A Főszékesegyház felszentelésének ünnepe Kalocsán

A Főszékesegyház felszentelésének ünnepe Kalocsán

Papi továbbképzéssel és szentmisével ünnepelték a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyház felszentelésének ünnepét 2021. június 25-én. A program az érseki székház elé felállított rendezvénysátorban kezdődött továbbképzéssel, melyet Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek úr tartott. A téma az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus volt. A gyakorlati szempontokkal bővített tartalmas előadás sok fontos információt adott a jelenlévő lelkipásztoroknak, akik kérdéseikkel is fordulhattak az esztergom-budapesti érsekhez. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye sajátos szervezési szempontjairól Szarvasné Vancsura Margit egyházmegyei NEK asszisztens számolt be.

A továbbképző előadások végeztével ünnepi szentmise vette kezdetét a kalocsai Főszékesegyházban. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka ugyancsak Dr. Erdő Péter bíboros úr volt. Bíboros úr szentbeszédében a templom fontosságát és szentségét hangsúlyozta. A templom ünnepe az egész közösség ünnepe, amikor Isten szentségét és jelenlétét ünnepeljük. Istent, aki Krisztusban megjelent a földön. Ezért az Istennel való találkozás új jelentést kap. Krisztus személyében Isten nem csak jelek és hírnökök által, hanem Fia által jött közénk, s mi találkozhatunk vele a liturgiában többféle módon; a hívek közösségében, az Egyházban, a szentségekben, az Eucharisztiában. Nincs a földön szentebb hely Krisztus testénél. Nem találkozhatunk közvetlenebbül Istennel másutt, csak Krisztusban. Krisztus teste az Eucharisztiában áldozat, táplálék és szent jelenlét, amikor a tabernákulumban őrizzük. Ezért szent hely a keresztények temploma. Itt őrizzük Krisztus testét, itt ünnepeljük a szentmisét. A főpásztor elmondta, hogy az Isten és ember nagy találkozásának helyei a keresztény templomok, melyek sugárzóvá teszik az emberi közösségek életét. A templomok tornyainak keresztje az égre mutat, és felemeli a tekintetünket, majd bizalommal, értékkel tölti be hétköznapjaink világát.

A főpásztor a kalocsai székesegyház történetéről elmondta, hogy Szent István korára megy vissza. Története a magyar nép hányatott sorsát is mutatja. A török időben a vidék szinte teljesen kihalt lett, újra be kellett népesíteni. A templomot már 1738-ban felszentelték, de az építés és ékesítés munkái még 1774-ig eltartottak. Nehéz volt újrakezdeni akkoriban is az életet.

Napjaink újrakezdéséről Bíboros úr elmondta, hogy az újrakezdést két tényező akadályozza. Az egyik, hogy a lakosság száma, még mindig csökken. Sikerült az ütemét fékezni, de a növekedést még nem értük el. Még mindig idős társadalom vagyunk. A másik tényező, az a világraszóló kulturális változás, amit elvilágiasodásnak szokás nevezni. Ennek mára eltérő változatai vannak. A vallást az egyik új szekularizálja, hogy Isten helyébe mást állít, mint például a haladást, de, hogy merre van az előre, és miért, azt nem tudja megokolni. Vannak, akik a világmindenséget istenítik, és egyfajta panteizmust követnek. De ha minden Isten, akkor semmi sem az. Akkor nincs emberi felelősség, nincs szabadság sem. Nincs különbség jó és rossz között sem. De létezik már olyan irányzat is, és népünk körében leginkább ez terjedt el: a szekularizációt is szekularizálja, vagyis nem tesz semmit Isten helyébe, ami értelmes. Csak egyszerűen sodródik napról napra, és nem is érdeklődik az élet nagy kérdései iránt. Ezt nihilizmusnak szokták nevezni.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy ha Krisztussal találkozunk, akkor találkozunk egymással is. Kereszténységünk nem egyéni vélemény, hanem egy közösség hite. Hitünk megkívánja a vallás közösségi gyakorlását, a hívő közösség összetartását. Így tovább tudjuk adni hitünket és értékeinket. Templomaink a reménynek, az összetartozásnak a jelei. Szentbeszédét Magyarország prímása a kalocsai érsekség népéért, papjaiért mondott imádsággal fejezte be.

Az ünnepi szentmise végén Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek úr, mint házigazda megköszönte Bíboros úr szolgálatát és köszöntötte őt 69. születésnapja alkalmából. Az érsek Babits Mihály szavait idézte köszöntésül:

„Drága kincs az idő s oly kevés!
Jer, segits meg, bölcs semmittevés!
Tárd ki mégegyszer a kapukat!
Add vissza mit tőlem elragadt
két zsarnok: a Feladat s a Gond:
óráimat, e fogyó vagyont!

Bíboros urat ugyancsak köszöntötte születésnapja alkalmából Dr. Filvig Géza Kalocsa Város polgármestere is. Majd felolvasásra került Bábel érsek kinevező okirata, melyben Mons. Dr. Tóth Tamás pápai káplán atyát, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát a Szentlélekről elnevezett Bátmonostori címzetes apáti kitüntetéssel ajándékozta meg elismerve hosszú évek óta tartó kiváló munkáját a diplomácia, az egyházkormányzat, a tudomány és a lelkipásztorkodás terén.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf