Harta – Nemzetiségi kirándulás 2014.09.18.

A Szent József Katolikus Általános Iskolában 2009 szeptemberétől folyik német nemzetiségi nyelv oktatása felmenő rendszerben. Az új helyi tanterv szerint tanuló diákjainknak már hetente 5 német nyelv és irodalom órájuk van, melyeken legfontosabb cél a német nyelv magas szintű elsajátítása.

Ezen kívül hetente egyszer német hon –és népismeret órán vesznek részt a tanulók.
„A német népismeret tantárgy feladata : identitás- és értékközvetítés. Itt nem az elméleti tudás gyarapítása a cél, hanem a cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés.” (Részlet iskolánk Helyi Tantervéből)

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink élményszerű helyzetekben is találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a nemzetiség kultúrájával. Mivel a család korábbi hagyományápoló, értékközvetítő szerepe egyre inkább eltűnik, az iskolai oktatás kell, hogy ezt átvállalja. Ennek tudatában kerül megrendezésre számos német nemzetiségi szokáshoz kapcsolódó rendezvény iskolánk éves programja szerint. ( Pl. terményáldás, Márton-napi felvonulás, adventi éneklés a városi Zenepavilonban, egyéb fellépések nemzetiségi táncbemutatóval)

A múzeumpedagógiai foglalkozások, iskolai projektek, tájház megtekintése, a korosztálynak és adott szituációnak megfelelő gyermekjátékok tanulása a tanulókat olyan tapasztalatokhoz segítik, amelyekre saját környezetükben már nem tehetnek szert. Ezért már évek óta hagyomány, hogy a nyelvoktató programban résztvevő diákok egy olyan kiránduláson vesznek részt, melynek úticélja egy német nemzetiségű település. (2010. Nemesnádudvar, 2012.Pécs, 2013. Bácsalmás) Az idei tanévben Hartát választottuk szeptember 18-i kirándulásunk célpontjául a második és negyedik osztályos gyerekekkel.

Első programunk a helyi nemzetiségi tájház megtekintése volt. A régi hagyományok szerint szépen felújított ház tornácán idegenvezetőnk elmesélte a diákoknak , hogyan és miért kerültek németajkú lakosok erre a településre. A tisztaszobába lépve megláthattuk a jellegzetes hartai festett bútorokat. A régen használt berendezési tárgyak, konyhai eszközök, szerszámok nevét igyekeztünk megjegyezni német nyelven is.

Az egyszerű, de kedves játékszerek felkeltették a gyerekek érdeklődését. Tanárok és diákok egyaránt gyönyörködtek a kiállított népviseletekben, fejdíszekben, fáradsággal elkészített hagyományos lábbelikben.

A községben több német tánccsoport is működik a Közösségi Ház támogatásával. Az iskola tanulóiból álló táncosok a kedvünkért öltöttek ünnepi viseletet egy bemutató erejéig. A foglalkozás végén a mi tanítványaink is beálltak vendéglátóinkkal egy közös táncra.

Harmadik állomásunk Schneider Péterné bútorfestő műhelye volt. A bemutatóteremben az éppen készülő termékeket láthattuk festés közben. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték az eszközök bemutatását és a jellegzetes motívumokat.

A hartai Szt. István templom újonnan kinevezett plébánosa, a korábban Kiskunhalason káplánként szolgáló Norbert atya volt. Így régi ismerősként üdvözöltük egymást, és egy rövid áhítatra betértünk a templomba is.

A gyerekek mozgásigényét figyelembe véve ki kellett próbálni a falu játszóterét. Végül a festői szépségű őszi Duna-part látványával eltelve tértünk haza.

A kirándulás során az ismeretanyag más tantárgyakhoz való kapcsolásának lehetőségét is igyekeztünk kihasználni. (ének, vizuális kultúra, technika, hittan, környezetismeret, testnevelés) Úgy gondoljuk, hogy a német népismeret tantárgy tanulásával és az ehhez hasonló programokkal tanulóink képesek lesznek más népek elfogadására, nyitottakká válnak kulturális értékeik befogadására és továbbvitelére.

Köszönjük a szülők és az iskola vezetőségének támogatását!

', 'summary': '

A Szent József Katolikus Általános Iskolában 2009 szeptemberétől folyik német nemzetiségi nyelv oktatása felmenő rendszerben. Az új helyi tanterv szerint tanuló diákjainknak már hetente 5 német nyelv és irodalom órájuk van, melyeken legfontosabb cél a német nyelv magas szintű elsajátítása.

', 'format': 'full_html1