Támogatások

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyház rekonstrukciója és kapcsolódó beruházások

Támogatási azonosító: EGYH-KCP-15-P-0151

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2015 évben 427 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-15-P-0151 azonosítószámú támogatás keretében.

 

Az alábbi beruházáselemek egy része ebből a forrásból valósult meg:

 

FŐSZÉKESEGYHÁZ - Felújítás és régészeti munkák/építőanyagok – Megvalósult beruházás

A Főszékesegyház 8 éve tartó, teljes körű felújításának utolsó munkafolyamatai zajlottak. Az elszámolásban néhány olyan elem szerepel, mely munkafolyamatok a székesegyház használatához szükséges, utolsó építési munkák közé tartoznak. Főképp saját beszerzésben megvásárolt anyagok kőműves és elektromos munkákhoz, szerelésekhez, festőrestaurátori munkák és orgona felújítás, aranyozás befejező munkáinak elszámolása.

A tételek több éve tartó munkafolyamatok része. A székesegyház külső és belső felújítása, néhány munkanem kivételével, befejeződött.

 

SZENTHÁROMSÁG TÉR - Felújítás /átépítés és régészeti munkák/építőanyagok – Felújítása ma is folyamatban van, saját és más forrásból – EGYH-KCP-16-P-0101, EGYH-KCP-20-P-0110

A Szentháromság tér felújításának régészeti munkái folyamatban vannak, jelen forrásból számla nem kerül elszámolásra.

 

ASTRICEUM ÉRSEKI MÚZEUM - Felújítás, kiállítás és alkalmazott korszerű technológiák, régészet - Megvalósult beruházás. Támogatásban el nem számolt részek saját forrásból valósultak meg.

Az EGYH-KCP-15-P-0139 azonosító számú támogatás keretében már elszámolt festőrestaurátori munkák további részeit tartalmazza az EGYH-KCP-15-P-0151 azonosító számú támogatás elszámolása. Minden esetben önerőt is igénybe vettünk, magasabb, mint 25 %-ban. Az emeleti és földszinti helyiségek falain és mennyezetein található historizáló festés a 19. század egyedi, nagyon magas művészeti, művészettörténeti értékkel bíró megjelenések, melyek a történeti épület korhű belső terei visszaállításához adnak segítséget.

A történeti épület és annak bővítménye, környezetének kialakítása munkanemeit is tartalmazza ez a tételcsomag. Az épületegyüttes építési költségeinek egyharmadát a „Kalocsa Szíve Program” kiemelt projekt keretében számoltuk el, jelen támogatásban 325,4 millió forintot. A teljes beruházás költségének több mint 30 %-át az érsekség saját forrásból finanszírozta.

A múzeum használatbavételét követően, több kiállításnak is helyet adott.

___________________________________________________________________________

 

 

 


Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye közösségi ház építése

támogatási azonosító: EGYH-KCP-17-P-0158

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2017. évben 50.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-17-P-0158 azonosítószámú kezdeményezés keretében, mely összeget a kiskunfélegyházi Szent István Plébánia közösségi házának építési munkáira fordította.

A véglegessé vált építési engedély és kiviteli tervek birtokában 2020. január 17-én a munkaterület átadás-átvételével kezdetét vette a plébánia átalakítása és közösségi házzal történő bővítése.

A kitűzés és a szükséges földmunkák után mélyalapozás keretében elkészültek a kútalapok a talpgerendákkal.

A technológiai előírásoknak megfelelően megtörténtek a szerkezetépítési munkák (falazás, vasbeton szerkezetek, monolit födémek), majd augusztusban elkészült a szeglemezes tetőszerkezet is.

Az 50.000.000 Ft összegű támogatásból az épület szerkezetkész állapotba került komplett tetőszerkezettel, fedés nélkül.

A közösségi ház más források bevonásával elkészült, a sikeres műszaki átadás-átvétel eljárás 2020. december 18-án megtörtént. Az épület 2021. március 12-i dátumú véglegessé vált használatba vételi engedéllyel rendelkezik.

A munkák elvégzésének köszönhetően az új épület otthont adhat a minden korosztályt képviselő plébániai közösségeknek, értékes kulturális, közösségi és karitatív programoknak minden érdeklődő örömére és épülésére.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fejlesztési, működési és program célú támogatás

támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0064

2. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén található plébániák, katolikus oktatási-nevelési intézmények és egyéb szervezetek a 2018. évben összesen 242.413.265 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak fejlesztési, működési és program célú projektjeik megvalósítására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél eredetileg EGYH-EOR-18 és EGYH-KCP-18 jelű azonosítóval nyilvántartott támogatások a 1041/2018. (II.13.) kormányhatározat értelmében a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EGYH-KCP-18-P-0064 azonosítószámú támogatásának részei lettek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 2. számú részelszámolás keretében 14 alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 87.661.357 Ft értékben.

 

A 14 alprojekt keretében megvalósult célok a következők:

1. Madarasi plébánia felújítása
A cél megvalósításaként a régi, rossz állapotú plébániai nyílászárók cseréjére, az utcafronti homlokzatok javítására, vakolására, festésére került sor.

2. Kiskunhalasi Szent Péter és Pál templom világítás korszerűsítése
A cél megvalósításaként a szükséges bontási munkákat követően védőcsövek, kötődobozok beszerelése, vezetékek áthúzása, elosztóberendezések cseréje, új fényvetők felszerelése és egyéb kapcsolódó villamos munkák kerültek elvégzésre. A munkák zárásaként megtörtént a szabványossági felülvizsgálat, a szigetelés ellenállás mérése és a hivatalos mérési jegyzőkönyv elkészítése.

3. Szent Margit Plébánia elektromos hálózatának felújítása
A cél megvalósításaként új mérőszekrény elhelyezésére, kábelfektetésre, villamos vezetékek cseréjére, a villamos rendszer nagyobb terhelést lehetővé tevő fejlesztésére, mérőhelyi szerelési munkákra, hálózati fejlesztési díj megfizetésére és áramszolgáltatói ügyintézésre került sor a tázlári plébánián.

4. Kunadacsi Katolikus Templom tetőfelújítása
A cél megvalósításaként állványozási munkákra, a tetőzeten lévő pala bontására, a pala ártalmatlanítására, sérült tetőlécek cseréjére, szigetelőpaplan elhelyezésére, a horganyzott lemez falfedések, falszegélyek, ereszcsatornák bontására, a bontási sérülések javítására, tetőfedési, bádogos falfedési munkákra, új ereszcsatornák elhelyezésére került sor.

5. Templom felújítása Fischerbócsán
A cél megvalósításaként a tetőszerkezet megerősítésére, részletes cseréjére, cserép, nyílászárók, bádogozás cseréjére, homlokzati hőszigetelési, belső festési, burkolási, térkövezési munkákra és napelemek, belső elektromos fűtési rendszer elhelyezésére, valamint a belső villamos hálózat felújítására került sor.

6. Gyökereink ápolása
A cél megvalósításaként a Jánoshalmi Plébánia szervezésében a következő programok valósultak meg:

Szentjánosbogár-klub működtetése. A klub a hittanos gyermekek magatartásának keresztény szellemű formálása és önmaguk formálása céljával jött létre. Minden összejövetelnek, programnak saját témája van, melyeken keresztül megtapasztalható például az idővel történő hasznos gazdálkodás vagy a szabadidő építő jellegű eltöltése, a személyiség vetélkedőkön keresztül történő formálódása, az egymásra figyelés, elfogadás pozitív hatásainak megélése. A klub 16 témát dolgozott fel.

