Katekéták továbbképzése Kecskeméten

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hittanárai számára szerveztek továbbképzést a kecskeméti Szent Család Plébánián. A program szentmisével kezdődött, amelyen Bábel Balázs érsek szentbeszédében a napi evangéliumhoz fűzte gondolatait.

 

A gyermekek szerepét, és fontosságát maga Jézus emelte ki apostolai előtt. A főpásztor megjegyezte, hogy az antik világ nem fordított kellő figyelmet a gyermekekre. Tudjuk, hogy volt Tajgetosz, ahol a selejtnek gondolt gyermekektől megszabadultak. Az emberiség történelmében sokszor kihasználták, vagy semmibe vették a kicsiket. A diktatúrák minden esetben maguk javára akarták fordítani őket. Az érsek emlékeztetett a fasizmus és a nácizmus bűneire, de kiemelte a kommunizmus áldozatainak aznapra eső emléknapját, mely a leginkább eldeformálta a gyermeket. A főpásztor megjegyezte, hogy még látott olyan bélyeget, melyen ez a felirat állt: „Utánpótlás a jövő harcaihoz.” Az ideológia szolgálatába állították a gyermekeket. A Szovjetunióban volt egy szobor, ahol az akkori pionírok tették le esküjüket. A szobor egy gyereket ábrázol, aki azzal vált hírhedté, hogy elárulta a szüleit. A KGB az ő feljelentése által kivégezte a szüleit. Ezt tették mintaképpé az ifjúság elé. Az egyetlen cél az volt, hogy ilyenné kell válni minden embernek. Első az eszme, a hazug ideológia.

 

Jézus megtalálja a helyes arányt. Amikor azt mondja, hogy ilyeneké az Isten országa, akkor nem idealizálta a gyermeki magatartást. Példázataiban más helyen megjelennek a csúfolódó gyerekek is, akikben feltör a másikra való támadás ösztöne, illetve az egoizmus alapja is. A gyerek korán elsajátítja a rosszat és tér a bűnös útra.

 

Akkor mégis milyen tulajdonságra gondolhatott Jézus, amikor azt mondja, hogy ilyeneké az Isten országa? – tette fel a kérdést a főpásztor.

 

A gyerek őszinte. Ha nem tanítják meg a hazugságra, akkor a felnőtteket, akár még a szüleit is megszégyenítően őszinte. A tényt alátámasztva elmesélte az érsek, hogy ismert egy görög katolikus püspököt, aki a papi gyerekek játszóterére ment, s ott kérdezgette, hogy hogyan viselkednek a szüleik. A gyerekek kiváló jellemzést adtak róluk. A gyerek őszinte, amíg el nem rontják. A mai ember beszél a politikailag korrekt beszédről, amelyről mindenki tudja, hogy nem igaz, de annyira kell formálni, hogy a tömegek számára elviselhető legyen. Jézus sokszor elítélte a képmutatást. A szavaknak és a valóságnak össze kell vágnia. Csak a példamutatás lehet a nevelés eszköze. A tiszta őszinteség szükséges az Isten országa eléréséhez.

 

A gyermek másik tulajdonsága a kíváncsiság. A kérdéseivel már szinte idegesíti a környezetét. Ez azonban a tanulás útja. A jó értelemben vett kíváncsiság hozzátartozik a minőségi emberi élethez. Az elmúlt időben olvastatta egyházunk a Prédikátor könyvét. Korrajza ez a mai idősödő embernek. Megfásul az ember idős korára, és nem akar új dolgokkal foglalkozni. Minden fárasztja, ahogy a Prédikátor könyve kezdődik. Nincs benne a zsoltáros vágyódása, hogy miként a szarvas a forrás vizére, úgy vágyik rád a lelkem Istenem. Vágyódni kell, hogy mélyebb ismeretére jussunk a transzcendentális dolgoknak. A hitoktatóknak sem elég azt tudni, ami a hittankönyvben van. Vágyódni kell a több, a magasabb szintű isteni ismeretre. A főpásztor elmesélte, hogy az egyik szolgálati helyén volt egy mérnök, aki nagyon sok teológiai dolgot olvasott. Sokat kérdezett, mély teológiai kérdéseket is, és később papi pályára is lépett. Egy lelkipásztornak, katekétának felkészültnek kell lennie.

 

A harmadik, hogy a gyerek ragaszkodik. Bizalommal van, és nyitott. Tudja, hogy mellette vannak a szülei. Ilyen tudás, bizalom kell, hogy éljen bennünk. Semmi olyan nem történhet, ami Isten tudtán kívül lenne, ha pedig olyan történik, amit a tudtával viselünk el, akkor bíznunk kell abban, lesz elég erőnk, hogy ott helytálljunk. Mert ez a gondviselés.

 

Ezek a tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy Isten országának tagjai legyünk. Jézus megáldotta a gyermekeket. Elengedhetetlen, hogy a katekéta imádkozzon, a lelkipásztor misézzen, és áldást mondjon a gyermekekre, mert ez hivatásunk fontos pontja.

A Szentmise után a továbbképzés előadásait Görbe László piarista atya vezette, majd közös ebéddel és fórummal folytatódott a program.