdvösség szimbólumává is vált. Az üdvösségtörténet mindig összefonódik a világ történetével. Az a korszak, amikor Alacoque Szent Margit, és a jezsuiták elkezdték a Jézus Szíve kultuszt, válasz volt a racionalizmusra, amikor azt hitték, hogy az ember egyszerűen értelmével mindent megalkothat, és megmagyarázhat. Ám az értelem erkölcsiség, és hit nélkül a legnagyobb terrorba torkollik, amint azt a francia forradalom megmutatta.</p> <p><img alt="3" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8a5020f2-913b-430c-92c1-10fee1b9827a" src="/sites/default/files/content/IMG_7974.jpg" />  <img alt="4" data-entity-type="file" data-entity-uuid="dd644e1f-7342-45ee-8734-3ba5702f027b" src="/sites/default/files/content/IMG_8041.jpg" /></p> <p><img alt="13" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3abc60a0-f7ed-45ed-8265-4be016723a87" src="/sites/default/files/content/IMG_8289.jpg" />   <img alt="14" data-entity-type="file" data-entity-uuid="19155dcc-4c58-4652-9e3d-9b386ef19f5b" src="/sites/default/files/content/IMG_8326.jpg" /></p> <p>A szombati napon egész délutános Szentségimádással ünnepelte a hívő közösség. Az esti ünnepi Szentmisét Csorba Dávid kiskunhalasi káplán, iskolalelkész végezte, aki a kalocsai búcsú történetéből indult ki szentbeszédében. Megemlékezett arról a tragikus történetről, amikor 1887. június 18-án az ország történetének egyik legtöbb áldozatot követelő vízi katasztrófája következett be, a biskói kompkatasztrófában, amikor több, mint kétszázan lelték halálukat a kalocsai búcsúra tartva.</p> <p><img alt="5" data-entity-type="file" data-entity-uuid="010c3922-1fc1-4fff-a82d-aa1863037170" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8828.jpg" />  <img alt="6" data-entity-type="file" data-entity-uuid="917fa60d-e09d-4351-9bfa-019b579a9164" src="/sites/default/files/content/IMG_8235.jpg" /></p> <p>A búcsú harmadik napján a reggeli Szentmisék után ünnepi körmenetben vonult a hívő sereg a Nagyboldogasszony Főszékesegyházhoz.</p> <p><img alt="15" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fd510a83-d46f-48aa-8da1-761a47d7df76" src="/sites/default/files/content/IMG_8240.jpg" />   <img alt="17" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4cff64ed-28be-44c2-ac8c-279379a89d9f" src="/sites/default/files/content/IMG_8233.jpg" /></p> <p><img alt="21" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e53c94df-3cec-4d02-a772-7a3b5229dc0f" src="/sites/default/files/content/IMG_8360.jpg" />  <img alt="22" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c0a63208-00e3-42e3-bfc0-9ba2f7a434ea" src="/sites/default/files/content/IMG_8490.jpg" /></p> <p><img alt="22" data-entity-type="file" data-entity-uuid="07bf9020-8fd1-4170-9481-353bbdf396bf" src="/sites/default/files/content/IMG_8416.jpg" />  <img alt="30" data-entity-type="file" data-entity-uuid="69a648f1-e5bd-4c45-b5c1-2cc3254f8b81" src="/sites/default/files/content/IMG_8330.jpg" /></p> <p><img alt="24" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1aab04e3-a57d-4dda-8ade-315bf73917f6" src="/sites/default/files/content/IMG_8289_0.jpg" />  <img alt="25" data-entity-type="file" data-entity-uuid="72f526dd-5ac9-452f-9cb1-1b4ee6e4e413" src="/sites/default/files/content/IMG_8338.jpg" /></p> <p>Az Oltáriszentséget a búcsú szervezője és lelki atyja Mészáros István kanonok prépost vitte a menetben. A búcsú főmiséjét hagyományosan a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban rendezték meg, az ünnep főcelebránsa és szónoka idén Fülöp Ernő, a székesegyház kanonok, plébánosa volt.</p> <p> <img alt="8" data-entity-type="file" data-entity-uuid="14f336a5-bdc0-44b1-9e5b-cf03babc6ea9" height="207" src="/sites/default/files/content/IMG_8463.jpg" width="311" />   <img alt="9" data-entity-type="file" data-entity-uuid="34876046-1285-4f14-a0f0-137c314b4620" src="/sites/default/files/content/IMG_8441.jpg" /></p> <p><img alt="19" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5ad26b46-c461-436a-8fde-42562eb9430e" src="/sites/default/files/content/IMG_8341_0.jpg" />  <img alt="20" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c12ffd8d-0989-49ee-9c8d-c9646cf66e1e" src="/sites/default/files/content/IMG_8389_0.jpg" /></p> <p>Beszédében az isteni szív szeretetét a Jó Pásztor képével magyarázta. Az isteni szív szeretete a Jó Pásztor képében mutatkozik be a szentírási olvasmányokban. Elmondta, hogy a pásztorkép nagyon kedvelt volt a próféták