A támogatás segítségével megszervezésre kerültek még a következő programok: tapasztalatcsere a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye kisközösségei között 53 fő részvételével, „Belon Gellért Emlékverseny”: sportnap a jánoshalmi espereskerület ifjúsága részére, ministráns közösségépítő kirándulás a Pécsi Egyházmegye területére 12 fővel, közösségépítő tábor jánoshalmi, tusnádfürdői (Románia, Erdély), temerini (Szerbia, Délvidék), szenttamási (Szerbia, Délvidék)és topolyai (Szerbia, Délvidék) fiatalok részvételével, Tapasztalatcsere Máriaremetén a Váci Egyházmegye kisközösségeivel 56 fő részvételével, kirándulás Lajosmizse, Szolnok, Tiszakécske útvonalon 54 fő részvételével, egyházmegyei hittanos kirándulás Fótra és Vácra 51 fő részvételével, valamint jutalom kirándulás a ministránsok részére Székesfehérvárra.

7. Szent László példamutatása szerint cselekedjünk
A cél megvalósításaként a jászszentlászlói római katolikus templom belső festése valósult meg fólia takarási, belső felület lemosási munkákkal, a rég festék eltávolításával, hálózási munkák végzésével, szükség szerinti vakolat javítási munkákkal, majd a falfelület két rétegben történő festésével.

8. Híd a katymári közösségért
A cél megvalósításaként sor került a katymári templom főbejárati ajtajának és a sekrestyeajtó cseréjére, valamint padfűtési rendszer létesítésére. Értékes programként elhangzott továbbá Tolcsvay László és Tolcsvay Béla Magyar miséje.

9. Mária evangéliuma a madarasi templomban
A cél megvalósításaként sor került a templom 3 ajtajának cseréjére és a beépítés sérüléseinek felújítására, festésére. Elhangzott továbbá Tolcsvay László-Müller Péter: Mária evangéliuma című műve.

10. Közösségépítés Kecskemét árnyékában
A cél megvalósításaként Helvécián 2018-ban is megszervezésre került a több helyi családi nap, ifjúsági összejövetel, a templombúcsú, idősek napja, adventi program. A támogatás fennmaradó részéből a plébánia területén belül felépített közösségi (ifjúsági) ház befejezési munkái kerültek megvalósításra.

11. Közösségi élet fejlesztése Baján
A cél megvalósításaként autóbuszos kirándulások kerültek megszervezésre iskolás korú, többségben SNI, hátrányos helyzetű és roma gyermekek számára. A kirándulások a következő helyszíneket érintették: Siklós (47 tanuló), a Fővárosi Állat-és Növénykert (1-3. évfolyamos általános iskolás korosztály), Pécsi Nemzeti Színház (A Padlás című darab megtekintése, 3. osztályos tanulók), Zánka (Erzsébet-tábor, 44 tanuló, Szeremle (Meseháló-meseporta, 3., 5., és 6. általános iskolás évfolyamok), Kalocsa (Astriceum Érseki Múzeum, 43 tanuló), Keselyűsi Sió-csatorna és Paks (60 tanuló).

Sor került még 2 plébániai kapu cseréjére, továbbá plébániai nyílászárók cseréjére, a kapcsolódó kőműves munkák-, valamint az érintett épületrész részleges szigetelési munkáinak elvégzésére.

12. Közösségi tér és vizesblokk kialakítása
A cél megvalósításaként a miskei plébánia épületében a lelkészi lakrésztől leválasztott közösségi tér és vizesblokk kialakítása valósult meg használaton kívüli helyiségek felújításával falbontási, nyílászáró elhelyezési, vízszigetelési és hőszigetelési, aljzatbetonozási, lapburkolat készítési, vakolási és festési munkákkal, elektromos vezetékek, gépészeti elemek, nyílászárók cseréjével.

13. Szent Margit Plébánia felújítása Tázlár településen
A cél megvalósításaként 9 db új, hőszigetelt üveggel készült bukó-nyíló kialakítású alak került beépítésre.

14. Kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család Hagyomány őrző, közösségépítő programja
A cél megvalósításaként a Kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család 25 éves évfordulójának ünnepe és erdélyi vendégeik programjai (szegedi szabadkai, kecskeméti, helvéciai kirándulások, tanyai programok) kerültek megszervezésre. A közösségi programokon kívül megtörtént még a kiskunhalasi Ady Endre utca 12. szám alatti, a Kiskunhalasi Baranyi László Kolping Család részleges tulajdonát képező ingatlan szervezet tulajdonában lévő közösségi terének felújítása a nyílászárók cseréjével és az épület külső homlokzatának nemesvakolattal történő ellátásával.

___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

2020. évi egyházi táborok és közösségi célú programok támogatása

Támogatási azonosító: EGYH-TAB-20-P-0005

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén található plébániák, katolikus oktatási-nevelési intézmények az EGYH-KCP-20 jelű támogatás keretében a 2020. évben összesen 11.927.820 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el egyházi táborok és közösségi célú programok megvalósítására.

A támogató kérése nyomán a támogatás kedvezményezettje a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye lett.

Az eredetileg 24 alprojektből a járványügyi helyzet miatt 15 valósult meg összesen 7.458.766 Ft értékben.

 

A 15 alprojekt keretében megvalósult célok a következők:

 

1. Szent zenével zarándokolva, Belvárosi Plébánia, Baja

A támogatási kérelem témája a bajai belvárosi templom Szent Cecília Kórusának két kórus-orgona koncerttel összekötött énekes zarándoklata volt, a pécsi bazilikába és a Szegedi Dómba. A vírushelyzet miatt a támogatott módosítást kért, mivel június végén még azt remélték, ha nem is koncerttel egybekötve, de a zarándoklatot meg tudják rendezni. Időközben kiderült, hogy az egyik zarándoklat megrendezése talán reális lehet, azonban a másik zarándoklatot át kellett gondolni, hogy a kórustagok egészségét megőrizzék, ezért egy remek orgona-hegedű hangversenyt rendeztek a kórustagok és a városlakók örömére a bajai belvárosi templomban, ahol minden járványügyi előírást be tudtak tartani.

1. program: ünnepi hangverseny a bajai belvárosi templomban a Belvárosi Orgonaesték sorozatban

Október 3-án, szombaton 19 órakor a szervezők a bajai belvárosi templomba invitálták énekkaruk tagjait, ezúttal nem közös énekre, hanem egy ünnepi hangversenyre. Dankos Attila orgonaművész, a budapesti Egek Királynéja templom orgonistája és Kökény Eszter többszörös versenygyőztes hegedűművész (a Zeneakadémia doktori iskolájának hallgatója) volt a vendég.

 

A hangverseny tervezett és megvalósult műsora a következő volt:

1. Arcangelo Corelli: Sonate op. Nr. 12 La Follia

2. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sonate für Orgel in d-moll op. 65

3. Johann Sebastian Bach: Sicilienne és Presto a g-moll szólószonátából BWV 1001

4. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Thema mit Variationen in D-Dur

5. Franz Liszt: Liebestraum

6. Johannes Brahms: Paeludium und Fuge in g-moll

7. Edward Elgar: Salut d'amour

8. August Gottfried Ritter: Sonate in a-moll Op. 23. Nr. 3

 

A hangversenyen a kórustagok mellett jelen voltak városunk művészetkedvelő polgárai is, így az esten a víruskörülményekhez képest szép létszámú közönség volt jelen, körülbelül 30-40 fő. A közönség nagy örömmel lelkesen fogadta a koncertet, a hivatalos műsor végén ráadást is adtak az est felkért művészei. A rendezvény praktikus lebonyolítása miatt a szervezők produceri szolgáltatást vettek igénybe, így ez a cég (Sugomedia Bt.) minden kérést magas színvonalon teljesített.

 

2. program: Zarándoklat.

