Jubileumi imádság

Jubileumi imádság

Szent és Gondviselő Istenünk!

Egyházmegyénk jubileumi évében, szivünk emlékezésével hálát adunk Néked, mint Gondviselő Atyának, megváltást hozó Fiúnak és megújító Szentléleknek.

Köszönetet mondunk azért, hogy jó lett a kezdet: Szent István király alapította meg és a tiszteletreméltó Asztrik érsekre bízta egyházmegyénket. Ezer évvel ezelőtt csak Te tudtad, hogy mennyi megpróbáltatás és küzdelem vár őseinkre. Szakadt a tatár pusztítás zápora, ömlött a török hódoltság árja. Süvöltött a trianoni területvesztés szele, égetett a kommunizmus ateizmusa, de egyházmegyénk nem dőlt össze.

Hálát adunk azért, hogy a nyájért életüket adó pásztorokat adtál. Csák Ugrin, Tomori Pál érsekek a legnagyobb szeretetüket bizonyították, mert életüket feláldozták népükért.
Jeremiás siralmai teljesedtek be ezen a tájon: nem egy város, hanem egy országrész vált lakatlanná 150 évre. Az isteni gondviselésedbe belefért, hogy darabokra szaggattattunk, lelkiekben meggyötörtettünk. Egyházmegyénk első védőszentje, Szent Pál tanítja, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Ezért tudtak mindig újra kezdeni eleink, papok, hivek egyaránt, és mondhatták a zsoltárossal: "Az Úr az én pásztorom, nincs semmiben hiányom."
 
Tudjuk, hogy az egyház nem marad magára, azt soha el nem hagyod, de ne hagyd árván egyházközségeinket sem. Hivj szolgálatodra eletüket neked és népednek ajándékozó ifjakat, az evangéliumi tanácsokat megélő fiatalokat. Add, hogy a bérmálás szentsége által növekedjék a nagykorú keresztények száma, a házasság szentségében élők őrizzék a hűséget, és nagylelkűen vállalják a gyermekeket. Akiket pedig magadhoz hívsz, szentségekkel megerősítve készüljenek a nagy találkozásra.
 
A múlt a mi reményünk, az ezer év biztosíték arra, hogy gondviselésed a jövőben is velünk lesz.
A kalocsai Főszékesegyház védöszentjének, a mennyekbe fölvett Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására hallgasd meg kérésünket. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen