Főszékesegyházi káptalan

 

nagyprépost Bergmann János
olvasókanonok Talapka István
éneklőkanonok Süveges István
őrkanonok Fülöp Ernő
bácsi kisprépost Kistamás István
főszékesegyházi főesperes Mons. Menyhárt Sándor
bácsi főesperes Szűcs Tibor
bodrogi főesperes Kaló Krisztián
kiskunsági főesperes Dr. Mészáros István
mesterkanonok Fekete Szabolcs
   
penicenciárius kanonok Csernák Pál
 
Tiszteletbeli kanonokok
Csernák Pál
Hozdik ZsoltDr. Mike Róbert
Mityók János
Pápai György Pál
Polyák Imre
Vangel Imre
Vincze Attila
 
főkáptalani ügyész
Dr. Kákonyi Gábor (vil.)