Október 8-án egynapos zarándoklatot és kirándulás került megszervezésre. Az egyházközség 47 fős lelkes csoportja egy nagy busszal indult el Bajáról a Máriagyűdi kegyhelyre, a résztvevők közt voltak a kórus tagjai is. Útközben az énekek elhagyásra kerültek a zárt térben a vírusveszély miatt. Odaérkezve a résztvevők 10 órakor szentmisén vettek részt a kegytemplomban, majd utána kb. egy órás szabadtéri körmeneten és keresztúti ájtatosságon, imádságokon. Mind a templomi résznél, mind a körmenetben a szöveges imák mellett csoportos énekkel kapcsolódtak be a liturgiába. Közös ebéd volt szabadtéri teraszon, majd a Pécsi Állatkertbe látogattak el. Zárásként a Pécsi Havas Boldogasszony kápolnát látogatták meg, ahol a parkban lévő Mária-szobor előtt ünnepélyes imádsággal és énekkel fejezték be a zarándoklatot.

 

2. Zarándoklat a könnyező Szűzanyához, Katolikus Általános Iskola Szent Margit, Kunadacs

Augusztusban az intézmény tanulói közül néhányan egyházi kiránduláson vehettek részt. A hittanos munka, a ministrálás vagy épp a betlehemezés jutalmaként, amelynek költségét a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által meghirdetett pályázaton nyerték el.

A kis csapat augusztus 17-én útnak indult a géderlaki iskolásokkal Pannonhalmára. Céljaink között szerepelt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Szent László Katolikus Általános Iskola tanulóival, nevelőivel. Fontos a tanulók katolikus szellemben való, egymás elfogadására, tiszteletére, támogatására, előítélet mentességre való nevelése. Útközben Pata Gábor atya vezetésével imádkoztak és énekeltek. A gyerekek gyorsan összebarátkoztak. Pannonhalmára érkezve, bemutatták a főapátság épületeit, gyönyörködhettek a csodálatos panorámában. Bár már nem virágzott a levendula, mégis töményen érezték az arborétum fái között sétálva is nyugtató illatát. A csoport vezetőjétől sok fontos információt kaptak a Főapátságról.

A gyerekek nagy csodálattal hallgatták az idegenvezető szavait. Ezek után folytatták az utat Győrbe.

A Győri Székesegyház hármas zarándokhely, ugyanis a katedrálisban található a könnyező Szűzanya kegykép, Szent László király hermája és Boldog Apor Vilmos püspök sírja. Mécseseket gyújtottak és elmondták imáikat a kegykép előtt. Itt Gábor atya volt az idegenvezető, és mindent elmondott a diákoknak a székesegyházról és a Mária képről.

A gyermekek nagy érdeklődéssel fogadták Gábor atya szavait, sőt a csoporthoz idegenek is csatlakoztak, hogy meghallgathassák a festmény történetét, és együtt imádkoztak.

Sötét felhők gyülekeztek, de a felhőszakadás már a buszban érte a csapatott. Mire a szállásra érkeztek, Győrújbarátba, lassan az ég is kitisztult.

Elfoglalták a szobákat és vacsora után, egy nagyon jó hangulatú csapatépítő programon ismerkedtek a két iskola tanulói és pedagógusai.

Éjfél felé elcsendesedett minden kis házikó, majd másnap Ausztriába, a Szentmargit bánya melletti kőfejtő közelében fekvő Family Parkba indultak. Pár percre megálltak a kőfejtőnél is, ahol ismételten Gábor atya mondott pár szót a bánya történetéről.

Az óvintézkedések betartásával bevették a hatalmas játszóteret. Élményekkel gazdagodva, új ismerősökkel, barátságokkal indultak hazafelé.

A diákok nagyon hálásak voltak, hogy részt vehettek ezen a csodálatos kiránduláson. Több hátrányos helyzetű gyermek talán soha többet nem fog eljutni ezekre a szép helyekre.

 

3. Nagyvelegi Hittanos Tábor, Munkás Szent József Lelkészség, Városföld

A nyári táborozás az iskolaidőn kívüli közösségépítés egyik kiemelkedően fontos lehetősége. A hitoktatásban résztvevő gyermekek számára sokkal kisebb a lehetőség az iskolai hitoktatás keretében az egymástól távolabb lévő csoportok résztvevőivel való találkozásra. Ezt hivatott a hittanos nyári tábor elősegíteni, illetve a hitoktatásban tanult erkölcsi normákat közösségben megerősíteni. A vallásos közösségépítés a későbbi felnőttkori vallásos szerepvállalást is elősegítheti.

 

4. Garai fiatalok tábora 2020, R. K. plébánia Gara, Gara

A Garai Plébánia minden évben megszervezi a helyi általános iskolások és középiskolás korúak hittanos nyári táborát. 

Ebben az évben 2020. július 13-19. között, 7 nap, 6 éjszaka időtartammal, Bélapátfalván valósult meg 25 tanulóval és 3 felügyelővel a hittanos tábor.

A tábor témája: „Benned a létra”.

A cél a fiataloktól elvárható polgári-keresztény tudat, életvezetés, környezettudatos gondolkodás kialakítása, megerősítése a teremtés-teológia tükrében.

A szervezők színes programokkal, foglalkozásokkal igyekeztek feldolgozni, kibontani a mottóban megfogalmazottakat. Lelkiségi (szentmise, imaóra, lelki nap), személyiség-fejlesztő játékok, érzékenyítő és közösségépítő foglalkozások és beszélgetések, elmélkedések keretében mélyedtek el mind jobban a megjelölt tematikában.

 

5. Neked, érted! – Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor, Római Katolikus Főplébánia, Kecskemét

„NEK-ed, érted!” Ezzel a címmel szerveződött meg a XXIX. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor a Móricgát és Bugac között fekvő Hittanyán. Augusztus 2-a és 9-e között mintegy 150 gyerek, fiatal sereglett össze, hogy részt vegyen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye évről-évre megvalósuló, népszerű ifjúsági programján. Az Oltáriszentség nagy, közös ünnepére, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülődve a fiatalok a hét szentségről hallhattak előadásokat, vagy inkább tanúságtételeket. A cél az volt, hogy a szentségek felvételét vonzó módon mutassák be: milyen értékeket nyerhetünk általuk, milyen ajándékokkal gazdagodik az életünk, ha lelkesen felkészülünk és hittel ünnepeljük a szentségeket. Vendégek, előadók voltak: Dr. Bábel Balázs érsek atya, Farkas István piarista, Joó Balázs, Serfőző Levente, Finta József és Kiss József atyák, valamint civilek és házaspárok is.

A táborban az előadásokon kívül csoportbeszélgetések, mindennapi szentmisék, imádságok, éjszakai szentségimádás és keresztúti ájtatosság révén találkozhattak a résztvevők Jézussal, az Ő igéjével, jelenlétének örömével. A lelki programok mellett azonban jutott idő a sok-sok játékra, kézműveskedésre, sportra, táncházra és egyéb közösségi alkalmakra is, amely még inkább összekovácsolta a jelenlévőket.

 

6. A zene üzenete, Római Katolikus Plébánia, Felsőszentiván

,,A zene üzenete” című előadás megtartására 2020. szeptember 6-án került sor Felsőszentivánon a Keresztelő Szent János templomban. A program meghirdetése facebookon a településen és a környező településeken történt plakátok által.

A programban három színvonalas művész lépett fel: Somlai Valéria zongoraművész, Csíkos Zsuzsanna hegedűművész, Sáfár Mónika színművész-énekművész, akik saját maguk is fontosnak tartják, hogy a művészetet, a zenét minél több emberhez juttassák el.

A zongora, a hegedű és az ének együtt, szellemi és lelki feltöltődést adott a résztvevőknek.

A koncertnek azért volt nagy jelentősége, mert a járvány idején is adni tudott, ami fontos a mai világban, mert a környéken igen csak kevés nívós műsorhoz jut az érdeklődő. A programok valódi értéket képviselnek, nemcsak egy pillanatra érzi jól magát az ember. Mivel ezeket a programokat az egyház biztosítja, ezért fontos és stabil pont az életükben a vallás és a hit, mely mindig támasz a mindennapi életben.