között, de a zsoltáros is szívesen használta, mert az isteni szeretet közelségének leírására kifejezetten alkalmas. Az ószövetségi olvasmányban Ezekiel próféta is úgy beszél az Istenről, mint a pásztorról, aki maga gondoskodik a nyájról: ügyel övéire, visszahozza őket mindenünnen, hazavezérli és legelteti őket. Csupa olyan tevékenységet végez, mely megnyugvást jelent a nyájnak. Olyan Istenünk van, aki szeretetből közel jön hozzánk: együtt jár népével, és ez az együtt járás a legbensőségesebb pontig jut el. A Pásztor egy lesz közülünk, tanít és gyógyít minket, elvégzi a megváltásunk művét, és együtt marad velünk, itt marad az Ő Egyházában, itt marad az Oltáriszentségben, az isteni szóban. Itt marad a szentségekben, a közösségben, a papságban. Folytonos jelenléte a megnyugvás forrása. Beszéde folytatásában a szónok Jézus Szívének személyes, és közeli szeretetéről elmélkedett. Jézus szívének szeretete személyes; nem általános szeretet, hanem konkrét, és egyedi. Loyolai Szent Ignác ismételgette folyton: „inkább tettekben, mint nyilvánul meg”, amely elsősorban „adni és nem kapni akar”. Ez a szeretet tehát nem elvont, vagy általános szeretet, hanem minden egyes ember felé irányul. A Jó Pásztor még az életét is kész övéiért áldozni. Ahogy János evangéliuma megjegyzi: minden egyes juhát ismeri, és szereti külön-külön nem tömegként. Mindegyiknek ismeri nevét, gondját, történetét. A virtuális tömegtársadalomban, melyben élünk, könnyen előfordul, hogy az embert elfelejtik, és névtelenségbe süllyed. Életünk néhány számsorozattá silányodik egy adószám, társadalombiztosítása szám, vagy belépési kód fogságában. A személytelen ember arcát nem kell látni. Az arcnélküli, egyéniség nélküli, nem látható embert könnyű vezetni, könnyű eldobni, vagy netán elpusztítani. A halál retorikáját élő világban Jézus Szívének szeretete az „Élet Evangéliuma”. Jézus Szíve nem feledkezik meg senkiről, mindenkit szeret, és névről ismer. Vizsgáljuk meg életünket, hogy nem távolodtunk-e el ettől az életet adó szeretettől. Ha fáradtak vagyunk és elcsigázottak, mint az a tömeg, amelyen Jézusnak megesett a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, akkor jusson eszünkbe a Pásztor ígérete, aki megkeresi, összegyűjti, megmenti mindazt, aki elveszett. Az ünnepi Szentmise a Jézus Szíve Litánia elimádkozásával, majd szentségi áldással ért véget. </p> <p> </p> <p>   </p> <p>Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye</p> <p>Fotó: Koprivanacz Kristóf</p> <p> </p> </div> Thu, 11 Jul 2019 08:49:03 +0000 takacsk 761 at http://www.asztrik.hu IDŐPONT-VÁLTOZÁS Hercegszántó Vodicán http://www.asztrik.hu/hu/node/760 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">IDŐPONT-VÁLTOZÁS Hercegszántó Vodicán</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/takacsk" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">takacsk</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 07. 02., k - 12:21</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/hercegszanto" hreflang="hu">Hercegszántó</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/vodica-mariakert-0" hreflang="hu">Vodica-Máriakert</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> </p> <p>                                                        <img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a95b7e04-fdae-470c-8bdf-22f5ef8e603e" height="123" src="/sites/default/files/content/14832-vodica-mariakert.jpg" width="234" /></p> <p>2019. Július 13-án szombaton, az Érseki Szentmise a meghirdetettől eltérő időpontban: 11 órakor fog kezdődni. Országos engesztelő Szentségimádás: reggel 9 órai kezdettel. </p> </div> Tue, 02 Jul 2019 09:21:48 +0000 takacsk 760 at http://www.asztrik.hu Húsz éves főpásztori jubileum Kalocsán http://www.asztrik.hu/hu/node/759 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Húsz éves főpásztori jubileum Kalocsán</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/takacsk" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">takacsk</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 06. 