25 éves a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda

2016. szeptember 24-én Szent Gellért napján ünnepeltük a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda újjászervezésének 25. évfordulóját.

A kiskunmajsai katolikus oktatás messzebbre nyúlik vissza, mint 25 esztendő, hiszen az itt folyó egyházi nevelő-oktató munka 1894-ben kezdődött meg. Iskolánkat Csontos Károly és neje Nemes Szabó Mária alapította. A gyermekek nevelésére, oktatására az akkori váci püspök a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjéből hívott nővéreket, akik 1894-ben kezdték meg munkájukat városunkban. Sajnos a kiskunmajsaiak által igen elismert, jól működő zárda iskolát a többi magyarországi egyházi iskolához hasonlóan 1948-ban államosították.

1991-ben, - közvetlenül miután megteremtődött a törvényi lehetősége annak, hogy Magyarországon újra katolikus intézmények működjenek, - Kiskunmajsán országosan is az elsők között nyitotta meg kapuit a Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Szent Gellért püspök nevét a tantestület akaratából 1994-ben vette fel az intézményünk, kifejezve azt, hogy Szent Gellért püspök élete példa a diákok és a tanárok számára egyaránt. Munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk a hívő, katolikus fiatalok nevelését, a magas színvonalú oktatás biztosítását.

A jubileumi ünnepség hálaadó szentmiséjén Dr. Bábel Balázs érsek úr mondott szentbeszédet. A koncelebrált szentmisét Főpásztorunk mellett Fülöp Ernő kanonok, címzetes apát, érseki irodaigazgató úr, Kosik Sándor, Hajagos Gyula, Vince Attila esperes plébános atyák, Retkes Zsolt plébános és Szakács Tibor káplán atyák mutatták be.

A szentmisénket és ünnepségünket az iskola nevelői, szülői és diák közössége mellett megtisztelte jelenlétével tisztelendő Lobmayer Ágnes M. Judit nővér, a Boldogasszony Iskolanővérek Magyarországi Tartományfőnöknője, az intézményünk Fenntartójának képviselői, valamint Kiskunmajsa város jelenlegi és múltbéli vezetői, valamint az egyházmegyei és a helyi társintézmények vezetői.

A szentmise után került sor a jubileumi ünnepi műsorra, melyben a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tanulói megelevenítették az iskolaalapítás történetét, valamint szavalattal, énekes, illetve táncos műsorszámokkal igyekeztek emlékezetessé tenni a jeles ünnepet.