Az elhangzott dalok mosolyt és örömet csaltak az emberek arcára. A koncert végén a nézők álló tapssal fejezték ki tetszésüket és örömüket.

 

7. „Szentjeink nyomában”, Római Katolikus Plébánia, Jánoshalma

Különösen felemelő élmény volt Székesfehérváron járni az augusztus 20-i állami ünnepet megelőzően, ezzel is tisztelegve államalapító Szent István királyunk előtt.

Minden templomban a helyi lelkipásztor vagy megbízottja várta a zarándokokat, akik nemcsak a templommal, hanem a közösségük életével is megismertetették az érkezőket.

A várásnézés, a közös ima, a közös étkezés megerősítette az együvé tartozást, szentjeink követésére serkentettek.

Nagyon fontos a nagyvilág megismerésén kívül a szűkebb pátriánk, egyházmegyénk megismerése is. Ezt a célt szolgálja a zarándoklat. Mindenütt a helyi lelkipásztorok, vagy megbízottjaik várták a csoportot, akik a templomunk és a közösségük életével is megismertették a vendégeket.

Mindenkinek jó tapasztalata volt, hogy milyen gazdagok és szépek egyházmegyénk templomai, és milyen hasonló örömeink és nehézségeink vannak a keresztény mindennapokban.

Sokan még a szomszéd települések templomait sem látták eddig, csak most először.

A ministránstáborhoz hozzátartozott a városnézés, templomok meglátogatása mellett az egymással való megismerkedés, közös ima, szentmise, közös munka és játék.

A résztvevők megismerkedhettek más felekezetek életével is.

A programoknak köszönhetően a résztvevőkben növekedett az elköteleződés hazánk és egyházunk iránt.

 

8. Keceli katolikus családok vallási- és kulturális célú máriagyűdi és pécsi zarándokútja, Római Katolikus Plébánia, Kecel

A támogatásból a keceli Római Katolikus Plébánia családok részére zarándoklatot szervezett 2020. október 24. és 25. között Máriagyűdre, Siklósra és Pécsre. Az autóbuszos zarándoklat lelkivezetője a keceli káplán atya, Tóth Tibor volt.

A családi zarándoklaton 46 fő, 11 keceli katolikus család, mintegy 22 gyermek vett részt szüleivel.

A támogatásnak köszönhetően a családok együtt élhették át a zarándok-lét örömeit, erősödhetett a családi és közösségi kapcsolat, kötelék, gyarapodhattak vallási és kulturális tudásban, s a közösen megszerzett lelki élményekben.

A zarándoklat alatt nagy hangsúlyt kapott a közösségépítés és az imádságos lelkület elmélyítése: volt hittankvíz, játékok gyermekeknek, felnőtteknek Máriás-elmélkedés, közös esti ima – a közös étkezések és nagyszerű beszélgetések mellett.

A támogatás az autóbuszos utazást (autóbuszbérlést, személyszállítás igénybevételét), szállás-költséget és a belépőjegyek költségét fedezte.

A zarándokló családok útja elsőként Máriagyűdre vezetett, ahol kegyhelyismertetésen és szentmisén vehettek részt. Míg a gyerekek a játszótéren játszottak, a felnőttek a játszótér mellett rózsafüzér-imádságot végeztek. Következő úticél a siklósi vár volt, ahol a csapat tárlatvezetés által megismerte a vár történetét és bejárta a vár területét.

Vasárnap a zarándokcsoport a pécsi székesegyházban egy lélekemelő szentmisén, majd tárlatvezetésén vehetett részt. Ezt követően a kincstárt tekintette meg. A nap második felében a résztvevők csapatokba szerveződve a „Szentek nyomában” elnevezéssel városismereti vetélkedőn „mérkőzhettek meg”, mely nagy élmény volt mindenkinek, s ráadásul ily módon jól megismerhették Pécs belvárosát is.

 

9. Életmód tábor Kígyóspusztán, Római Katolikus Plébánia, Kiskunmajsa

Az életmód tábor tanyai környezetben, régi iskolaépületekben, szerény, de rendezett körülmények között zajlott.

A gyerekek jelentős része hátrányos helyzetű családokból került ki, akik gyakran beilleszkedési zavarokkal küzdöttek. Délelőttönként pedagógusok segítették őket a felzárkózásban, a tanulási problémák kiküszöbölésében.

Délután gimnazista korú ún. nagy segítők vezetésével szabadidős tevékenység zajlott. Ennek keretében változatos programok voltak: kézműves foglalkozások, mézeskalács készítés, közösségi játékok, lovaskocsizás, sportolás, tánc, éneklés, fürdőzés a majsai strandon.

Esténként Sági Lajos atya vezetésével az ún. napzárta során igyekeztek feldolgozni a nap közben keletkezett konfliktusokat.

A pályázatnak köszönhetően az étkezést ebben az évben a Vasút Étterem biztosította - mindenki megelégedésére.

A középiskolások gyakran az iskolai közösségi szolgálatukat is a táborban töltik le. Délelőttönként, amíg az általános iskolások tanultak, fertőtlenítő takarítást végeztek. A tálalás és a mosogatás is az ő feladatuk volt, sőt a konyha körül is segédkeztek (tea készítése, sütemény sütés stb.). Munkájukat felnőttek felügyeletével végezték.

 

10. Jézus szeretetében közösségben, Római Katolikus Plébánia, Szank

Elsőáldozó tábor

Tábor neve: Elsőáldozó tábor

Ideje: 2020. augusztus 27-29.

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, 6131 Szank Béke utca 25

Résztvevők száma: 15 gyermek és 3 felnőtt

A gyerekek a program keretében megismerkedhettek azzal, hogy régen hogyan őrölték kézzel a búzát, hogyan készült a liszt, hogyan sütötték régen az ostyát. Megismerkedhettek a szőlőpréseléssel. E kettő előkészítette a gyerekeket az Eucharisztia vételére a kenyér és bor szimbolikájának megismerésére. A tábor alatt emellett felkészültek az első gyónásukra is kiskunmajsai plébános atya előadásának köszönhetően. Többek között helyett kapott a programban kézműveskedés, erkölcsi nevelés játékos formában is. A program lelki részeként napi közös szentmisékkel és közös imádsággal is gazdagodtak a gyermekek.

 

Ministráns tábor

Tábor neve: Ministráns tábor

Ideje: 2020. augusztus 17-19.

Helyszín: Római Katolikus Plébánia, 6131 Szank Béke utca 25

Résztvevők száma: 13 gyermek és 3 felnőtt

A táborban szerepet kapott más ministránsokkal való találkozás, ismerkedés játékos, ismerkedős formában. Táborban helyet kapott a strandolás a kiskunmajsai strandon. Volt továbbá kerékpártúra a szomszédos település templomához, ahol játékos feladatok várták a csapatot. A program lelki részeként napi közös szentmisékkel és közös imádsággal is gazdagodtak a gyermekek.

 

Pintér Béla koncert

Rendezvény neve: Pintér Béla koncert

Ideje: 2020. szeptember 11.

Helyszín: Római Katolikus Templom, Szank Béke utca 32.

Résztvevők száma: 125 fő. Minden korosztály megjelentette magát a legkisebbektől az idősekig.

Pintér Béla keresztény énekes, dalszerző. Énekeit, dalait saját maga írja és zenésíti meg. Több keresztény felekezettel is kapcsolatban áll és rendszeres meghívásai is vannak. Dalai között szerepelnek felnőtteknek és gyerekeknek szóló énekek is. Az előadó az éneklésbe a gyerekeket bevonta. Színpadra hívta őket, akik együtt énekelhettek vele. Az előadó lelkesedése, Istent szerető lelkülete átjárta a jelenlévőket. Mindenki pozitív tapasztalatokkal gazdagodott.

