Mindenszentek ünnepe Kalocsán

Zsúfolásig megtelt székesegyházban ünnepelték mindenszentek főünnepét Kalocsán. A Szentmisét Bábel Balázs érsek mutatta be, aki az ünnepi liturgia után megáldotta Asztrik érsek földi maradványait és újonnan kialakított sírhelyét. A főpásztor beszédében kiemelte Izajás próféta látomását az Úr szentségéről, melyből Krisztus által Isten népe is részesülhet. Az érsek kiemelte, hogy katolikus vallásunk a legpozitívabb, hiszen szentek lehetünk. Az üdvözültek elnyerik az emberség teljességét, mely által Isten nyugalmába és boldogságába juthatnak. Az evangéliumban hallott boldogságmondások is ezt a tudást akarják közvetíteni. Az ünnepi Szentmise végén az asszisztencia a kriptába vonult, a hívek pedig kivetítőn keresztül követhették az eseményeket. A szertartásban elhangzott Jézus temetésének evangéliuma, majd stílusosan középkori magyar nyelvemlékünk, a Halotti beszéd. Ezután következett a sír beszentelése, majd a hívek a záró áldás után lemehettek a kriptába leróni tiszteletüket egykori főpásztoruk sírjánál. A sírnál elhelyezésre kerültek Asztrik érsek főpásztori jelvényei, valamint a szent korona másolata is.