Veni Sancte Kalocsán

Bábel Balázs érsek szeptember 3-án nyitotta meg a tanévet ünnepi Veni Sancte keretében a kalocsai Főszékesegyházban. A szentmisén megjelentek az egyházmegyei fenntartású katolikus iskolák képviselői, akik a héten továbbképzésen és ünnepi szentmisén már teljes létszámban elzarándokoltak az érseki székvárosba. Az ünnepi szentmise prédikációjában a főpásztor Jézust állította a jelenlévők, valamint a rádióhallgatók elé, mint minden nevelő mintaképét. Kifejtette, hogy Jézus tekintéllyel tanított. Nem volt szüksége önmaga rangjának kifejtésére, szavának súlya volt. Hatalommal tanított, nem úgy, mint az írástudók. Emellett Jézus nevelői mintaképe a szerénység példája. Értékrendjében fellelhető a fegyelem, de ugyanakkor nagy fokban megjelenik a szabadság is. Szükségünk van az értékekre, de a döntés szabadságára is, valamint arra, hogy következetesen megtartsuk értékrendünket. Jézus mindemellett példával tanított. Nem a nagy ideákat mondta el csupán, hanem példájával mutatta meg követésének lényegét. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket – hangoztatta övéinek. A beszéd végén a főpásztor sok kegyelmet kívánt minden tanulónak, pedagógusnak, valamint szülőnek az új tanévre. A szentmisén közreműködött a kalocsai Főszékesegyházi Kórus Zsebics Ilona karnagy vezetésével. Orgonán közreműködött Leányfalusi Vilmos kanonok, karnagy, orgonaművész. A szentmisét a Magyar Katolikus Rádió élőben közvetítette.

A fotókat Koprivanacz Kristóf készítette.