 

11. A zene út a lélekhez és a hithez! Római Katolikus Plébánia Bácsalmás

,,A zene arcai” című előadás megtartására 2020. szeptember 13-án került sor Bácsalmáson a Keresztelő Szent János templomban. A program meghirdetése facebookon a településen és a környező településeken történt plakátok által.

A programban öt színvonalas művész lépett fel Sáfár Mónika (Jászai díjas Színművésznő), Silló György, Batki László, Mukli Gyula és Boros Sándor (Four Father ), akik saját maguk is fontosnak tartják, hogy a művészetet, a zenét minél több emberhez juttassák el.

A gyönyörű előadás és az énekesek által közvetített mondanivaló szellemi és lelki feltöltődést adott a részvevőknek.

A koncertnek azért volt nagy jelentősége, mert Bácsalmáson a program a járvány idején is adni tudott, ami fontos a mai világban, mert igen csak kevés nívós műsorhoz jut az érdeklődő a környéken. A koncertnek köszönhetően a térség lakossága olyan élményhez jutott, ami elkíséri őket a nehéz időszakban is. Az elhangzott dalok mosolyt és örömet csaltak az emberek arcára. A koncert végén a nézők állva tapsolással fejezték ki tetszésüket és örömüket.

Jó volt hallani azt is, hogy még több koncertre zenei előadásra lenne igényük az embereknek.

 

12. Dallamokkal a lélekért és a hitért, Római Katolikus Plébánia Csávoly

A ,,Dallamokkal a lélekért és a hitért” című előadás megtartására 2020. szeptember 5-én került sor Csávolyon az Urunk Színeváltozása templomban. A program meghirdetése facebookon a településen és a környező településeken történt plakátok által.

A programon Sáfár Mónika és Egyházi Géza lépett fel, akik olyan darabokat választottak melyek hozzájárultak ebben a nehéz helyzetben a lélek feltöltődéséhez.

Jó volt hallani a pozitív visszajelzéseket és azt, hogy még több koncertre zenei előadásra lenne igényük az embereknek.

 

13. Hercegszántó Hittan zarándoklat és Hitoktatási segédeszköz vásárlás, Római Katolikus Plébánia Hercegszántó

A zarándokcsoport 2020.07.14-én reggel 9 órakor indult Hercegszántóról. Menet közben megálltak Soltvadkerten, technikai pihenőre és közös fagyizásra. Délután fél 2 körül érkeztek meg szálláshelyükre, a Mátraverebély-Szentkút Zarándokházba. Ezt követően a szálláshelyek elfoglalására került sor, majd némi pihenő után Tábornyitó szentmisét tartottak a Kegytemplomban, három pap részvételével. Ezt követően este 6 órakor közös vacsorán vettrk részt a zarándokház éttermében. Vacsora után túrázásképpen megtekintették a Remete-barlangokat, valamint a Kegyhely környékét.

2020.07.15-én reggel 7.15-kor a zarándokok részt vettek a ferences atyák szentmiséjén. Ezt követően elindultak Szilvásváradra, ahol először Kisvasúttal, majd túrázás keretében megtekintették a Szalajka völgy látnivalóit: felmásztak az Ősember-barlanghoz, utukat a Fátyol-vízesésen keresztül folytatták a parkoló felé. Útközben megfigyelték a dámszarvas és a helyi tó élővilágát is. Ezután folytatták utjukat Bélapátfalvára, ahol megtekintették az ősi ciszteri templomot és kolostor-romkertet. Mivel kicsúsztak az időből, az aznapra tervezett Demjén-i strandot a másnapi programba építették be. Hazatérés után közös vacsora, majd ezt követően a teremtésvédelemmel kapcsolatos közösségi foglalkozás, majd természettudatos kézműveskedés következett.

2020.07.16-án reggel a zarándokok 7.15-kor ismét részt vettek a ferences atyák szentmiséjén. Ezután közös túra keretében ellátogattak a Szent László hasadékhoz, ahol többek között ittak a Szűz Mária-forrásból is. Délután közösen elutaztak a Demjén-i Aquapark-strandra. Este tábortűz keretében szalonna-sütés és közös vacsora volt.

 

14. Noé bárkáján, Szent Antal R. K. Plébánia, Baja

A táborhoz kapcsolódó szakmai célkitűzések, mint a „járvány miatt egymástól elszakadt gyermekek közösséggé kovácsolódása”, és „az imádság beépülése a gyermekek mindennapjaiba” a következő tevékenységeken keresztül valósult meg a hét folyamán:

Július 20. hétfő: A résztvevők a bajai Barátok Templomában reggel szentmisén vettak részt, amelyben a gyermekek tevékeny szolgálatot vállaltak: ministrálás, éneklés, zenélés, felolvasás, könyörgés. A szentmisét követően gyalog indultak el Máriakönnye-Vodica kegyhelyre, amely út során a nagyobb diákok figyelemmel kísérték, segítették és bátorították a kisebbeket. A kegyhelyre érkezve Schindler Mátyás atya rövid törtneti bemutatása után a gyerekek 4 kiscsoportban ifjúsági segítők vezetésével a Miatyánkban szereplő kérésekről beszélgettek, rátekintve ennek a napi imának Jézus által közölt üzeneteire. Ebéd után – Mária-kegyhely lévén – a hitoktató vezetésével a Lourdes-i barlangnál élő-rózsafűzért alkotva imádkoztak a Szűzanyához, ki-ki a saját kérését, hálaadását beleszőve az imába.

A délután csapatjátékokkal telt el.

Július 21. kedd: A résztvevők a Petőfi szigeten található Ganz-Vízitelepen az imádságnak a kegytárgyakon általi megjelenéseivel foglalkoztak: rózsafűzérek készültek, és ikon-ábrázolások festésével próbálkoztak a gyerekek. A közösségi játékok, a strandolás, a sárkányhajókban evezés ezen a napon hozzájárult a „csapatépítéshez”.

Július 22. szerda: A csapat a Gemenci erdőbe kirándult vonattal. Némi lelki gondolatébresztés után gyalog indultak el felfedezni Közép-Európa legnagyobb ártéri erdejének egy szegletét, hogy a természet szépségeit szemlélve, azokat észrevéve, ezekre rácsodálkozva kerüljenek közelebb a Teremtőhöz. A gyalogtúrát követően a gyermekek az ifjúsági hittanosok vezetésével közösen beszámoltak egymásnak az általuk legszebbnek vélt élményről.

Július 23. csütörtök: Eső-nap lévén a csoport a templom Oratóriumába töltötte a napot, de itt is lehetett olyan programokat szervezni, amelyek a gyerekek életkorának megfelelően érdekesek, színesek, és tartalmasak voltak. Az „ikonok” festését, és a rózsafűzérek fűzését is be tudták fejezni, majd a szervezők alkalmat tudtak teremteni a „liturgikus tánc” megtanulására, gyakorlására. Ebéd előtt a résztvevők szentmisén vettek részt, ahol ismét igyekeztek minél több gyermeket bevonni a szolgálatba. Ebéd után filmnézés következett, majd ezt közös uzsonnakészítés követte, de a közös éneklés sem maradt el.

Július 24. péntek: A csoport autóbusszal Tihanyba, a Bencés Apátsághoz utazott. Ott a bemutató-film megtekintése után Domonkos atya vezetésével megismerték egy mai, élő, imádkozó közösség mindennapjait, majd a szerzetes atyákkal együtt részt vettek a napközi imaórán. A tárlat megtekintése után a Balaton partján ebédeltek, fagylaltoztak, majd pedig közös strandolás következett. A tábor zárásaként hajóval keltek át a Balaton déli partjára, Siófokra, ahol az autóbusz várta a csapatot, amely hazaszállította Baja-Barátok Hittanos Közösségét.