28., p - 11:34</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/dr-babel-balazs" hreflang="hu">Dr. Bábel Balázs</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/hirek/kalocsa" hreflang="hu">Kalocsa</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/jubileum" hreflang="hu">jubileum</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Többszörös ünnepet ültek Kalocsán 2019. június 25-én. Az ünneplésben megemlékeztek Bábel Balázs érsek főpásztori szolgálatának 20. évfordulójáról, megünneplésre került a Nagyboldogasszony Főszékesegyház felszentelésének ünnepe, megünnepelték az egyházmegyei papi jubileumokat, valamint megemlékeztek Dankó László érsek halálának huszadik évfordulójáról is. Az ünnepi Szentmise főcelebránsa Bábel Balázs érsek volt.</p> <p>                                                              <img alt="0" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6d89c300-572f-42fd-a188-3ce23dbb8917" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8055.jpg" /></p> <p>A székesegyházat teljesen megtöltötték az ünneplő hívek, koncelebrált Varga Lajos váci segédpüspök, az egyházmegye papjai, a főpásztor egykori évfolyamtársai, valamint a Regnum Marianum közösség papjai is.</p> <p>     <img alt="21" data-entity-type="file" data-entity-uuid="bee6c98b-5b16-43cc-aae7-fce5e15f7d67" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8017_1.jpg" />  <img alt="4" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1ba8feb4-e740-4044-81b2-51f50671d8fa" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8153_0.jpg" />                                                                               <img alt="2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f7525ad9-ed9c-4296-92cc-d76a67ddcb0b" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8138_0.jpg" /></p> <p>Bábel érsek <a href="https://youtu.be/NZfnP1_eaqo ">beszédében</a> kiemelte, hogy a papszenteléskor mindenki példát és programot kapott, s elindult, hogy tanítson, gyógyítson, hogy hirdesse az Isten országát. Ki több, ki kevesebb ideje hirdeti, hogy van feltámadás, és van örök élet, ő maga és osztálytársai 43 éve teszik ezt papként. Ki kell mondani, hogy a pap a küldetésével gyógyít is. Miután az ember test és lélek egységében van, s a lélek kihat a testre, ezért bátran elmondható, hogy a pap gyógyít is. A papságban lévők nemcsak saját idejükben hatnak, hanem utóbb is. Előfordul, hogy valakit olyan pap élete indít a papság felé, aki már nem is él. A példa legyen jó, vagy rossz példával tud hatni. Az Úr aratásában ez a feladat. Az érsek a továbbiakban kifejtette, hogy ezt a küldetést erősítette tovább a püspöki szolgálat. Az újmisés képére a főpásztor azt íratta, hogy „Keressétek előbb Isten országát”, s a püspökségben ez lett: „Pro regno Dei”, Isten országáért. A templomszentelés kapcsán az érsek beszélt a székesegyházról. A templom nem csak egy épület. Ha lemegyünk az alapkőig, - s ez a felújítás során megtörtént,- megtaláljuk az alapkövet. Számunkra az alapkő Krisztus, akire emberi életet, példát, akaratot építeni kell. Ha nem Krisztusra építünk, akkor az életünk pótcselekvés. A templom a hívek közösségének jelképe, melyet összefog az Isten jelenléte. Programunk, hogy az életet szolgáljuk az élő kövekkel. A kalocsai nagytemplom Szűz Máriáról van elnevezve, akit Magyarok Nagyasszonyának is tisztelünk. Mária a magyarok vallásosságához, kereszténységéhez elengedhetetlenül hozzá tartozik. Ezt a tiszteletet is építeni, őrizni kell. A főpásztor az elmúlt húsz évre visszaemlékezve elmondta, hogy húsz év történelmi távlatban szinte semmi. Amikor elment egy gimnázium előtt az érsek és látta az érettségizőket eszébe jutott, hogy ők még nem is éltek, amikor elkezdte érseki szolgálatát. Ezek szerint húsz év mégis nagy időnek minősül, hiszen valakinek a minden. Kifejtette, hogy a Kalocsán tartózkodás tekintetében dobogós helyen van az eddigi húsz éves főpásztori szolgálattal. Mindezért hálát adott Istennek és megköszönte az Úr sokszoros kegyelmeit.</p> <p> </p> <p><img alt="5" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7cc306c1-a83b-4cfa-a331-a19f5e0a6f70" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8357_0.jpg" />         <img alt="6" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d1da7a51-55ac-48e4-ba86-b27d3422ad3a" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8370_0.jpg" /></p> <p> <img alt="11" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d4864d16-d414-4916-b5c0-e767c5d106ea" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8551_0.jpg" />        <img alt="12" data-entity-type="file" data-entity-uuid="86e2b66c-dd73-4e59-80da-dc345910ee48" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8559_1.jpg" /></p> <p>                                                        <img alt="20" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9664ac2f-e605-470f-82a1-bd0adf4ac6fa" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8574_0.jpg" /></p> <p>Az ünnepi Szentmise után a meghívott vendégek számára az érsekség udvarán fogadás volt, ahol jó kedvű beszélgetés alakult ki.