A Fölművelésügyi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Európai Mobilitási Hét 2016. évi kreatív pályázatára a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola tanuló is adtak be pályamunkákat Kötöttpályás közlekedés témakörben.

Iskolánkból a 40 beadott alkotás közül 13-at díjaztak, ebből 3 fődíjas Varga Laura Lotti – 5.a; Fazekas Donát – 5.b; Simkó Eszter- 7.b tanulók került ki, akik teljes felszereléssel ellátott kerékpárt kaptak.

2016. szeptember 25-én ünnepi szentmisére gyűltek össze a kecskeméti Piarista Intézmény és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola felsős diákjai, ahogy ezt már teszik éve óta közösen. A két iskolának eddig mindig novemberben mutatta be Érsek úr az ünnepi szentmisét, Szent Imrére vagy Kalazanci Szent Józsefre emlékezve, de az Irgalmasság évében a találkozóra idén Szent Gellért ünnepén került sor. A szentmisén a főpásztor segítői Dr. Jeney Gábor plébános atya és Nagy Attila piarista szerzetes igazgató úr, valamint a két iskola együtt ministráló diákjai voltak.

Az Író Cimborák által 2016 júniusában „Mi lenne ha…. lennék?” címmel meghirdetett országos rajzpályázatra Patikné Bognár Dóra 2.b osztályából több gyermek is beadta munkáját.

 

Nagyon sok változást hozott az új tanév a Főegyházmegye kiskunhalasi középiskolájában, amely gimnáziumi képzése mellett szakképzéssel is foglalkozik. A megújuló szakképzési rendszer életre hívta e tanévtől az ún. szakgimnáziumi iskolatípust mind kilencedik, mind tizenharmadik évfolyamon. Az intézmény közel kétszáz új tanulója már ebben a rendszerben kezdhette meg tanulmányait.
 

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda vezetősége 2016. augusztus 28-án érseki tanévnyitó Veni Sancte szentmisén vett részt Kalocsán a Főszékesegyházban. A jelenlévőkkel együtt közösen hívták segítségül a Szentlelket a 2016-17-es tanév előtt.
„Adj lendületet évkezdésünkhöz, hogy a kapott talentumainkat kamatoztatni tudjuk!”- kérték.

A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola munkatársai tanévindító ajándékkal gyarapodtak az új tanév első hetében. Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő közösségformáló szándékát fenntartónk, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye támogatásával valósította meg. A tanári közösségi helyiség a lelki gazdagodás és a kötetlen beszélgetések színtere lesz.

 

Szeptember 11-én a kalocsai Belvárosi Plébánia hittanosai közös tanévnyitó szentmisén vettek részt a kalocsai Főszékesegyházban. A szentmisét Marton Gábor atya mutatta be. Isten áldása legyen a hittanosokon és tanáraikon!

 

 

A Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda első osztályosai csillogó szemekkel, izgatottan vettek részt első tanévnyitó ünnepélyükön. Dózsáné Mohos Mónika igazgatónő hangsúlyozta a család és az iskola együttműködésének fontosságát:

Szálteleki János érseki tanácsos, nyugdíjas plébános atya 2016. június 17-én, Kalocsán az Érseki Palota Szent Sebestyén kápolnájában tartotta gyémántmiséjét. Az ünnepi Szentmise szónoka Dr. Bábel Balázs érsek úr volt. A Szentmisén koncelebráltak a város papjai számos hívő jelenlétében. A Főpásztor szentbeszédében kiemelte a jubiláns papi életének főbb állomásait. Kitért arra, hogy miután szerzetesként kezdte egyházi pályáját, már korábban pap lehetett volna, de a rendek feloszlatásáig testvérként tevékenykedett.

KatonaüdvözletAz első világháború emlékezete – Élet a hátországban címmel rendeztek tárlatot a Thorma János Múzeumban. A kiállítást Tyavoda Julianna, a Szent József Katolikus Általános Iskola tanára nyitotta meg 2016. június 2-án délután.

-    A „nagy háború” – már a kortársak is így nevezték azt a háborút, ami 1914-1918 között tartotta félelemben és aggodalomban Európát és a világ jelentős részét. Mindaddig elképzelhetetlen, a polgári lakosság számára felmérhetetlen és feldolgozhatatlan áldozatot, szenvedést, iszonyatot hozott. Nemcsak a polgárok, nemcsak a mozgósított katonák, nemcsak a rettegő nők és gyermekek, de maguk a koronás fők és tábornokaik sem tudták, mit szabadítottak az emberiségre. Valamennyien a hosszú XIX. század gyermekei voltak, a hősi, a patetikus, az arisztokrácia, a vagyonosok számára kedélyes, kellemes életet biztosító századé. Ennek vetett végett, ezt változtatta meg az I. világháború - mondta.