Főpásztor

Dr. BÁBEL BALÁZS
kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita

született Gyónon, 1950. október 18-án

pappá szentelték Vácott, 1976. június 19-én

koadjutor érsekké kinevezték: 1999. február 24-én

püspökké szentelték Kalocsán, 1999. április 10-én

kalocsa-kecskeméti érsek: 1999. június 25-től.

 


 

Jelmondata:  
PRO REGNO DEI
Az Isten Országáért

 

 

 

dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita életrajza

dr. Bábel Balázs érsek, metropolita 1950. október 18-án született Gyónon (ma Dabas város része). Középiskolai tanulmányait a kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte. 1969-ben felvételt nyert a Váci Egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait az egri szemináriumban kezdte meg, és a budapesti Hittudományi Akadémia hallgatójaként fejezte be.

1976. június 19-én dr. Endrey Mihály püspök szentelte pappá Vácott.

Első kápláni állomáshelye Valkó volt 1978-ig. Káplánként szolgált 1978-80-ig Tápiószecsőn és Tóalmáson; 1980-84-ig Budapest-Pestújhelyen; 1984-90-ig Budapest-Pacsirtatelepen.

1981-től a Regnum Marianum papi közösség tagja.

1983-ban teológiai doktorátust szerez Budapesten.

1990-től a budapesti Központi Szeminárium prefektusa, 1992-től spirituálisa. Prefektusi kinevezésétől kezdődően előadó tanár a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának nappali és levelező tagozatán, valamint a Kalazantinumban.

1997-től a váci Borromeo Szent Károly Papnevelő Intézet rektora és az Egri Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatának igazgatója.

1997-ben II. János Pál pápa pápai kápláni cím adományozásával ismeri el szolgálatát.

1999. február 24-től a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye koadjutor érseke.

1999. április 10-én nyeri el a püspökké szentelés kegyelmét Kalocsán.

1999. április 29-től a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általános helynöke.

1999. június 25-től kalocsa-kecskeméti érsek.

1999. augusztus 15-én veszi át az érseki palliumot Kalocsán.

Jelmondata: Pro regno Dei – az Isten országáért.

A Magyar Katolikus Püspöki Karban (MKPK) az Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács elnöke 2006-ig, az Ökumenikus Bizottság elnöke, a Kultúra és Tömegtájékoztatás Bizottságának tagja, 2006-tól elnöke, 2006-tól 2015-ig az MKPK Állandó Tanácsának tagja. 2007-től 2011-ig az MKPK Világiak Bizottsága és Országos Lelkipásztori Bizottság tagja, 2011-től az MKPK Hittani Bizottságának (Ökumenikus Bizottság) tagja, 2021-től az MKPK Liturgikus Bizottságának tagja.

2002-től Dabas Város díszpolgára és a Bács-Kiskun Megyéért Díj birtokosa, 2007-ben átveszi a Pro Patria díjat, 2008-ban Márton Áron díjat kap, 2009-ben Mindszenty Emlékéremmel tüntetik ki, 2010-ben a Kalocsa Városáért díjjal jutalmazzák, ugyanebben az évben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntetik ki. 2018-tól Baja Város díszpolgára. 2020-tól Pest Megye díszpolgára.

Publikációk:

Az Isten országáért 2004,

Isten országútján, 2005,

Pro regno Dei 2008,

Régit és újat 2008,

A szó erejével 2009,

A szó ünnepe 2009,

Hit, erkölcs, történelem 2010,

Két, Istennel beszélő ember 2010,

Magyar zsoltárok 2010,

Szolgálat Isten országáért, 2012,

A hit erejével, 2013,

A hit kegyelmét kérve, 2014,

Mindig úton vagyunk, 2015,

Az irgalmasság útján, 2016,

Asztrik érsek örökségében, 2017,

Mátyás király egyházpolitikája és vallásossága, 2018,

Imádkozzunk egymásért, 2018.

Életrajzi kötet: Az Isten országútján 2005.