</p> <p> <img alt="14" data-entity-type="file" data-entity-uuid="43f49cfe-8be1-44f4-bd16-9f4e2af16c2a" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8577_0.jpg" />        <img alt="7" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3a7ff2ea-c907-4e76-950c-d2b5822dc5b2" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8590.jpg" />     </p> <p>   <img alt="8" data-entity-type="file" data-entity-uuid="d63c57d0-2d62-43ff-9075-148165afb031" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8662.jpg" />    <img alt="15" data-entity-type="file" data-entity-uuid="e11f3b44-8fbd-46d3-93f6-a8f267998242" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8617.jpg" /></p> <p>  <img alt="16" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fbed2a9b-406d-4810-a4c5-eea1993f6d06" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8644.jpg" />     <img alt="15" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1d61d3b7-9923-4744-9173-0a08dee79f01" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8649.jpg" /></p> <p>  <img alt="15" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7c5cb68a-15d6-4178-9138-a298a1aa5fed" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8662_0.jpg" />       <img alt="19" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c6cb2ceb-56da-4b54-82c3-b4ad8a0d3f4b" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8667_2.jpg" />                                                                               <img alt="19" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2e32c4cf-bff7-4e22-a625-bc388ee3b064" src="/sites/default/files/content/snassz-kopri_8658.jpg" />   </p> <p>  </p> <p> </p> <p>Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye</p> <p>Fotó: Koprivanacz Kristóf</p> </div> Fri, 28 Jun 2019 08:34:15 +0000 takacsk 759 at http://www.asztrik.hu Pápai asszisztenssé nevezték ki Dr. Tóth Tamást, az MKPK titkárát http://www.asztrik.hu/hu/node/758 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Pápai asszisztenssé nevezték ki Dr. Tóth Tamást, az MKPK titkárát</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/takacsk" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">takacsk</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 06. 28., p - 11:28</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/544" hreflang="hu">Pápai asszisztens</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/dr-toth-tamas" hreflang="hu">Dr. Tóth Tamás</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p> </p> <p>                                                          <img alt="kep1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c80e6ba8-1e24-486c-b6f6-001fea5dea62" src="/sites/default/files/content/Dr_Toth_Tamas_0.jpg" /></p> <p>A Szentszék a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja 2019. május 18-án kelt dekrétumával Dr. Tóth Tamás pápai káplánt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának <em>ad nutum Sanctae Sedis</em> pápai asszisztensévé nevezte ki.</p> <p>Az ad nutum Sanctae Sedis, azaz a Szentszék rendelkezésére álló pápai asszisztens elsődleges feladata, hogy megvizsgálja a Társulat jelen helyzetét, valamint megfelelő megoldásokat javasolva beszámoljon a dikasztériumnak. Az asszisztens támogatni fogja az általános főnöknőt és tanácsát hivataluk gyakorlásában, segíteni fog a célok megjelölésében a következőket illetően: a tagok lelki és képzési ösztönzése; az intézményi keretek újjászervezése; vagyonkezelés és az apostoli tevékenységek irányítása. Az asszisztens továbbá részt vehet a tanács bármelyik ülésén, ha ezt szükségesnek találja.</p> <p>A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek szerzetének gyökerei a XVI-XVII. sz. fordulójáig Lotharingiába nyúlnak vissza. Az ágostonos lelkiségű új szerzetesközösség a szegény gyermekek ingyenes oktatását tűzte ki célul. 1860-ban érkeztek az első nővérek Franz Mária Terézia vezetésével Kalocsára Kunszt József kalocsai érsek meghívására. Kalocsán önálló anyaház alakult. Pápai jogú női szerzetes intézmény, szentszéki megerősítésük 1907 februárjában történt.