Hitoktatói továbbképzés Kalocsán

Továbbképzést tartottak a katekéták számára február 24-én Kalocsán. A Főegyházmegye hitoktatói közül mintegy hetvenen vettek részt a képzésen. A program ünnepi szentmisével kezdődött a Főszékesegyházban, ahol hálát adtak a főpásztor kinevezésének 19. évfordulója alkalmából és beiktatták az újonnan kinevezett kanonokokat. A szentmise után a program a Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium épületében folytatódott. Az előadásokat Fekete Szabolcs bajai esperes, frissen beiktatott kanonok atya tartotta. A téma A Nagyhét témájának feldolgozása a hitoktatásban volt. A kötött program a fehér asztal mellett folytatódott, ahol kedélyes beszélgetés alakult ki a katekéták között. Délután a hitoktatás gyakorlati módszereivel foglalkoztak. Műhelymunka formájában lehetőség nyílt új módszerek, és lehetőségek megismerésére, és elsajátítására.