 

15. Zarándoklat a könnyező Szűzanyához, Szent László Katolikus Általános Iskola, Géderlak

2020. 08. 17-én egyházi kiránduláson, Mária zarándoklaton vettek részt az intézmény tanulói, a géderlaki Szent László Katolikus Általános Iskola és a kunadacsi Szent Margit Katolikus Általános Iskola tanulói, nevelői Pata Gábor plébános, lelki vezető irányításával.

A tevékenység lelki oldala:

A közös ima a gyermekek számára már az út kezdetén meghozta a biztonság érzését, az egy csoporttá tartozás érzését. A lelki vezető által mondott könyörgések, fohászok ráhangolták a tanulókat a zarándoklat lényegére. A közös program meghatározása, az ismerkedésre való lehetőség a tanulók kíváncsiságát felkeltette. Az út lelki oldala a levendulamezőn tett elcsendesedés alkalmával megérezték a barátságok mélyebb értelmét, az egymásért való páros, kiscsoportos imák a kísérők számára is meghatóak voltak.

A könnyező Madonnához tett zarándoklat, annak történetével való megismerkedés a hittanos gyermekek számára új tudástartalmat jelentett.

Augusztus 17-én reggel Géderlakról indult az autóbusz Kunadacsra. A géderlaki gyerekek izgatottan várták a kunadacsi gyerekekkel való találkozást, ismerkedést, melyre az utazás során is lehetőségük nyílt. Az évfordulóhoz kapcsolódva minden évben sokan elzarándokolnak a Könnyező Szűzanyához, a résztvevők büszkék voltak rá, hogy ők is ezt tették, ahol imára kulcsolt kezekkel közösen imádkoztak hazánkért, iskolájukért, családjukért, a zarándoklat résztvevőiért. A lelki vezető Boldog Apor Vilmos püspök örök nyughelye előtt életútját ismertette majd közös imádság után a csoport elhagyta a templomot.

Az esti ima alkalmával mondott gyermekek könyörgéseiben már érezhető volt, hogy a kirándulás lelki célja is megvalósult, a két iskola diákjai barátságot kötöttek és ez nem csak erre az útra szól.

___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kiskunhalasi Felsővárosi Jézus Szíve Templom felújítási munkálatainak megkezdése

támogatási azonosító: EGYH-KCP-19-P-0016

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2019. évben 15.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-KCP-19-P-0016 azonosítószámú kezdeményezés keretében, mely összeget a kiskunhalas-felsővárosi templom tetőzetének felújítására fordította.

A felújítási munkák során a kivitelező a régi (pala) héjazatot elbontotta és helyére új csapadékvédelmi héjazatot készített korcolt vörösréz lemezből. A tetőszerkezet megerősítése megtörtént, a tető új deszkaborítást kapott. A héjazat alá párazáró fólia került beépítésre. Az új ereszdeszkázat védelme 2-3 soros lazúrfesték bevonattal valósult meg.

A felújítási munkák elvégzésének köszönhetően a templomtető műszaki hibái, hiányosságai megszűntek, a templom állaga jelentősen javult, a tetőzet javítás nélkül hosszú ideig, beázásoktól mentesen be tudja tölteni funkcióját.

___________________________________________________________________________

 

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fejlesztési, működési és program célú támogatás
támogatási azonosító: EGYH-KCP-18-P-0064

1. számú részelszámolás

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén található plébániák, katolikus oktatási-nevelési intézmények és egyéb szervezetek a 2018. évben összesen 242.413.265 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak fejlesztési, működési és program célú projektjeik megvalósítására.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél eredetileg EGYH-EOR-18 és EGYH-KCP-18 jelű azonosítóval nyilvántartott támogatások a 1041/2018. (II.13.) kormányhatározat értelmében a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye EGYH-KCP-18-P-0064 azonosítószámú támogatásának részei lettek.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye az 1. számú részelszámolás keretében 24 alprojektre kapott támogatás felhasználásával számolt el összesen 154.746.785 Ft értékben.

 

A 24 alprojekttel megvalósult célok a következők:

 

1. Foktői templom oldalfalainak vízszigetelése

A cél megvalósításaként, a vonatkozó kutatások elvégzését követően a szükséges dokumentációk birtokában megvalósult a mintegy 2 méter magasságig felvizesedett templom oldalfalainak vízszigetelése.

A munkát injektálásos technológia alkalmazásával végezték el. 20 cm-es közökkel 50 cm-es mélységben 20 fokos lejtéssel 15 mm-es furatok nyílásába műanyag injektáló csonkokon keresztül pumpálták be a speciális oldatot. Az adott szakasz telítődését a következő csonkon keresztül távozó folyadék jelezte. Az eljárásnak köszönhetően megvalósult a vízáramlás meggátlása.

 

2. A hercegszántói kegyhelypark infrastrukturájának fejlesztése

A Hercegszántó külterületén található 1,2 ha-os kegyhelyparkban egy új épület, 30 m2-es papi öltöző, három mosdó és vizes blokk került kialakításra.

Az épület teherhordó szerkezete alatt beton sávalap található, a monolit vasbeton szerkezetek anyaga C20/25-XC1-24-F3 minőségű beton. A külső teherhordó falazat 25 cm vastag kézi falazóblokkokból áll. A tetőszerkezet hagyományos torokgerendás fa fedélszékkel készült 40 fokos tetőhajlással, trapézlemez fedéssel. A vizes helyiségek mennyezetig csempe burkolatot kaptak. A homlokzat felületképzése vékony vakolattal készült, két rétegben felhordva, fehér színben. Az épületben fagyálló kerámia lapburkolat található, a térburkolat 6 cm vastagságú, fagyálló beton burkolat.

 

3. A bácsbokodi római katolikus templom belső felújítása

A cél megvalósításaként a repedések megerősítésére, téglafugák tisztítására, mélyítésére, szellőző, falszárító vakolat készítésére, vakolatjavításra, mennyezetfödém javítási munkákra, belső párkány javítására, régi főbejárati ajtó helyén íves vakajtó készítésére, előkészítést követően pedig a templom teljes belső festésére került sor.

 

4. A kecskeméti Szentháromság Plébániatemplom kápolnáinak és előterének munkálatai

A cél megvalósításaként bontást követően padlóburkolási munkákra, vakolatbontási, helyreállítási, majd falfestési munkákra, fa szélfogó restaurálására és helyreállítására, két kápolna üvegfallal történő ellátására, erős- és gyengeáramú szerelési munkákra (elektromos kapcsolószekrény és új vezetékrendszer kiépítése, előtér és Mária-kápolna kamerával történő ellátása, két kápolna hőszigetelő üvegekkel és elektromos fűtéssel történő ellátása) került sor.

 

5. A kiskunmajsai Kisboldogasszony Templom külső felújításának befejezése

A cél megvalósításaként mintegy 1.000 m2 állványozási munkára, megközelítőleg 780 m2 festési munkára, valamint bádogozási és nagy volumenű galambvédelmi munkák elvégzésére került sor.

 

6. Nemesnádudvari Sarlós Boldogasszony Templom Rekonstrukciója

A cél megvalósításaként a templom orgonájának teljes körű felújítására, a legrosszabb állapotban lévő üvegablak restaurálására és a templom kőpadlójának cseréjére került sor.

Megvalósultak továbbá a villanyszerelési és a padfűtés kiépítési munkák is.

 

7. A tanulás öröme

A cél megvalósításaként előadássorozat került megszervezésre a Szent György Népfőiskola programjával, melynek keretében a hallgatóság mélyebb betekintést nyerhetett teológiai kérdésekbe.

Sor került továbbá a fülöpjakabi plébánia homlokzatának felújítására és a közösségi térként használható melléképület felújítására.

