Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén búcsút ünnepeltek a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban. A szentmise főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyéspüspök volt. Az ünnep kezdetén a házigazda Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek köszöntötte a vendég főpásztort, és kérte fel az ünnep megtartására. A búcsún képviseltették magukat a káptalan tagjai, az egyházmegye papsága, valamint a környékbeli hívek. Püspök úr szentbeszédében Máriáról, a Jelenések könyvének napba öltözött asszonyáról beszélt.

Hinni Istenben akkor, amikor minden rendben van az életünkben … bízni az Ő segítségében akkor, amikor egyébként látszólag mi is mindent meg tudunk oldani – talán nem nagy kihívás. Azonban mindenkinél előfordulhatnak – és nagy valószínűséggel előbb-utóbb elő is fordulnak – olyan helyzetek, események, amikre nem számított, amelyeket túl nagy megpróbáltatásnak értékel. Élem a rendezett mindennapokat.

Immár 157. alkalommal került megrendezésre Kalocsán a hagyományos három napos Jézus Szíve búcsú 2019. június 28-30-a között. Az ünnepi hétvége Bábel Balázs érsek ünnepi nyitó Szentmiséjével vette kezdetét.

                                                                      

1  2

 

                                                        1

2019. Július 13-án szombaton, az Érseki Szentmise a meghirdetettől eltérő időpontban: 11 órakor fog kezdődni. Országos engesztelő Szentségimádás: reggel 9 órai kezdettel. 

Többszörös ünnepet ültek Kalocsán 2019. június 25-én. Az ünneplésben megemlékeztek Bábel Balázs érsek főpásztori szolgálatának 20. évfordulójáról, megünneplésre került a Nagyboldogasszony Főszékesegyház felszentelésének ünnepe, megünnepelték az egyházmegyei papi jubileumokat, valamint megemlékeztek Dankó László érsek halálának huszadik évfordulójáról is. Az ünnepi Szentmise főcelebránsa Bábel Balázs érsek volt.

 

                                                          kep1

A Szentszék a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja 2019. május 18-án kelt dekrétumával Dr. Tóth Tamás pápai káplánt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának ad nutum Sanctae Sedis pápai asszisztensévé nevezte ki.

Miniszteri biztos járt az iskolában

Kiskunhalason a Városi-Járási Pedagógusnapon adják át a pedagógusok számára alapított városi kitüntetéseket, a színes diplomák elérésével járó elismeréseket és a pedagógus emlékérmeket. A pedagógusnapon több személy kapcsán is érintett volt a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium.

Barta Nikolett (11.b) és Barta Viktória (9.c) részére Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet adományozta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kitüntetést - immár másodszor - mindketten a 2017-2018. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért, valamint az íjászatban elért kimagasló sportteljesítményükért kapták. A díjakat a tegnapi napon a Testnevelési Egyetemen Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár és Dr.

A kalocsai Főszékesegyházban 2019. június 9-én, pünkösdvasárnap ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki a bérmálás szentségét közel hetven fiatalnak Dr. Bábel Balázs érsek.