</p> <p>Jelenleg kollégiumokat, óvodákat, általános iskolákat, szakközépiskolákat, gimnáziumokat, szociális otthonokat vezetnek és tartanak fenn, valamint hittant tanítanak. Általános elöljárójuk Dávid M. Bernadette nővér. A kongregáció fő célkitűzése az oktatás-nevelés. A társulat házai Kalocsán, Budapesten, Kiskunfélegyházán, illetve Kínában találhatóak.</p> <p> </p> <p>Budapest, 2019. június 27.</p> <p> </p> <p style="margin-left:141.6pt;">a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága</p> </div> Fri, 28 Jun 2019 08:28:09 +0000 takacsk 758 at http://www.asztrik.hu A Tomori élen jár a nyelvoktatás fejlesztésében http://www.asztrik.hu/hu/node/757 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">A Tomori élen jár a nyelvoktatás fejlesztésében</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/huszarn" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">huszarn</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 06. 21., p - 15:25</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/421" hreflang="hu">Tomori Pál Katolikus Intézmény</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/kiskunmajsa" hreflang="hu">Kiskunmajsa</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/523" hreflang="hu">2019</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Miniszteri biztos járt az iskolában</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Az állam 2020-tól kezdődően kétszer kéthetes külföldi nyelvtanulást fog finanszírozni a középiskolák érdeklődő tanulói számára, hogy támogassa őket a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzésében. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy iskolánk és azon belül a leendő 11.A osztály úgynevezett referencia-osztályként vehet részt már a projekt előkészítő folyamataiban is. Június 5-én Bartos Mónika miniszteri biztos asszony vezetésével került sor arra a rendhagyó osztályfőnöki órára, amelyet az M1 TV az Iskolapad című, rendszeresen jelentkező műsorához vett fel a projekt minél szélesebb körben történő megismertetése céljából. Az óra keretében a nyelvtudás fontosságáról volt szó, majd a miniszteri biztos asszony ismertette a tanulókkal a kiutazási lehetőségeket. Megerősítette, hogy továbbra is partnerként és tanácsadóként fogja kezelni a diákokat a projekt megvalósításának kidolgozásában és a szerzett tapasztalatok kiértékelésében.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Havasi Helén</font></font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">osztályfőnök  </font></font></p> <p align="RIGHT" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> </p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%">A képek forrása: az M1 Iskolapad című műsora</p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="68f9d47e-ce86-423b-b326-51c9827661d8" src="/sites/default/files/content/Nyelvoktat_2019_1.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="226e5944-b398-4448-be95-b5881cbd7750" src="/sites/default/files/content/Nyelvoktat_2019_2.jpg" /></p> </div> Fri, 21 Jun 2019 12:25:37 +0000 huszarn 757 at http://www.asztrik.hu Városi kitüntetést vehetett át Szabó Julianna a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatóhelyettese http://www.asztrik.hu/hu/node/756 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Városi kitüntetést vehetett át Szabó Julianna a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium igazgatóhelyettese</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/huszarn" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">huszarn</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 06. 17., h - 11:50</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/ii-rakoczi-ferenc-katolikus-intezmeny" hreflang="hu">II. Rákóczi Ferenc Katolikus Intézmény</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/kiskunhalas" hreflang="hu">Kiskunhalas</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/523" hreflang="hu">2019</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3"><span style="font-weight: normal">Kiskunhalason a Városi-Járási Pedagógusnapon </span>adják át a pedagógusok számára alapított városi kitüntetéseket, a színes diplomák elérésével járó elismeréseket és a pedagógus emlékérmeket. A pedagógusnapon több személy kapcsán is érintett volt a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium. Iskolánk igazgató helyettese, Szabó Julianna a Kiskunhalas Város Közneveléséért Díjban részesült.