Templomszentelés Újteleken

December 16-án, Advent 3. vasárnapján Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek megáldotta a felújított újteleki plébániatemplomot. Újtelek 1986. január 1-jén jött létre Résztelek és Keserűtelek egyesítésével, és 1991. január elsején vált önállóvá Szakmár községtől.

Résztelek és Keserűtelek Kalocsa városának úgynevezett szállásai – a városhoz tartozó földterületen kialakult települések – voltak, melyek önálló községgé fejlődtek, majd 1884-ben több más szállással együtt hivatalosan is elszakadtak a várostól, négy külön községet alkotva. Később Keserűtelek és Résztelek Szakmár társközsége lettek. A település lakói a pota néprajzi csoporthoz tartoznak. A lakosság főként mezőgazdasággal foglalkozik. A helyi templom felújítása Dr. Tatár János plébánossága alatt vette kezdetét. A templom akkor rendkívül rossz állapotban volt, gyakorlatilag életveszélyes falai, tetőzete, és boltozata volt. A felújításban a vezető szerepet az érsekség vállalta, de sokan magánadományaikból is segítséget nyújtottak. A munkálatok vezető tervezője, és kivitelezője Vörös Márta egyházmegyei főépítész volt, aki fáradtságot nem kímélve naponta többször személyesen a helyszínen irányította a munkálatokat. A főpásztor a szentelési szentmise ünnepi beszédében párhuzamba állította a jeruzsálemi templom több átépítésének, felújításának történetét az újteleki felújítással, majd a napi olvasmányokhoz fűzte gondolatait. Többször kiemelte, hogy a sok munkának, anyagi áldozatnak akkor van értelme, ha a templom folytonosan megtelik imádkozó emberekkel. Arra hívott meg mindenkit, hogy missziós lelkülettel viselje szívén a hit, az evangélium terjedésének küldetését. A főpásztor köszönetet mondott az építőknek, s mindazoknak, akik anyagi, vagy bármilyen segítséggel a munkálatok mellett álltak.

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf