Főegyházmegyei bizottságok és tanácsok

A  FŐEGYHÁZMEGYE  PAPI  SZENÁTUSA (EPSZ)

Született tagok:

  Mons. Dr. Finta József
  Mons. Menyhárt Sándor
  Polyák Imre

Választott tagok:

a Főszékesegyházi Káptalanból
  Szűcs Tibor

a Főegyházmegyei Bíróságból
  Dr. Jeney Gábor

a Kalocsai Espereskerületből
  Fülöp Ernő

a Keceli Espereskerületből
  Seffer Attila

a Bácsalmási Espereskerületből
  Geszler Péter

a Jánoshalmi Espereskerületből
  Bolvári János

a Bajai Espereskerületből
  Binszki József

a Hajósi Espereskerületből
  Vincze Attila

a Kecskeméti Espereskerületből
  Bobek Tamás

a Félegyházi Espereskerületből
  Hajagos Gyula

a Majsai Espereskerületből
  Talapka István

a Solti Espereskerületből
  Vass Huba Zoltán

az EPSZ titkára: Fülöp Ernő
az EPSZ jegyzője: Geszler Péter
 
TANÁCSOSOK  TESTÜLETE
 
Fülöp Ernő  
Geszler Péter
Hajagos Gyula  
Polyák Imre
Seffer Attila
 
Pasztorális Tanács
 
Elnök: Mons. Dr. Finta József
pápai káplán, c. apát, általános helynök, pasztorális püspöki helynök
 
Tagok:
Fülöp Ernő  
Dr. Jeney Gábor
Hatházi Róbert
Ivanics Zoltán
Mons. Menyhárt Sándor
Pap József
Polyák Imre

Szakács Tibor
Vass Huba Zoltán

 
Gazdasági Tanács
 
Elnök: Főpásztor
 
Tagok:
Fekete Szabolcs
Fülöp Ernő
vagyonkezelő
Geszler Péter
Mons. Menyhárt Sándor
Seffer Attila
Szécsényi Attila
Talapka István

 

 

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF)
 
Elnök: Kerpits Miklós
Cím: 6120 Kiskunmajsa, Csontos K. u. 2.
Tel.: 77/482-383
 

Fülöp Ernő kanonok, c. apát, irodaigazgató

Vezető pedagógiai szakértő:                                     Tóth Tibor Győző (vil.)

Törvényességi szakértő:                                           Kiss Ferencné

Gazdasági vezető:                                                     Bálint Sándorné

Óvodavezetői munkacsoport vezető:                        Tallér Erzsébet (vil.)

Általános iskolai munkacsoport vezető:                   Papp Zsolt (vil.)

Gimnáziumi és szakképzési munkacsoport vezető: Téglás László (vil.)

Iskolalelkészi munkacsoport vezető:                        Fekete Szabolcs

Iskolaadminisztrációs munkacsoport vezető:           Mák Ildikó (vil.)

                                                                      

                                                                                  Dózsáné Mohos Mónika

                                                                                  Nagy-Czirok Lászlóné

 

Egyházmegyei Kateketikai Bizottság (EKB)
 
Elnök: Hatházi Róbert c. apát, a kecskeméti Szentcsalád Plébánia vezető lelkipásztora
 
Papok:
Bobek Tamás
Fekete Szabolcs

Joó Balázs
Mons. Dr. Finta József
Gyirán Péter
Márton Arnold
Pata Jenő Gábor
Retkes Zsolt
Tápai Péter
Vass Huba Zoltán

Hitoktatók:
Bobár András
Daám Tibor
Fischer Róbert
Hodován Istvánné
Ignácz Péter
Kiss József András
Olajos István
Pap Józsefné
Szegedi Gábor
Tomasevné Molnár Katalin
Vass Gáborné

P. Görbe László SchP szerzetesi iskolák képviselője
Darabosné Kenyeres Mónika hitoktatási felügyelő
Juhász Péter állandó diakónus,  hitoktatási felügyelő
Ivanics Zoltán ifjúsági referens
Fekete Gábor állandó diakónus, a világi hitoktatók lelki gondozásának felelőse
 
 
Egyházmegyei Ifjúsági Bizottság (EIB)
 
Elnök: Ivanics Zoltán a kecskeméti Szentcsalád Plébánia lelkipásztora
 
Tagok:
Bobek Tamás
Mons. Dr. Finta József
Geszler Péter
Ruskó Norbert
Seffer Attila
 
A Főegyházmegye ifjúsági referense
Ivanics Zoltán
a kecskeméti Szentcsalád Plébánia lelkipásztora
 
A Főegyházmegye ministráns referense
Márton Arnold
a kiskunfélegyházi Szent István Plébánia káplánja
 
A Főegyházmegye családreferense
Dr. Jeney Gábor soltvadkerti plébános
 
A Főegyházmegye felnőttképzési referense
Fülöp Ernő kanonok, c. apát, ker. esp., irodaigazgató,
a Kalocsa-Belvárosi Plébánia plébánosa
 
A Főegyházmegye hivatásgondozó referense
Geszler Péter c. prépost, ker. esp., érs. tan., Kiskunfélegyháza-Óplébánia plébános
 
A Főegyházmegye cigánypasztorációs referense
Vass Huba Zoltán  ker. esp., c. prépost, solti plébános
 
A Főegyházmegye gyermek és ifjúságvédelmi referense
Seffer Attila ker. esp., c. prépost, a Kiskunhalas-Alsóvárosi Plébánia plébánosa
 
A Főegyházmegye kórházlelkészi szolgálatának vezetője és szervezője
Huszák Zsolt dunafalvi plébános
 
 
Cenzúra Bizottság
 
Elnök: Mons. Dr. Tóth Tamás
 
Tagok:
Csernák Pál
Mons. Menyhárt Sándor
Richter Mátyás
 
Hivatásgondozó Bizottság
 
Elnök: Geszler Péter
 
Tagok:
Fülöp Ernő
Szécsényi Attila
Ruskó Norbert
Vass Huba Zoltán
 
Liturgikus és Egyházzenei Bizottság
 
Elnök: Leányfalusi Vilmos
 
Tagok:
Fülöp Ernő
Kiss István
   
Ökumenikus Bizottság
 
Elnök: Vangel Imre
 
Tagok:
Bergmann János
Dr. Jeney Gábor
 
Egyháztörténeti Bizottság
 
Elnök: Dr. Lakatos Andor (vil.)
 
Tagok:
Dr. Pribitek László
Mons. Dr. Tóth Tamás
 
Egyházművészeti Tanács
 
Elnök: Főpásztor
 
Tagok:
Schindler Mátyás
Vincze Attila
Vörös Márta (vil.)
 
Média Bizottság
 
Elnök: Süveges István
 
Tagok:
Mons. Dr. Finta József
Vass Huba Zoltán
 
Szent István Diakonátusi Kör
 
Moderátor: Fekete Szabolcs
 
Tagok:
Arnold Fülöp (Borota)
Both József (Baja)
Csukor Árpád (Bátaszék)
Fekete Gábor (Kecskemét)
Földvári József (Izsák)
Juhász Péter (Bátmonostor)
Molnár Ferenc (Kecskemét)
Néma Attila (Kecskemét)
Pap József (Kecel)
Rózsa László (Tataháza)
Sándor László (Baja)
Szántó Ambrus (Dunapataj)
Szőnyi János (Madaras)