A melléképület munkái keretében elvégésre került a régi vakolatok, burkolatok, cserépfedés, lécezés, nyílászárók, kémény cseréje. Az elektromos hálózat felújítása fűtési lehetőséggel kiegészülve, valamint a szociális blokkok kialakítása komfortossá tette a közösségi tér céljaira kialakított épületrészt. Az épület előtt járda és térkő burkolat került kialakításra.

A plébánia épület homlokzata is felújításra került a szükséges vakolatjavításokkal és faanyagvédelmi munkák elvégzésével.

 

8. Vidéki tér

A cél megvalósításaként 52 fő részvételével erdélyi zarándoklatra és a jakabszállási plébánia belső felújítására került sor.

A felújítás során új nyílásokkal javították az átjárhatóságot a helyiségek között, a sérült vakolatot javították, aljzatbetonozást végeztek, felújították az elektromos hálózatot, a vizes helyiségeket és a vizesblokkokat. A falak és a gipkarton mennyezet festése mellett megtörtént a nyílászáról felújítása és a burkolatok cseréje is.

A régi kerítés eltávolításával nagyobbá tették a virágoskertet, melybe új növények kerültek. A virágoskertbe öntözőberendezés is került.

A zarándoklaton résztvevők közül sokan először látogathattak el Erdélybe.

 

9. A mátételki Szent Mihály Templom felújítása

A cél megvalósításaként megerősítésre került a templomhajó és az előtér aljzata, a templombelső 103 m2-en új burkolást kapott, felújításra került a belső lábazat, valamint a külső és belső ajtók teljes felújítása is megtörtént.

A sekrestye és előtere hőszigetelt ajtóval szétválasztásra került, itt az ablakok cseréje is megtörtént. Megújult a sekrestyeajtó külső borítása is.

Felújításra kerültek a templom padjai is, valamint a kórus és a toronyfeljárat faszerkezete, kicserélték a kórusfeljáró ablakát is.

Elhárították a beázás veszélyét, a tetőtéri hiányosságok megszűntek.

Felújításra került a templom külső lábazata és a járda. Megszüntették a sekrestye bejárat körüli vakolathiányt is.

 

10. Villamos hálózat felújítása

A cél megvalósításaként megtörtént a foktői templom elavult villámhárító rendszerének felújítása, valamint a belső villamos hálózat korszerűsítése és hálózat szabványosítása, energiatakarékos világítótestek telepítése.

 

11. A Rév Szolgálat jégkáros tetőzetének javítása

A cél megvalósításaként lemezfedés előkészítéséhez ács és szigetelési munkák, tűzjárda készítés, majd a megsérült tetőzet sík Lindab lemezzel történő fedése, tűzfalszegélyek lemezborítása, lapostető lemezfedése, széldeszka lezárása került elvégzésre.

 

12. Bácsalmási Római Katolikus Plébánia udvarának közösségi térré alakítása

A cél megvalósításaként telekhatároló kerítés épült beton alappal, festéssel, valamint kerti kiülő mellé sütögető hely (grillező, bográcsozó, sütögető) került kialakítására.

 

13. Közösségi kapcsolatok Homokmégyen

A cél megvalósításaként 2018-ban májusban, az immár 30 éves hagyomány szellemében megszervezésre került a település lakói és az elszármazottak részére az „egyházközségi piknik” erősítve az összetartozás érzését.

A kapott támogatásból megvalósult még a plébániai iroda, két szoba és a közlekedő helyiségek födémeinek hőszigetelése és a tisztasági festés is.

 

14. Közösségépítés Kecskemét és vonzáskörzetében 2018

A cél megvalósításaként sor került a kecskeméti Római Katolikus Főplébánia Lestár tér 2. szám alatt található közösségi háza ablakszárnyainak hőszigetelt fa ablakszárnyakra történő cseréjére az ablakkeretek megtartásával.

 

15. Összefogás a honos nemzetiségek megmaradásáért Garán

A cél megvalósításaként Tolna és Baranya megyében (Kárászon és Szálkán) hittanostábor került megszervezésre. A téma a hit és környezettudatos életvitel összefüggései volt.

Sor került még a bejárati ajtó kivételével a plébánia épület utcai homlokzatán található nyílászáróinak felújítására is.

 

16. Közösségépítés - a jövő társadalmának alapvetése 2018

A cél megvalósításaként projektor beszerzésére, valamint a bejárati ajtó kivételével a vaskúti plébánia épülete utcai fronti nyílászáróinak cseréjére kerül sor.

Az adventi és tavaszi programokhoz apróbb ajándékok kerültek még beszerzésre.

 

17. Közösségépítés - az európai értékek megtartása Pálmonostorán

A cél megvalósításaként havi két alkalommal közösségi progamokat szerveztek a gyermekek részére, mely alkalmak a hitről és a kézügyesség fejlesztéséről szóltak.

Új projektor beszerzésével kéthetente filmklub keretében filmeket vetítettek az idősebb korosztálynak.

Zarándoklat keretében meglátogatták Vácot és Márianosztrát.

Sor került még a plébánia épület közösségi helyisége padlózatának felújítására, 2 db nyílászáró cseréjére, födém belső hőszigetelésére, vakolási és festési munkákra, valamint udvari közösségi terasz kialakítására is.

 

18. Határmenti kisközösség építése határon át

A cél megvalósításaként ifjúsági tábor került megszervezésre anyaországbeli és vajdasági fiatalok részvételével, továbbá megvalósult a bácsszentgyörgyi plébánia épület tetőzetének részleges felújítása. A gerendázat kivételével a héjazat és a bádogos szerkezetek cseréje történt meg.

 

19. Épülő közösségek az Akasztói Plébánián 2018

A cél megvalósításaként megtörtént a helyi kántorház (jelenleg: közösségi ház) utólagos vízszigetelése, vakolatjavítási és festési munkák, valamint a vizesblokkok átalakítása, korszerűsítése.

A közösségi házban kialakításra került: konyha, ebédlő, társalgó szoba, előadó terem, férfi-női WC és zuhanyzó.

 

20. Nemesnádudvari Egyház-közösségi imaterem rekonstrukiója

A cél megvalósításaként sor került a plébániai imaterem és kiszolgáló helyiségei villamos vezetékrendszerének és lámpatesteinek cseréjére, a régi fal- és padlóburkolatok, nyílászárók cseréjére a szükséges vakolatjavítási és festési munkákkal együtt.

 

21. Árpád-házi szentek nyomában

A cél megvalósításaként a keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda szervezésében balatonmáriafürdői tábor került megszervezésre az intézmény növendékei részére. A programok között voltak: őrangyalos játékok, hittan-és sportversenyek, városi staféta, valamint az Árpád-házi szentek életének dramatizálása. A tábor résztvevői ellátogattak Keszthelyre és Balatonkeresztúrra is.

 

22. Szent György és Szent Mihály napok (Mátételke)

A cél megvalósításaként tárgyalkotó hittanos tábor került megszervezésre, melynek elsődleges célja volt, hogy az általános iskolás korú helyi és környékbeli gyermekek megismerkedjenek Mátételke értékeivel, hagyományaival és a katolikus hitvilág alapjaival.

A programok másodlagos célja az volt, hogy a gyermekek közösségépítő és fejlesztő foglalkozásokon vehessenek részt. a projekt címének szellemében.

A támogatás segítségével megtörtént a helyi plébánia épület tetőzetének cseréje, az épület nyílászáróinak cseréje, valamint a rossz állapotú kémények visszabontása is.

 

23. Katolikus nemzetiségek kohéziója Baján

A bajai Szent István Plébánia épületének belső udvarára nyíló 4 db régi nyílászáró helyére új nyílászárók kerültek legyártásra és beépítésre.

A támogatásnak köszönhetően a plébánia épület energetikai mérlege, használhatósága javul, a fenntartási költségek hosszútávon csökkennek.

