A jelen matematikája – a matematika jövője a Szent József Katolikus Általános Iskolában

A matematika tanítása akkor jó, ha nem leadják az anyagot, hanem a gyerekkel együtt újra felfedezik. Akkor a gyereknek nem kell tanulni, azt már soha többet nem felejti el.” Györfi László Széchenyi-díjas matematikus alapvetését tartottuk és tartjuk mi is iránymutatónak matematika oktatásunkban, hiszen a magas szintű matematika oktatás intézményünk értékes hagyománya. Világunkban elengedhetetlenné vált az összefüggések gyors felismerése, a feladatok pontos és gyors megoldása, melyhez nélkülözhetetlen egy stabil matematikai tudás.

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a természettudományok oktatási eszközeinek folyamatos fejlesztésére, oktatásuk módszertani megújítására, a digitális taneszközök növekvő arányú alkalmazására, alsó tagozattól kezdődően a matematika tantárgy megszerettetésére, a logikai gondolkodás pallérozására.

A tanulók számára a tehetséggondozást a tanórai differenciálás mellett szakköreink biztosítják.

Ennek eredményes voltát a 2018/2019-es tanév matematika versenyein diákjaink ismét bizonyították.

December 21-én rendezték a MATEGYE (Megyei Matematika Verseny) díjkiosztó ünnepségét Kecskeméten. Bács-Kiskun megyében összesen 1200 tanuló indult az első fordulóban, a második fordulóba a 400 legeredményesebb versenyző jutott tovább. Tanulóink közül Révész Péter (4.évf.) megyei 2., Sümegi Bence (6.évf.) megyei 8. helyezést ért el.

A Matekguru csapatversenyében a 4.b-sek: Herczeg Máté, Kovács Ákos, Pap Csanád, Révész Péter - maximális pontszámmal a megyei fordulóba jutottak.

A Bolyai Matematika Csapatversenyen immáron harmadszorra lett jutalmazott nyolcadik osztályos csapatunk Agócs Evelin, Buknicz Kata, Simon Noémi, Simon Szabolcs összeállításban. Az idén a megyei 5. helyet szerezték meg.

Évek óta rendszeresen vannak díjazott tanulóink a Tekó által a nyolcadikos tanulók részére kiírt, MATEKOLÓ elnevezésű versenyen. Az idei tanévben Simon Noémi és Simon Szabolcs tanítványaink holtversenyben az 1. helyen végeztek.

A Zrínyi, a Kalmár, a Kenguru, a Dugonics András és a Mozaik internetes versenyeken a 2. félévben is próbára tesszük tudásunkat, hiszen az akarat, a szorgalom és a kitartás szüli azokat a lehetőségeket, amelyek megváltoztathatják a gyermekek életét. Eredményeinkről és eseményeinkről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket is:

 

https://www.facebook.com/halaskatisk/

 

Büszkék vagyunk diákjainkra!