Kalocsai esperesi kerület

Esperes: Fülöp Ernő kanonok, c. apát, irodaigazgató, Kalocsa-Belváros plébánosa 

 
1. Alsómégy plébánia
Cím: 6341 Homokmégy-Alsómégy 22/a. 
Tit.: Szent István király - B.: máj. 16. utáni vasárnap 
Akv.: 1945-től 
Lakosok sz.: 1213 (Homokméggyel és a filiával együtt) 
Filia: Hillye 
Kápolna tit.: Jézus Szíve
Ellátja: Homokmégy 
 
2. Állampuszta lelkészség
Cím: 6327 Állampuszta I. utca 17. 
Tit.: Szentháromság - B.: Szentháromság vasárnapja 
Akv.: lásd Harta 
Lakosok sz.: (Lásd: Harta) 
Ellátja: Dunapataj
 
3. Dunapataj plébánia
Cím: 6328 Kossuth u. 2., Pf.: 16.
Tel.: 78/425-210 
Tit.: Magyarok Nagyasszonya - B.: okt. 8.
Akv.: 1726-tól
Lakosok sz.: 3029
Adminisztrátor: Csorba József tb. főesp., érs. tan.
Állandó diakónus: Szántó Ambrus egyházmegyei karitász igazgató
Ellátja: Állampusztát 
 
4. Dunaszentbenedek plébánia
Cím: 6333 Kossuth u. 69. 
Tit.: Szent Benedek - B.: márc. 21. 
Akv.: 1737-től 
Lakosok sz.: 723
Ellátja: Géderlak 
 
5. Foktő plébánia
Cím: 6331 Fő u. 91.
Tit.: Csodatevő Szent Gergely - B.: nov. 17. 
Akv.: 1762-től 
Lakosok sz.: 1391
Ellátja: Fajsz
 
6. Géderlak plébánia
Cím: 6334 Kossuth u. 91.
Tel.: 30/5289-407
Tit.: Szent László király - B.: jún. 27. 
Akv: 1815-től 
Lakosok sz.: 864
Plébános: Pata Jenő Gábor
Ellátja: Dunaszentbenedeket és Ordast 
 
Egyházi intézmény:
Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda
6334 Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 2.
 
7. Harta plébánia
Cím: 6326 Kossuth u. 12., Pf.: 9.
Tel.: 78/400-070
Tit.: Szent István király - B.: aug. 20. 
Akv.: 1945-től és Állampuszta akv.: 1925-től 
Lakosok sz.: 4337 (Filiával és Állampusztával együtt) 
Plébános: Sebők Norbert
Filia: Érsekharta
Kápolna tit.: Szt. Gellért - B.: szept. 24. 
Ellátja: Dunatetétlent
 
8. Homokmégy plébánia
Cím: 6341 Vörösmarty u. 5.
Tel.: 30/994-5337
Tit.: Szent Adalbert - B.: okt. első vasárnapja 
Akv.: 1878-tól 
Lakosok sz.: 1213(Alsóméggyel és a filiával együtt) 
Pléb. korm.: Tóth Roland
Filia: Halom
Kápolna tit.: Kisboldogasszony - B.: szept. 8. 
Ellátja: Alsómégyet 
 
9. Kalocsa - Belváros (Főszékesegyház) plébánia 
Cím: 6300 Hunyadi u. 9-11.
Tel.: 78/461-277 
Tit.: Nagyboldogasszony - B.: aug. 15.
Akv.: ker. 1700-1703-ig ill. 1720-tól, házasultak, halottak 1720-tól 
Lakosok sz.: 15013 (Kalocsa város összlakossága)
Plébános: Fülöp Ernő kanonok, c. apát, ker. esp., irodaigazgató
Káplán:  Richter Mátyás érseki titkár és szertartó
Börtönkápolna - tit. Szent Kereszt (6300 Kalocsa, Szent István király u. 24-26., 
a Fegyház és Börtön épületében) 
Temetőkápolna - Tit.: Szenvedő Üdvözítő 
 
Templomigazgatóságok: 
 
Kalocsa Szent István (Jezsuita) templom
Cím. Szent István király út 24. 
Tel.: 78/461-628
Tit.: Szent István király - B.: Jézus Szíve ünnepe és aug. 20. 
Jézus Szíve búcsújáróhely 
Templomigazgató: Dr. Mészáros István c. prépost
 
Kalocsa Szent József (Zárda) templom
Cím: 6300 Asztrik tér 5.
Tit.: Szent József - B.: márc. 19. 
Fatimai búcsújáróhely: májustól októberig a hónap 13-át követő vasárnap 
 
10. Kalocsa Szent Imre (Eperföld) plébánia
Cím: 6300 Dózsa Gy. u. 62.
Tel.: 30/459-3703
Tit.: Szent Imre - B.: nov. 5. 
Akv.: 1922-től
Plébános: Szécsényi Attila, az Incrementum Érseki Vagyonkezelő Központ igazgatója
Misézési hely: Szociális otthon
Ellátja: Drágszélt
 
11. Kalocsa Szent Péter (Szőlőhegy) plébánia
Cím: 6300 Hársfa u. 5-7., tel.: 20/352-9903
Tit.: Szent Péter - B.: jún. 29.
Akv.: 1939-től
Filia: Negyvenszállás, 6300 Kiss u. 6.
Kápolna tit.: Szentolvasó Királynéja - B.: okt. 7. 
Ellátja: Szakmár
 
12. Ordas lelkészség
Cím: 6335 Dózsa Gy. u. 22. 
Kápolna tit.: Jézus Szíve - B.: Jézus Szíve ünnepét köv. vasárnap 
Akv: 1946-tól 
Lakosság sz.: 421
Ellátja: Géderlak
 
13. Öregcsertő plébánia
Cím: 6311 Kossuth u. 137.
Tit.: Szent György - B.: jún. 11-e utáni vasárnap
Akv.: 1920-tól
Lakosok sz.: 685
Kápolnák: 1. Plébánia épületében, 2. Kiscsertő - Tit: Magyarok Nagyasszonya
Ellátja: Bátya
 
Misézési hely: Csornapusztai iskolakápolna
 
14. Szakmár plébánia
Cím: 6336 Árpád u. 5., Tel.: 20/352-9903
Tit.: Sarlósboldogasszony - B.: júl. 2.
Akv.: 1868-tól
Lakosok sz.: 1092
Plébános: Szabó Attila
Ellátja: Kalocsa-Szent Pétert és Újteleket
 

Egyházi intézmény:
Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola
6336 Szakmár, Erzsébet u. 15. – Tel.: 78/453-200

15. Újtelek plébánia
Levelezés a Szakmári Plébánia címén
Tit.: Szent Kereszt felmagasztalása - B.: szept. 14. 
Akv.: 1922-től
Lakosok sz.: 336
Misézési hely: Felsőerek iskola-kápolna - Tit.: Jézus Szíve
                           Ludasszállás-kápolna - Tit.: Szent Hubertus
Ellátja: Szakmár
 
16. Uszód plébánia
Cím: 6332 Szabadság u. 55. 
Tit.: Régiszi Szent Ferenc - B.: jún. 17. 
Akv.: 1870-től 
Lakosok sz.: 858
Ellátja: Fajsz