 

24. Orgonafelújítás befejezése és hangversenyek a Bajai-Belvárosi Egyházközségben

A bajai Belvárosi Plébánia „Belvárosi orgonaesték” című hangversenysorozata színvonalas (belépődíj nélküli) zenei fórummá nőtte ki magát. Az elmúlt években az átlagos hallgatói létszám 150 és 250 fő között mozgott. Az elmúlt 21 évfolyam 136 estjén idáig 79 orgonaművész adott koncertet Baján.

A támogatásból a következő tevékenységek kerültek finanszírozásra:

plakátok, művészek, kórusok vendéglátása, művészek szállásdíja, virág a művészek részére, előadóművészeti tevékenység, az orgona hangolása, koncertre történő felkészítése.

Az orgona felújításának részeként a támogatásból az alábbi tevékenységek kerültek finanszírozásra:

- az Oboa 8'-as regiszter elkészíttetése a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft-vel,

- az orgona pedálművéhez tartozó sípok tisztítása, a sípok felújítása (IV/A munkafázis),

- az orgona II. manuálján beépítésre került a trombita 8' regiszter egy új transzmissziós ládára, elkészült a Fisz3-C4-ig az új hangterjedelmi kiegészítés, kiépítésre került a Terc 1 3/5'-as sípsor idáig hiányzó mélyoktávja, elkészült a Vox Humana 8' új indító reléje, felújításra került a szélládája, és megtörtént a szélellátás javítása is. Megvalósult továbbá a II. manuál sípmű felújítása, tisztítása, intonálása és hangolása(III/A munkafázis).

 ___________________________________________________________________________

 

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2019. évben 7.121.500 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-19-0005 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 2 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit, valamint 1 db új, dízel üzemű, Volkswagen T6 Transporter, 9 személy befogadóképességű gépkocsit vásárolt.
A Skoda Fabia gépkocsikat a Főegyházmegye két papja használja lelkipásztori szolgálatához.
A Volkswagen T6 Transporter gépkocsi a Főegyházmegye központjában teljesít szolgálatot, mely közösségi programok kapcsán nagy segítség maximum 9 személy szállításakor.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik lelkipásztori feladataik teljesítését

___________________________________________________________________________

 

 

 

Sajtóközlemény

az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában című projekt lezárásáról

2020. június 13. napján lezárult az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában című projektünk. A támogatás kedvezményezettje a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye volt, amely bevont intézményként a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolát jelölte meg. A projekttel lehetőséget kaptunk egy olyan összetett program megvalósítására, amely a módszertani fejlesztés mellett biztosította pedagógusaink szakmai tudásának gyarapítását, fejlesztését, a diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtését és az intézmény informális közösségi tereinek kialakítását. A projekt keretet biztosított a Nemzeti Alaptantervhez és a bevont intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak kifejlesztéséhez, összegyűjtéséhez és lebonyolításához.

Ebből adódóan projektünk kiemelten kezelte a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztését támogatását, illetve ösztönözte az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását.

Fontosabb adatok a projektről:

Kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Projekt megnevezése: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00052

Megítélt összeg: 73 430 105 Ft

Támogatás aránya: 100%

Forrás: ESZA

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Kelt: Kalocsa, 2020. június 13.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

 ___________________________________________________________________________

 

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A bevont intézmények nevei:

 • Szent Balázs Katolikus Általános Iskola

 • Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

 • Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

 • Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

A projekt címe: „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben”

A szerződött támogatás összege: 109 964 219 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt befejező dátuma: 2021.03.31.

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.2.3-17-2017-00059

 

A projekt bemutatása:

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00059 azonosítószámú, „A digitális környezet fejlesztése a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye köznevelési intézményeiben” című projekt célja, a Bács-Kiskun megyében fenntartott egy gimnáziumban és három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot fejlesztés megvalósítása, amelynek eredményei és tapasztalatai a későbbiekben elterjeszthetők lesznek a fenntartott további intézményekben is.

A digitális technológia eddig döntően az informatikaoktatásban kapott helyet. A projekt megvalósulásával – az eszközök, módszerek alkalmazásával hosszútávon mindez beépülhet valamennyi tudományterület tanulási folyamatába. A pedagógusok és tanulók elsajátítják és beépítik a tanítás-tanulási folyamatba a digitális eszközök alkalmazását, ezzel is hozzájárulunk az élethosszig tartó tanulás és a munkaerőpiac számára kiemelt fontosságú IKT alapkészségek megerősödéséhez.

Ennek érdekében célunk a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT- és digitális taneszközhasználat erősítése a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Feladatunk a pedagógusok képzése és a támogató eszközök bevezetése, valamint az implementáció folyamatának véghezvitele.

A projekt eredményeként abban bízunk, hogy megteremtjük az alapját a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó kompetenciái továbbfejlesztésének. A projekt további hosszútávú hatása a digitális leszakadás megállítása, illetve az oktatás modern eszközrendszerének és az alkalmazásoknak a minél szélesebb körben történő elterjesztésével az esélyteremtéshez való hozzájárulás.


A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

 • Pedagógiai-módszertani elemek bevezetése

 • A digitális pedagógiai környezet intézményi feltételeinek megteremtése

 • Támogató szolgáltatások biztosítása és igénybevétele


Elérhetőség:

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Telefon/Fax: +36/76/505-736; +36/76/505-737

E-mail: szentimre@szentimre-kmet.sulinet.hu

___________________________________________________________________________

 

A kedvezményezett neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A bevont intézmény neve: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

A projekt címe: „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában”

A szerződött támogatás összege: 73 430 105 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt kezdő dátuma: 2018.01.01.

A projekt befejező dátuma: 2020.06.13

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.7-17-2017-00052

 

A projekt bemutatása:

Az EFOP-3.3.7-17-2017-00052 azonosítószámú, „Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskolában” című projekt lehetőséget teremt egy olyan összetett program megvalósítására, amely a módszertani fejlesztés mellett, biztosítja pedagógusaink szakmai tudásának gyarapítását, fejlesztését, a diákok tanórán kívüli tevékenységeihez szükséges feltételek megteremtését és az intézmény informális közösségi tereinek kialakítását.

A projekt keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a bevont Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott tanulási alkalmak kifejlesztéséhez, összegyűjtéséhez és lebonyolításához. A projektünk hosszú távon segít felszínre hozni a gyermekekben rejlő kreativitást, növeli önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat, erősíti motiváltságukat és támogatja a gyerekek kiegyensúlyozottabb, lelkileg stabilabb, harmonikusabb fejlődését. Ezáltal javulnak a tanulók alapkészségei és kompetenciái, mindez pedig hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkenéséhez.

A projekt kiemelten kezeli a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek, valamint a lelki és fizikai egészség fejlesztését támogatását, illetve ösztönzi az egész életen át tartó tanuláshoz való pozitív attitűd kialakulását.

 

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek:

 • Módszertani fejlesztés

 • Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése

 • Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása

 • A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében

 • Közösségi terek kialakítása


Elérhetőség:

Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Cím: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.

Telefon/Fax: +36/76/505-736; +36/76/505-737

E-mail: szentimre@szentimre-kmet.sulinet.hu

___________________________________________________________________________

 

Egyházi személyek eszközellátásának támogatása

 

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a 2018. évben 5.759.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert el az EGYH-ESZK-18-0006 azonosítószámú kezdeményezés keretében új gépkocsik beszerzésére.

A támogatott a cél megvalósításaként 3 db új, benzin üzemű, Skoda Fabia típusú személygépkocsit vásárolt, mely járműveket a Főegyházmegye három papja használja lelkipásztori szolgálatához.

A gépkocsikat használó lelkipásztorok mindegyike több településen végzi szolgálatát. Az új járművek megbízható működésükkel nagyban megkönnyítik lelkipásztori feladataik teljesítését.