Jánoshalmi esperesi kerület

Esperes: Bolvári János érs. tan., mélykúti plébános 

1. Borota plébánia
Cím: 6445 Felszabadulás u. 40.
Tit.: Szent Lukács - B.: okt. 18. 
Akv.: 1912-től és Szentkata, Antallapos akv.: 1971-ig. 
Lakosok sz.: 1332
Lelkipásztori kisegítő: Arnold Fülöp
Ellátja: Jánoshalma
 
2. Csávoly plébánia
Cím: 6448 Arany J. u. 32.
Tel.: 79/352-247 
Tit.: Urunk Színeváltozása - B.: aug. 6. 
Akv.: ker. 1748-tól, házasultak és halottak 1749-től
Lakosok sz.: 1875
Plébános: Muka Attila Gábor
Misézési hely: Temetőkápolna - Tit.: Szent Mihály 
Vodicai kápolna - Tit.: Segítő Szűz
Ellátja: Felsőszentivánt és Rémet 
 
3. Felsőszentiván plébánia
Cím: 6447 Szent István u.11.
Tit.: Keresztelő Szent János - B.: jún. 24. 
Akv.: ker., házasultak 1769-től, halottak 1773-tól 
Lakosok sz.: 1884
Ellátja: Csávoly 
 
4. Jánoshalma plébánia
Cím: 6440 Béke tér 11.
Tel. : 77/401-048
Tit.: Szent Anna - B.: júl. 26-a utáni vasárnap
Akv.: ker., házasultak 1735-től, halottak 1749-től vlm. Kecskés akv. 1971-ig
Lakosok sz.: 8811
Plébános: Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok, bírósági helynök
Káplán: Tamás Sándor fszsz. jegyző
Plébániai kápolna tit.: Gondviselés
Temetőkápolna tit.: Fájdalmas Szűz
Ellátja: Borotát, Kéleshalmát és Kunfehértót
 
Egyházi intézmény:
Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Jánoshalma, Rákóczi u. 8.
 
5. Kéleshalom plébánia
(Levelezés a jánoshalmi plébánia címén) 
Tit.: Szent István király - B.: aug. 20-a utáni vasárnap
Akv.: ker., házasultak 1927-től, halottak 1928-tól, mind 1975-ig
Lakosok sz.: 450
Ellátja: Jánoshalma
 
6. Kisszállás plébánia
Cím: 6421 Fő u. 29.
Tit.: Szentlélek - B.: Pünkösd vasárnap
Akv.: 1909-től Négyestelep 1975-ig
Lakosok sz.: 2485 (Négyesteleppel együtt.)
Filia: Négyestelep kápolna - Tit.: Szent László király - B.: jún. 27.
Ellátja: Mélykút-Beltér 
 
7. Mátételke plébánia
Cím: 6452 Petőfi S. u. 14.
Tit.: Szent Mihály - B.: szept. 29. 
Akv.: 1936-tól
Lakosok sz.: 524
Ellátja: Tataháza
 
8. Mélykút - Beltér plébánia
Cím: 6449 Petőfi tér 15.
Tel.: 77/460-125
Tit.: Szent Joachim - B.: aug. 16.
Akv.: 1749-től
Lakosok sz.: 5150 (Mélykút összlakossága)
Plébános: Bolvári János érs. tan., ker. esp.
Temetőkápolna tit.: Szenvedő Krisztus
Misézési hely: Öregmajor - Tit.: Szent Imre
Ellátja: Mélykút-Szent Erzsébetet és Kisszállást

egyházi intézmény:
Szent Tamás Katolikus Általános Iskola
Mélykút, Rákóczi u. 1-3.

 
9. Mélykút - Szent Erzsébet plébánia
Cím: 6449 Széchenyi u. 115/b
Tit.: Árpádházi Szent Erzsébet - B.: nov. 19.
Akv.: 1961-től
Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek Kis Szent Teréz Rendháza
Alsótemetői kápolna tit.: Hétfájdalmú Szűz
Ellátja: Mélykút-Beltér
 
10. Rém plébánia
Cím: 6446 Petőfi u. 29.
Tel.: 79/352-854
Tit.: Szentolvasó Királynéja - B.: okt. 7.
Akv.: 1902-től
Lakosok sz.: 1293
Ellátja: Csávoly
 
11. Tataháza plébánia
Cím: 6451 Kossuth u. 43.
Tel./Fax: 79/344-027 
Tit.: Toursi Szent Márton - B.: nov. 11.
Akv.: 1772-től
Lakosok sz.: 1221
Plébános: Mityók János tb. kanonok
Temetőkápolna tit.: Nagyboldogasszony
Ellátja: Mátételkét