Bajai esperesi kerület

Esperes: Binszki József, a Baja-Belvárosi Plébánia plébánosa 

 
1. Baja - Szent Antal (Barátok) plébánia
Cím: 6500 Ferenciek tere 1.
Tel.: 79/322-382
Tit.: Páduai Szent Antal - B.: jún. 13.
Akv.: 1717-től 1780-ig és 1922-től,
A volt Baja-kórházi lelk. akv.: 1933-tól 1948-ig
Plébános: Schindler Mátyás érs. tan.
Vodicai (Máriakönnye) kápolna. - Tit.: Kisboldogasszony
 
2. Baja - Belváros plébánia
Cím: 6500 Szent Imre tér 6.
Tel.: 79/321-642
Tit.: Szent Péter és Pál apostolok - B.: jún. 29.
Akv.: 1722-től
Lakosok sz.: 33140 (Baja összlakossága)
Plébános: Binszki József ker. esp.
Káplán: Toldi Norbert szeremlei administrator in spiritualibus
Misézési hely: Rókus kápolna, Baja-Szent János kápolna
Ellátja: Szeremlét
 
3. Baja - Szent István plébánia
Cím: 6503 Baja Dózsa Gy. u. 186/A.
Tel.: 30/091-6181
Tit.: Szent István király - B.: aug. 20.
Akv.: 1809-től
Administrator is spiritualibus: P. Futó Béla Sch.P.
Misézési hely: Kálvária kápolna - Tit.: Hétfájdalmú Szűz
Ellátja: Baja-Szent Sz1ív
 
4. Baja - Szent József plébánia
Cím: 6500 Határ u. 36/B.
Tel.: 30/0101-266
Tit.: Szent József - B.: márc. 19.
Akv.: 1924-től
Plébános:

Egyházi intézmény:
Szent Balázs Katolikus Általános Iskola
Baja, Flórián u. 20-24.
 
5. Baja - Szent Szív plébánia
Cím: 6500 Szegedi út 12.
Tel.: 30/0166-643
Tit.: Jézus Szíve - B.: Jézus Szíve ünnepe
Akv.: 1922-től
Plébános: Szakács Tibor
Állandó diakónus: Sándor László lelkipásztori kisegítő
Misézési hely: Mártonszállás iskolakápolna - Tit.: Toursi Szent Márton
Ellátja: Baja-Szent Istvánt
 
6. Bácsszentgyörgy plébánia
Cím: 6511 Kossuth u. 5.
Tit.: Szentolvasó Királynéja - B.: okt. első vasárnapja
Akv.: 1922-től, Bácshadikfalva (Rasztina)
volt Székelytelep akv: 1941-1944-ig
Lakosok sz.: 111
Ellátja: Vaskút
 
7. Bátmonostor plébánia
Cím: 6528 Kossuth u. 2.
Tit.: Szent József - B.: máj. 1.
Akv.: 1771-től
Lakosok sz.: 1401
A község határában egykori Monostor romjai
Ellátja: Nagybaracska
 
8. Csátalja plébánia
Cím: 6523 Erzsébet u. 2., Tel.: 79/361-385
Tit.: Szent István király - B.: aug. 20.
Akv.: ker. 1737-től, házasultak és halottak 1743-tól
Lakosok sz.: 1281
Plébános: Feri Romulusz
Temetőkápolna tit.: Szent Vendel
 
9. Dávod plébánia
Cím: 6524 Dózsa Gy. u. 47.
Tel.: 79/481-102
Tit. : Magyarok Nagyasszonya - B.: okt. 8-a utáni vasárnap
Akv.: 1849-től
Lakosok sz.: 1786 (Püspökpusztával együtt.)
Plébános: Kamen Ferenc érs. tan.
Filia: Püspökpuszta (Dávod-Főmajor), 6524 Dávod, Rákóczi u. 999.
Tit.: Jézus Szent Szíve
Akv.: 1898
 
10. Dunafalva lelkészség
Cím: 7713 Park u. 4., tel.: 30/543-8310
Tit.: Szt. István király - B.: aug. 20.
Akv.: 1950-től (előzőek Dunaszekcsőn)
Lakosok sz.: 825
Plébános: Huszák Zsolt
 
Filiák:
Homorúd (kápolna), 7716 Ifjúság tér 8.
Tit.: Szűz Mária Neve - B.: szept. 12.
Akv.: 1973-tól (előtte Mohács-Belv.-ban)
Lakosok sz.: 514
Ellátja: Hercegszántó 

Sárhát (iskola-kápolna)

Tit.: Szt. Péter és Pál - B.: jún. 29. 

Ellátja: Hercegszántó
 

11. Gara plébánia
Cím: 6522 Páncsics Miklós u. 1.
Tit.: Szent László király - B.: jún. 27.
Akv.: ker., halottak 1735-től, házasultak 1737-től
Lakosok sz.: 2080
Kálváriakápolna - Tit.: Szentolvasó Királynéja
temetőkápolna
Ellátja: Vaskút

12. Hercegszántó plébánia
Cím: 6525 Kossuth u. 5.
Tel.: 79/454-171
Tit.: Nagyboldogasszony - B.: aug. 15.
Akv.: 1715-től
Lakosok sz.: 1659
Plébános: Polyák Imre püspöki helynök, tb. kanonok, érs. tan.
Állandó diakónus: Juhász Péter
Lelkipásztori kisegítő: Polyák László
Vodicai kápolna Szűz Mária tiszteletére
Ellátja: Homorúdot és Sárhátot
 
13. Nagybaracska plébánia
Cím: 6527 Szabadság tér 6.
Tel.: 30/5211-939
Tit.: Szent Imre - B.: nov. 5.
Akv.: 1751-től
Lakosok sz.: 2027
Plébános: Mons. Menyhárt Sándor pápai káplán, kanonok, c. apát, bírósági helynök
Ellátja: Bátmonostort

egyházi intézmény:
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola
Nagybaracska, Szabadság tér 19-21.
 
14. Szeremle plébánia
Cím: 6512 Szabadság u. 3., tel.: 30/445-5041
Tit.: Lisieuxi Szent Teréz - B.: okt. 1.
Akv.: 1923-tól
Lakosok sz.: 1256
Administrator in spiritualibus: Toldi Norbert, a Baja-Belvárosi Plébánia káplánja
Ellátja: Baja-Belváros
 
15. Vaskút plébánia
Cím: 6521 Templom tér 1.
Tel.: 79/472-556
Tit.: Szentháromság - B.: Szentháromság vasárnapja
Akv.: 1772-től
Lakosok sz.: 3131
Plébános: Szűcs Tibor kanonok
Misézési hely: Kálváriakápolna - Tit.: Fájdalmas Szűz
Temetőkápolna
Ellátja: Bácsszentgyörgyöt és Garát