Ajánlattételi felhívások

AJÁNLATKÉRŐ LAP

 

Tisztelt Ajánlattevő!

 

A Kalocsa – Kecskeméti Főegyházmegye (székhelye: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.) továbbiakban: Ajánlatkérő - ezúton kér ajánlatot az óvoda és iskolatej szabályozásáról szóló rendelet alapján a támogatott iskolatej keretében az alábbi működtetése alatt álló intézmények részére - szállítandó tej és egyéb tejtermékek beszerzésére.

 

Kunszt József Katolikus Általános Iskola, 6221 Akasztó, Tubáni utca 30.

Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 6334 Géderlak, Dunaszentbenedeki utca 2.

Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kossuth utcai telephelye 6334 Géderlak, Kossuth utca 72

Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola 6440 Jánoshalma, Rákóczi utca 8.

Szent Margit Katolikus Általános Iskola 6097 Kunadacs, Petőfi Sándor utca 1.

Szent Tamás Katolikus Általános Iskola 6449 Mélykút, Rákóczi utca 1-3.

Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 19-21.

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola 6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 123.

Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola 6336 Szakmár, Erzsébet utca 15.

Szent Asztrik Katolikus Általános Iskola Telephelye 6336 Szakmár, Erzsébet utca 18.

 

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: az ajánlatkérés a Rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint kedvezményezettenként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejegyenértékkel megegyező mennyiségű tejtermék biztosítása termékkategóriákra vonatkozóan.

 

Az alábbi termékekre kérünk ajánlatot (kizárólag az alábbi termékekre):

I/a. teljes/félzsíros tej és I/b. teljes/félzsíros ízesített tej;

I/c. natúr joghurt és I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt;

II. gyümölcsdarabos ivójoghurt

III. ömlesztett sajt

 

Szerződés időtartama: 2021. augusztus 01.-2024. július 31.

 

Az ajánlatoknak legalább az alábbi információkat, nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmazniuk:

-Cég esetén hatályos cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány/nyilvántarttásba vételről szóló igazolás, aláírásra jogosult képviselő által hitelesített másolata.

-Aláírási címpéldány aláírásra jogosult képviseld által hitelesített másolata.

-Az ajánlattevő nyilatkozata, vagy referencia igazolás a megelőző egy év során teljesített legjelentősebb, a beszerzés tárgyával azonos teljesítésekről (referenciamunkákról).

-Az ajánlattevő cég rendelkezik Nemzetközi Élelmiszer Biztonsági tanúsítvánnyal - dokumentum igazolásával!

-Nyertes ajánlattétel után nem lépett vissza az elmúlt 5 évben.

 

Tájékoztató:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek nyilvánítsa a kiírást, valamint módosíthatja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa a jelen ajánlat kérést!

 

Az ajánlatok benyújtásának módja és határideje:

Zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón megküldeni a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. címre. 2021. május 10.

 

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. 2021. május 17.

 

Kalocsa, 2021. május 6.

 

 

___________________________________________________________________________

 

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Ajánlattételi felhívás

 

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Ajánlatkérő címe: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

Képviselő neve: Kerpits Miklós EKIF elnök

Képviselő elérhetősége: ekif2012@gmail.com

Kapcsolattartó neve: Kovács-Sötétné Tóth Éva EKIF ügyintéző

Kapcsolattartó elérhetőségei: 77/421-016 katiskola@halas.hu

 

Ajánlattételi felhívás tárgya:

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021 (III.31.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján iskolagyümölcs és iskolazöldség beszerzése.

 

Az ellátandó intézmények és teljesítésük helyei:

Ajánlattételi felhívás 1.sz. melléklete szerint.

 

A szerződés időtartama: 2021/2022, 2022/2023 és 2023/2024 tanév

 

A pályázati anyaghoz csatolandó dokumentumok:

A rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően.

 

Ajánlattétel benyújtási határideje: 2021. április 30. 12 óra

 

Ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon kell elkészíteni a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére az alábbi postacímre megküldve:

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1.

A borítékra rá kell írni: „Iskolagyümölcs - Ajánlat”

Ezen felül elektronikus úton az intézmények e-mail címére is meg kell küldeni.

 

Tájékoztatás: Az ajánlatok bontására 2021. május 4. napján 13 órakor kerül sor, a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. szám alatti hivatalos helyiségében.

Eredményhirdetésre elektronikus formában kerül sor.

Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

  • nincs ajánlat

  • az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati kiírásban szereplő feltételeknek.

Kalocsa, 2021. április 15.

 

                                                                                                                      Kerpits Miklós

                                                                                                                      EKIF elnök s.k.

 

 

1.sz. melléklet

1.,

Intézmény neve: Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Intézmény címe: 6500 Baja, Flórián u. 20-24.

OM azonosító: 203165

Létszám 1-6. évfolyam: 133 fő

E-mail cím: sztbalazsfelsovaros@gmail.com

 

2.,

Intézmény neve: Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola

Intézmény címe: 6000 Kecskemét, Szent Imre u. 9.

OM azonosító: 200702

Létszám 1-6. évfolyam: 412 fő

E-mail cím: szentimre6000@gmail.com

 

3.,

Intézmény neve: Szent László Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Intézmény címe: 6334 Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 2.

OM azonosító: 203382

Létszám: 6334 Géderlak, Dunaszentbenedeki u. 2. 5-6 évf.: 27 fő

6334 Géderlak, Kossuth u. 72. 1-4 évf.: 19 fő

E-mail cím: szent.laszlo.kat@gmail.com

 

4.,

Intézmény neve: Szent Tamás Katolikus Általános Iskola

Intézmény címe: 6449 Mélykút, Rákóczi u. 1-3.

OM azonosító: 201390

Létszám 1-6. évfolyam:217 fő

E-mail cím: kiss.aniko.szenttamas.melykut@gmail.com