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Paczolay Gábor mérnök-tanár aki 34 évig tanított iskolánkban aranydiplomáját vehette át. A Tekó pedagógusai közül Gyenizséné Nagy Zsófia aki 1984 óta iskolánk pedagógusa és Mátis László aki 25 éve van a pedagógus pályán pedagógus szolgálati emlékérmet kapott. Gratulálunk valamennyi kitüntetettnek!</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="03c532f8-c1ec-4347-bc5e-ee00661690b6" src="/sites/default/files/content/ped_kitunt_2019_1.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="604442b6-89aa-4ba8-ae81-03eb73cabe03" src="/sites/default/files/content/ped_kitunt_2019_2.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="835d07c4-4f9b-4f61-b444-3aefc2cc7837" src="/sites/default/files/content/ped_kitunt_2019_3.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c68cf24c-7df7-4c88-b0e2-dbb2486534c8" src="/sites/default/files/content/ped_kitunt_2019_4.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="2f2c523b-8b0e-412a-9ff9-c626fe7b1da0" src="/sites/default/files/content/ped_kitunt_2019_5.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5338846f-8a1a-4ca2-96de-9a27328acced" src="/sites/default/files/content/ped_kitunt_2019_6.jpg" /></p> </div> Mon, 17 Jun 2019 08:50:31 +0000 huszarn 756 at http://www.asztrik.hu A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium két tanulója is Magyarország jó tanulója, jó sportolója lett! http://www.asztrik.hu/hu/node/755 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium két tanulója is Magyarország jó tanulója, jó sportolója lett!</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/hu/users/huszarn" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">huszarn</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">2019. 06. 17., h - 08:35</span> <div class="field field--name-cimkek field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">Címkék</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/ii-rakoczi-ferenc-katolikus-intezmeny" hreflang="hu">II. Rákóczi Ferenc Katolikus Intézmény</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/cimkek/kiskunhalas" hreflang="hu">Kiskunhalas</a></div> <div class="field__item"><a href="/hu/taxonomy/term/523" hreflang="hu">2019</a></div> </div> </div> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Barta Nikolett (11.b) és Barta Viktória (9.c) részére Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet adományozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kitüntetést - immár másodszor - mindketten a 2017-2018. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért, valamint az íjászatban elért kimagasló sportteljesítményükért kapták. A díjakat a tegnapi napon a Testnevelési Egyetemen Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár és Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár adta át.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><a name="_GoBack" id="_GoBack"></a> <font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Nikolett az íjászat különböző kategóriáiban korosztályában világbajnoki I. és II. helyezést, Európa-bajnokságon V. helyezést, korosztályos országos bajnokságon kettő II. és egy III. helyezést ért el. Emellett a Tekóban kitűnő eredménnyel zárta a 10. évfolyamot.</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="3">Viktória szintén íjászatban világbajnokságon IV. helyezést, korosztályos országos bajnokságon egy-egy II., III., és V. helyezést ért el, az általános iskola 8. osztályát pedig kitűnő eredménnyel végezte a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskolában. Gratulálunk!</font></font></p> <p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> </p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9f1f5147-53cc-438a-8a57-1b6c2609f882" src="/sites/default/files/content/jotanulo_2019_1.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9b72ebf0-ef12-4204-910b-a7f2106195cb" src="/sites/default/files/content/jotanulo_2019_2.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1ca2715d-a82a-4309-9180-79339d02755d" src="/sites/default/files/content/jotanulo_2019_3.jpg" /></p> <p align="center" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"><img alt="" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f995ad9e-41e5-4cca-86d2-e67ba163d7eb" src="/sites/default/files/content/jotanulo_2019_4.jpg" /></p> </div> Mon, 17 Jun 2019 05:35:21 +0000 huszarn 755 at http://www.asztrik.hu