Szinódusi fórum és Szent Asztrik mise Kalocsán

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2000-ben megtartott egyházmegyei szinódus óta évről évre fórumot szervez az aktuális lelkipásztori témában. 2018. november 11-én Kalocsán került megrendezésre az idei fórum a Nagyasszonyunk Katolikus Intézményben. A téma a fiatalság megszólítása és evangelizációja volt. Az első előadásban a Püspöki Konferencia által készíttetett jelentés került feldolgozásra. Az előadó Gábor Miklós, a Püspöki Konferencia Ifjúsági Irodájának irodavezetője volt. A továbbiakban a résztvevők megismerhették a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági irodájának szolgálatát. Az előadó Serfőző Levente oktatási helynök atya volt, aki az ifjúság és a katekézis megbízottja. A későbbiekben lehetőség nyílt a személyes beszélgetésre is. A programon aktívan részt vettek az egyházmegye ifjúsági vezetőképzőjének hallgatói is.

A program folytatásaként másodszor került megrendezésre Szent Asztrik ünnepe Kalocsán a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. Az ünnepi szentmisét Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be. A főpásztor szentbeszédében kitért arra, hogy különleges alkalom ez, amikor együtt ünnepeljük Szent Márton és Szent Asztrik személyiségét. Sok közös kapcsolja össze őket. Egy azonban biztos, a nehézségek ellenére a kitartó hit és munkálkodás vezérelte őket. A főpásztor megemlékezett a délután lezajlott szinódusi fórumról, mely mintegy kapcsolódik a Rómában nemrég véget ért Püspöki Szinódushoz. A világegyház történéseit az egyházmegye így is aprópénzre akarja váltani. A programon a résztvevők megismerhették a fiatalok vallási helyzetét is. Sokszor elkeserítő lehet az a közömbösség, amivel találkozunk. Elképesztő, hogy a figyemhiányos világban, ahol a gyermekek, fiatalok nem képesek negyed óránál többet figyelni, a számítógép és a telefon előtt képesek az életüket eltölteni. A virtuális világban megszűnt a felelősség, bárki büntetlenül fogalmazhatja meg akár a hazugság szavait is. Ebben az élethelyzetben kell az evangéliumot hitelesen közvetíteni. Ezért felértékelődik az egyházi iskola szerepe. Nem pusztán a hittan oktatás miatt, hiszen az már elérhető az állami oktatásban is. A katolikus iskola képes hangulatot teremteni, olyan közérzetet, amelyben legalább a nyitott emberek közelebb tudnak kerülni Krisztushoz. Fontos, hogy iskoláink a befogadó közösség helyei legyenek, melyek képesek a hit útján komolyan előre haladni. A főpásztor a szentmise végén bejelentette, hogy a 2000-ben megtartott egyházmegyei szinódus új fejezethez ért. Ideje felülvizsgálni mindazokat a fejezeteket, melyeket akkor kidolgoztunk. A következő időszakban a felelősök kijelölése után elkezdődik a szinódusi rendelkezések felülvizsgálata, s egy év múlva a tervek szerint sor kerül a megújított döntések áttárgyalására, megszavazására, és kiadására.