Főegyházmegyei bizottságok és tanácsok

A  FŐEGYHÁZMEGYE  PAPI  SZENÁTUSA (EPSZ)

Született tagok:

  Mons. Dr. Finta József
  Mons. Menyhárt Sándor
  Polyák Imre

Választott tagok:

a Főszékesegyházi Káptalanból
  Fülöp Ernő

a Főegyházmegyei Bíróságból
  Fekete Szabolcs

a Kalocsai Espereskerületből
  Kaló Krisztián

a Keceli Espereskerületből
  Seffer Attila

a Bácsalmási Espereskerületből
  Bergmann János

a Jánoshalmi Espereskerületből
  Bolvári János

a Bajai Espereskerületből
  Binszki József

a Hajósi Espereskerületből
  Vincze Attila

a Kecskeméti Espereskerületből
  Dr. Jeney Gábor

a Félegyházi Espereskerületből
  Hajagos Gyula

a Majsai Espereskerületből
  Kosik Sándor

a Solti Espereskerületből
  Vass Huba Zoltán

A káplán atyák közül:
  Geszler Péter

Diszkrécionális joggal kinevezett tag:
  Schindler Mátyás

az EPSZ titkára: Fülöp Ernő
az EPSZ jegyzője: Geszler Péter
 
TANÁCSOSOK  TESTÜLETE
 
Bergmann János
Fülöp Ernő  
Geszler Péter
Dr. Jeney Gábor  
Mons. Menyhárt Sándor
Dr. Mészáros István
 
Pasztorális Tanács
 
Elnök: Mons. Dr. Finta József
pápai káplán, általános helynök, pasztorális püspöki helynök
 
Tagok:
Fülöp Ernő  
Dr. Jeney Gábor
Hatházi Róbert
Ivanics Zoltán
Mons. Menyhárt Sándor
Pap József
Polyák Imre

Szakács Tibor
Vass Huba Zoltán

 
Gazdasági Tanács
 
Elnök: Főpásztor
 
Tagok:
Fülöp Ernő vagyonkezelő
Dr. Mészáros István kánonjogi szakértő
Bergmann János számvizsgáló I.
Kiss István számvizsgáló II.
Vincze Attila számvizsgáló III.
Kaló Krisztián pénztáros
 
Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF)
 
Elnök: Kerpits Miklós
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 2.
Tel.: 77/482-383
 

Fülöp Ernő kanonok, c. apát, irodaigazgató

Bálint Sándorné gazdasági vezető
Fekete József Péter köznevelési szakértő, pályázati referens
Tóth Tibor Győző köznevelési szakértő
 

Egyházmegyei Kateketikai Bizottság (EKB)
 
Elnök: Pap József állandó diakónus
 
Papok:
Csorba Dávid

Fekete Szabolcs
Mons. Dr. Finta József
Geszler Péter
Gyirán Péter
Hatházi Róbert
Kiss József
Mons. Menyhárt Sándor
Pata Jenő Gábor
Pecsmán Viktor
Vincze Attila

Hitoktatók:

Ábrahám-Fúrús Zsófia
Bobár András
Fischer Róbert
Hodován Istvánné
Gyöngyösi Róbert
Nemes Beatrix
Olajos István
Szabó Imre
Szegedi Gábor
Vass Gáborné

P. Görbe László SchP szerzetesi iskolák képviselője
Juhász Péter állandó diakónus,  hitoktatási felügyelő
Solti Kálmán hitoktatási felügyelő
 
 
Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság (EIB)
 
Elnök: Ivanics Zoltán a kecskeméti Szentcsalád Plébánia lelkipásztora
 
Tagok:
Bobek Tamás
Mons. Dr. Finta József
Geszler Péter
Ruskó Norbert
Seffer Attila
 
A Főegyházmegye ifjúsági referense
Ivanics Zoltán
a kecskeméti Szentcsalád Plébánia lelkipásztora
 
A Főegyházmegye ministráns referense
Szakács Tibor
a bajai Szent Szív Plébánia plébánosa
 
A Főegyházmegye családreferense
Dr. Jeney Gábor soltvadkerti plébános
 
A Főegyházmegye felnőttképzési referense
Fülöp Ernő kanonok, c. apát, ker. esp., irodaigazgató,
a Kalocsa-Belvárosi Plébánia plébánosa
 
A Főegyházmegye hivatásgondozó referense
Geszler Péter ker. esp., érs. tan., tompai plébános
 
A Főegyházmegye cigánypasztorációs referense
Vass Huba Zoltán ker. esp., solti plébános
 
A Főegyházmegye gyermek és ifjúságvédelmi referense
Seffer Attila ker. esp., kiskőrösi plébános
 
 
Cenzúra Bizottság
 
Elnök:
 
Tagok:
Csernák Pál
Mons. Menyhárt Sándor
 
Hivatásgondozó Bizottság
 
Elnök: Geszler Péter
 
Tagok:
Fülöp Ernő
Szécsényi Attila
Ruskó Norbert
Vass Huba Zoltán
 
Liturgikus és Egyházzenei Bizottság
 
Elnök: Leányfalusi Vilmos
 
Tagok:
Fülöp Ernő
Kiss István
   
Ökumenikus Bizottság
 
Elnök: Vangel Imre
 
Tagok:
Bergmann János
Dr. Jeney Gábor
 
Egyháztörténeti Bizottság
 
Elnök: Dr. Lakatos Andor (vil.)
 
Tagok:
Dr. Pribitek László
Mons. Dr. Tóth Tamás
 
Egyházművészeti Tanács
 
Elnök: Főpásztor
 
Tagok:
Schindler Mátyás
Vincze Attila
Vörös Márta (vil.)
 
Média Bizottság
 
Elnök: Süveges István
 
Tagok:
Mons. Dr. Finta József
Vass Huba Zoltán
 
Szent István Diakonátusi Kör
 
Moderátor: Fekete Szabolcs
 
Tagok:
Arnold Fülöp (Borota)
Both József (Baja)
Csukor Árpád (Bátaszék)
Fekete Gábor (Kecskemét)
Földvári József (Izsák)
Juhász Péter (Bátmonostor)
Molnár Ferenc (Kecskemét)
Néma Attila (Kecskemét)
Pap József (Kecel)
Sándor László (Baja)
Szántó Ambrus (Dunapataj)
Szőnyi János (Madaras)