Szerzetesrendek

Férfi szerzetesrendek:
 
Magyar Pálos Rend
Cím: 6113 Petőfiszállás-Pálosszentkút, Tanya 473.
Tel./Fax: 76/700-911
Házfőnök-perjel: P. Balla Péter Barnabásl OSPPE

Piarista, Kegyes Tanítórend
Cím: 6000 Kecskemét, Jókai u. 1.
Tel.: 76/481-746
Házfőnök: P. Nagy Attila SchP

Női szerzetesrendek:

Egyházközségi Nővérek Társasága
Cím: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Mátyás kir. u. 38.
Tel.: 26/373-764
A kalocsai érsek 1939-ben hagyta jóvá a Társaság Szabályzatát,
majd módosított szabályzatuk 1989. június 24-i hatállyal nyerte el a végleges jóváhagyást. A Művelődési Minisztérium a szerzetesrendet 1989. dec. 4-én jogi személynek fogadta el. Székhelyüket Bajáról Piliscsabára helyezték át.

Jézus Szíve Népleányok Társasága
Cím (1): 6000 Kecskemét, Faragó Béla fasor 7.
Tel.: 76/327-358

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata
Kalocsai Rendház

Cím: 6300 Kalocsa, Asztrik tér 3.
Tel.: 78/562-160
Házfőnöknő: Koczkás Emma M. Eszter CSSK nővér

Kalocsai Iskolanővérek Szociális Otthona
Cím: 6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 2.
Tel.: 78/461-913

Kiskunfélegyházi Rendház
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi S. u. 2.
Tel.: 76/462-342

Szent Benedek Leányai Társasága
Cím: 6067 Tiszaalpár II., Istvánújfalu 87.
Tel.: 76/424-196
Perjelnő: Sinkó Katalin Ágnes FSB

Szenlélek Szolgálói Missziós Nővérek
Kis Szent Teréz Rendház
6449 Mélykút, Széchenyi utca 115/d.
Tel.: 30/8379-744
Vezető: Zygar Malgorzata Anna SSpS