Köznevelési intézmények lelki napja Baján

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye fenntartásában lévő köznevelési intézmények nagyböjti lelki napjának kezdetén a bajai Szent Balázs Iskolában gyülekeztek össze. A vendégvárás után az érseki szentmise a bajai Szent József templomban volt. A liturgia kezdetén minden oktatási intézmény képviselője egy gyertyát helyezett el az oltár előtt, s ezzel jelképesen egész intézményét, annak dolgozóit és diákjait Isten szeretetébe ajánlotta. A főpásztor beszédében Szent II. János Pál pápa Christifideles laici kezdetű dokumentumának gondolatait követve rámutatott a pedagógusi hivatás papi jellegére. Az áldozathozatalra, a prófétai küldetésre, a tanításra. Gyakorlati gondolatokkal segítette a nevelésben dolgozók munkáját, és értékrendjét. A szentmisén részt vettek Baja város elöljárói is: Zsigó Róbert államtitkár, országgyűlési képviselő, Fercsák Róbert Baja Város polgármestere, valamint az iskolalelkészek, pedagógusok, technikai munkatársak is. A nap további részében a közel ötszáz fős csapat betekintést kapott a Baja környéki katolikus iskolák életébe. Mindenki láthatta, hogy a nehezebb sorból jövő, hátrányos helyzetű gyermekek milyen eredményeket tudnak felmutatni, milyen nagy utat képesek bejárni az oktatás-nevelés világában. Kiemelkedő teljesítményük arra mutatott rá, hogy szükség van a katolikus oktatás dolgozóinak szolgálatára, és igény is van arra, hogy mindenkihez elvigyék a tudást, valamint az igazi értékeket. A köszöntők és az iskolák bemutatkozása után Fekete Szabolcs kanonok-esperes úr tartotta a lelki előadásokat, melyekben a munkatársak újra meghívást kaptak a krisztusi értékrend megélésére, valamint annak átadására. Az evangélium meghívás, melyet fel kell kínálni, de amit nem lehet erőltetni. A meghívásra választ adók rátalálnak az élet igazi sikerére, a megtartó értékekre. Ők lesznek azok, akik értékeket őriznek azokkal szemben, akik számára már nincsenek értékek. A lelki nap végén a közös ebéd mellett kötetlen beszélgetés alakult ki, melynek jó hangulata megkoronázta az egész napot.

 

Érseki Hivatal, Kalocsa

 

Fotó: Koprivanacz Kristóf