papszentelés Kalocsán a Missziós Kereszt jelenlétében

Dr. Bábel Balázs érsek a Missziós Kereszt jelenlétében 2019. február 24-én, érseki kinevezésének 20. évfordulóján pappá szentelte Gyirán Péter diakónust a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A főpásztor beszédében az Egyház apostoli arcáról elmélkedett. Jézusnak volt 12 apostola és 72 tanítványa. Az Anyaszentegyház a kezdettől fontosnak tartotta, hogy meglegyen az apostolisága. A hitvallásban imádkozzuk, hogy hiszek az apostoli anyaszentegyházban. Ez jelzi, hogy egyszerre a tizenkettő alapjára épült az egyház, és a folytonosság megmaradt. A középkori templomok bejáratánál sokszor lehet látni a tizenkét apostolt kifaragva, jelezve, hogy az apostolok most is az Egyház apostolai. Jézus áldásával meghosszabbították küldetésüket. Legyen hát meg a folytonosság az Egyházban. Ennek példáját hozza az Apostolok Cselekedete, ahol az áruló Júdás helyére a tizenkettőt ki kellett egészíteni. Fontosnak tartották, hogy meglegyen a teljesség. Imádkoznak és olyan valakit választanak, aki velük együtt járt az úton. Kézrátétellel felszentelték a szolgálatra. Fontos ez a tény mai papi hivatások szempontjából is. Egy pap az egyházi közösségnek tagja legyen, amikor pappá szentelik. Neofitákat élményszerűen belépőket nem lehet felszentelni. A közösségnek tagjává kell lennie. A pap a közösségből van kiválasztva, ahogy Ágoston mondja: „Veletek keresztény vagyok, értetek püspök”. Mátyás beáll Júdás helyére és teljes a kör, s a folytonosság megvan a mai napig. Elengedhetetlen, hogy újak lépjenek a régiek helyére. Holnap egy papunkat temetjük, de ma papot szentelünk – jelezte a főpásztor. Mátyásnak nem akárkit kellett pótolnia. Az árulót. Sokat kellett dolgoznia, hogy helyrehozza azt, amit Júdás elrontott. Sokszor előfordul, hogy valaki hűtlen lesz a papságában, de utána lép valaki, aki helyrehozza hibáit. 1845-ben elhagyta a szemináriumot egy nagy tehetségű papnövendék Ernest Renan. Könyveivel nagy ellenségévé vált a katolikus egyháznak. Mindent kizárólag természetes módon értelmezett Jézusról tagadta a természetfelettit úgy, hogy a csodákat, s a feltámadást is tagadta. Ugyanazon a napon egy másik ember, aki legalább akkora tehetség volt, s most szentté avatásra vár John Henry Newman belépett a katolikus egyházba és helyrehozta azt, amit a másik elrontott. A főpásztor kijelentette, hogy a most szentelendő Péter atya a 72. akit pappá szentelt Isten kegyelméből érseki szolgálata húsz évében. Mátyás apostol feladata volt, hogy tanúságot tegyen a feltámadásról. A pap fő feladata is ez. A feltámadás nélkül lehetünk humanisták, lehetünk szociális munkások, de a feltámadás nélkül az emberi élet értelmetlen. A feltámadás adja az életnek és a hitnek örökké tartó újságát. Van feltámadás, van örök élet! Az, hogy milyen hírnévre jutunk, az nem számít. Csendes alázatos munkásai legyünk Krisztusnak, ez a lényeg. A jelen lévő missziós kereszt kapcsán tette fél a kérdést az érsek: Akkor miért ünnepeljük a keresztet? Azért, mert fel nem fogható módon az Isten szeretetének jele. Ahogy legszebb miseénekünk mondja, melyet énekeltük is: „Isten jó hírével közibénk jövén el, irgalmat prédikált nekünk…a kereszt üdvösség jele!” A kereszt utólag mindennek értelmet ad. Felhívta a figyelmét az újmisésnek, hogy rengeteg szenvedéssel fog találkozni, amellyel nehéz szembenézni, de Krisztus értelmet ad a szenvedésnek. És ott a végleges örömhír, hogy van örök élet! Az Isten jó hírét közel kell vinnünk minden emberhez, s ebben a küldetésben mindhalálig ki is kell tartanunk! – fejezte be gondolatait Dr. Bábel Balázs érsek.

 

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf