Házszentelés a Szent József Katolikus Iskolában és Óvodában

Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódik a házszentelés hagyománya. A Szent József Katolikus Általános Iskolában és Óvodában is kértük a Gondviselő Istent, hogy hárítson el minden ellenséges hatalmat, és az Őrzőangyalok lakozzanak intézményeink falai között. Január 8-án a felsős tantermek, tanári, intézményünk vezetői dolgozószobáinak megáldása történt, illetve ugyanezen a napon az óvodában is megtartottuk a szertartást. Január 12-én az alsós gyerekek tantermeit áldottuk meg. A kisdiákok nagy figyelmességgel és csodálkozva kísérték az eseményeket. Sokan még a tankönyveikre is Isten áldását kérték, hogy az előttük álló dolgozathoz küldje el számukra a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. A szenteltvízzel, tömjénfüsttel történő benedikálás után a szemöldökfára felkerült: 20+G+M+B+18 felirat, amely a szentelés időpontjára és a Háromkirályok nevére utal. Csorba Dávid, iskolalelkészünk szolgálatát a ministránsok asszisztálása is segítette. Velük sikerült szebbé és méltóbbá tenni ezt az ájtatosságot.