Ifjúsági szentmise Kecskeméten Szent Gellért napja alkalmából

2016. szeptember 25-én ünnepi szentmisére gyűltek össze a kecskeméti Piarista Intézmény és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola felsős diákjai, ahogy ezt már teszik éve óta közösen. A két iskolának eddig mindig novemberben mutatta be Érsek úr az ünnepi szentmisét, Szent Imrére vagy Kalazanci Szent Józsefre emlékezve, de az Irgalmasság évében a találkozóra idén Szent Gellért ünnepén került sor. A szentmisén a főpásztor segítői Dr. Jeney Gábor plébános atya és Nagy Attila piarista szerzetes igazgató úr, valamint a két iskola együtt ministráló diákjai voltak.

Érsek úr prédikációiban mindig komoly üzenetet közvetít a tanulóknak. Ez alkalommal az ünnepnek megfelelően a magyar katolikus iskolák fő védőszentjének, Szent Gellértnek magyarországi tevékenységre irányította a diákok figyelmét.

Mivel a mai nap a Szentírás ünnepe is egyben, ezért egy nagyon fontos kérdést is feltett az Érsek úr: „Szoktátok- e olvasni a Bibliát?” Választ nem várva ezután élvezetesen mesélt a diákoknak azokról a személyes élményeiről, ahogyan kapcsolatba került a Szentírással és arról, hogy sokszor kalandos módon, hogyan kísérte eddigi életét a Biblia tanulmányozása. Ezzel kívánta biztatni az ifjúságot arra, hogy „mélyüljenek el a nagy óceánban”, a Biblia alapos megismerésében.

A szentmise után még egy fontos megemlékezésre került sor. A főpásztor a 100 éve született Marosi Izidor volt kecskeméti plébános (1977-1987) és egyben váci püspök Főplébánia épületén elhelyezett emléktábláját áldotta meg.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egy szép emléket állított Szent Gellértnek az elmúlt tanév végén. Csepeli István fafaragó művész életnagyságú domborműve került felállításra az iskola épületében, amely azt a pillanatot láttatja velünk, amikor a vértanú püspök tanítja az ifjú Szent Imrét. A művet Érsek úr áldotta meg az elmúlt tanévzáró szentmise alkalmával.