Solti esperesi kerület

Esperes: Vass Huba Zoltán solti plébános

1. Apostag plébánia
Cím: 6088 Damjanich u.11.
Tit.: Urunk Mennybemenetele - B.: Urunk mennybemenetelének ünnepe
Akv: 1765-től
Lakosok sz.: 2056
Ellátja: Solt 
 
2. Dunavecse lelkészség
Cím: 6087 Honvéd u. 4.
Tit.: Rózsafüzér Királynéja - B.: okt. 7.
Tel.: 20/585-3747
Akv.: ker., halottak 1952-től, házasultak 1953-tól
Lakosok sz.: 3881
Ellátja: Tass
 
3. Fülöpszállás plébánia
Cím: 6085 Herpai Vilmos u. 2.
Tit.: Szent Fülöp - B.: máj. első vasárnapja
Akv: 1924-től
Lakosok sz.: 2172
Ellátja: Szabadszállás 
 
4. Izsák plébánia
Cím: 6070 Béke u. 2.
Tel.: 76/374-174
Tit.: Szent Mihály - B.: szept. utolsó vasárnapja
Akv.: ker. 1738-tól, házasultak 1740-től, halottak 1743-tól
Lakosok sz.: 5650
Plébános: Bajkó Zoltán
Kisizsáki kápolna, tit.: Szent Kereszt feltalálása
Miséző hely: idősek otthona
 
5. Kunadacs plébánia
Cím: 6097 Ady E. u. 2.
Tit.: Szent István Király - B.: Szt. István ereklyéinek átvitele, máj. utolsó vasárnapján
Akv.: 1948-tól
Lakosok sz.: 1499
Ellátja: Kunszentmiklós 
 
6. Kunpeszér lelkészség
Cím: 6096 Petőfi u. 15.
Tit.: Magyarok Nagyasszonya - B.: okt. 8.
Akv.: 1958-tól
Lakosok sz.: 680
Ellátja: Kunszentmiklós
 
7. Kunszentmiklós plébánia
Cím: 6090 Endrédy I. u. 8.
Tel.: 76/351-821
Tit.: Szent Miklós - B.: dec. 6.
Akv.: 1787-től
Lakosok sz.: 8561 (Kunbábonnyal együtt.)
Plébános: Vangel Imre tb. kanonok, c. apát, érs. tan.
Kisegítő lelkész: Szabó József
Filia: Kunbábony
Ellátja: Kunpeszért és Kunadacsot
 
8. Orgovány plébánia
Cím: 6077 Kossuth u. 44.
Tel.: 76/376-167
Tit.: Magyarok Nagyasszonya - B.: okt. 8.
Akv.: ker., házasultak 1917-től, halottak 1919-től
Lakosok sz: 3381
Plébános: Dr. Czár János
 
9. Páhi plébánia
Cím: 6075 Vasút u. 1.
Tel.: 78/436-129
Tit.: Szűz Mária Neve - B.: szept. 12.
Akv.: 1914-től
Lakosok sz.: 1217
Plébánia vezető: Podmaniczki Imre kiérd. esp., érs. tan., ny. plébános
Állandó diakónus: Földvári József
 
10. Solt plébánia
Cím: 6320 Szent László tér 5.
Tel.: 78/951-742
Tit. : Mária neve - B.: szept. 12.
Akv.: ker., halottak 1884-től, házasultak 1885-től
Lakosok sz.: 7019
Plébános: Vass Huba Zoltán ker. esp.
Ellátja: Apostagot
 
Filia: Dunaegyháza
Cím: 6323 Duna utca
Tit.: Jézus Szíve - B.: Jézus Szíve vasárnapja 
Lakosok sz.: 1461
 
Misézési hely: Újsolt
Lakosok száma: 158
Ellátja: Tass
Börtönkápolna tit. Szent Gellért püspök-vértanú
 
11. Szabadszállás plébánia
Cím: 6080 Kossuth u. 15.
Tel.: 76/558-899 ill. Fax: 76/558-900
Tit.: Lisieuxi Szent Teréz - B.: okt. 1-e utáni vasárnap
Akv.: ker. 1923-tól, házasultak és halottak 1922-től
Lakosok sz.: 6093
Plébános: Kiss József
Miséző hely: Balázspuszta
Ellátja: Fülöpszállást
 
12. Szalkszentmárton lelkészség
Cím: 6086 Posta u. 2.
Tit.: Szent Márton - B.: nov. 11.
Akv.: 1959-től
Lakosok sz.: 2877
Ellátja: Tass
 
13. Tass plébánia
Cím: 6098 Munkácsy u. 35.
Tit.: Vízkereszt - B.: Vízkereszt vasárnapja
Akv.: 1919-től
Lakosok sz.: 2890
Plébános: Kapás Mihály (A Dunavecsei Lelkészségen lakik)
Ellátja: Dunavecsét, Szalkszentmártont és az újsolti misézési helyet
 
Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság Társadalmi Rehabilitációs Otthona területén
(Tass-Alsószenttamás)
Szent Jobb Lator templom, ellátja: Szabadszállás