püspöki konferencia

Az új evangelizáció állt a szlovén, osztrák és olasz püspökök megbeszéléseinek középpontjában

December 9-én Ljubljanában tartották összejövetelüket

A három szomszédos ország főpásztorai: Anton Stres, a szlovén főváros metropolita érseke, Andrea Bruno Mazzocato udinei érsek, valamint Alois Schwarz Gurk-Klagenfurt püspöke.

A szlovén püspöki konferencia ülése végén jegyzéket tett közzé, amelyben többek között ez olvasható: „a találkozó célja, hogy előmozdítsa a szlovén, olasz és osztrák nép békés, harmonikus együttélését. Szélesebb távlatokban ez Európa minden népének békés együttlétét jelenti”.

A főpásztorok utalnak XVI. Benedek pápa tanítására és az új evangelizáció kihívására, amely különösen időszerű Európa e három nemzete számára. A „három nép találkozója” kezdeményezést 1982-ben hirdette meg Alfredo Battisti püspök, Udine akkori főpásztora.