Jubileumi ünnep Szent II. János Pál pápa születésnapján

35235

Szindarabbal, ünnepi szentmisével, versenyekkel kezdődött a keceli II. János Pál Általános Iskola és Óvoda tízével jubileumi ünnepségsorozata 2022. május 18-án, a szent pápa születésnapján. Az iskola diákjain túl a város vezetősége, valamint az egyházmegyei iskolák képviselői is részt vettek a jubileumi ünnepség megnyitását. A megjelenteket Berger József főigazgató köszöntötte, majd az iskola tanulói színvonalas előadást adtak elő II. János Pál pápa életéről. A darabot a helyi tantestület tagjai írták, és tanították be Pap Józsefné, Emese koordinálásával. Az előadás zenei szolgálatát Csiszér László, és csapatának tagjai látták el, valamint az iskola énekkara Illésné Márin Éva többszörös kitüntetett ének-zene pedagógus vezetésével. Az előadást követően a diákok megtekintették azokat az ereklyéket, melyeket Seffer Attila kiskőrösi esperes, plébános úr bocsátott az ünneprésre az iskola rendelkezésére. Az ereklyék között II. János Pál, Szent Ferenc és Szent Erzsébet relikviái is jelen voltak. A jubileumi ünnepség folytatásában szentmise következett, melyet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatott be az egyházmegyei iskolalelkészek koncelebrálásával.

325  435

35235  353523

 

A főpásztor beszédében személyes élményeit mesélte el Szent II. János Pál pápáról. Elmondta, hogy amikor I. János Pál pápa elhunyt, akkor valkói káplánként mesélte a plébánosnak, hogy nagyon örülne annak, ha a krakkói bíborost választanák meg, mert nagyon aktív és ígéretes ember. Közben áthelyezést kapott Tápiószecsőre, de a bejelentés pillanatában a fiatal káplán nagyon megörült. Az érsek következő emléke a pápa első lengyelországi látomásához kötődik. Nehéz volt, hiszen akkoriban a vasfüggönynek ezen az oldalán szinte elképzelhetetlen volt egy pápalátogatás. 1979-ben pünkösdhétfőn azonban a pápa elment hazájába. Az érsek még fiatal káplánként Trabanttal utazott Częstochowába, ahol 4 millió zarándok várta a pápalátogatást, és ötezer papnövendék végezte a szervezőmunkát. Állóhelyen vettek részt a pápai misén hajnali 5 órától délelőtt 11 óráig. A Szentmisén másfél órát prédikált, de senki nem érezte a fáradtságot, mert annyira lelkesítette őket. Később, budapesti káplánként megadatott a főpásztornak, hogy Rómában találkozzon a szentatyával, ahol kérte, hogy áldja meg a híveket. Majd felidézte, hogy váci rektor korában hívatták a nunciatúrára és elmondták, hogy a pápa azt akarja, hogy kalocsai érsek legyen. Később püspökként az első ad limina látogatáson személyesen is módja volt beszélni vele, sőt a szent pápa még arra is emlékezett, hogy ki volt az elődje a vatikáni zsinaton. Egy alkalommal, amikor a pápának bemutatkozott, akkor visszakérdezett a családi nevére. Később jött rá, hogy ez azért volt, mert Szent Faustina nővérnek, az isteni irgalmasság elkötelezettjének az édesanyját is Bábel Máriának hívták. A főpásztor beszéde következő részében a pedagógusokhoz fordult és megemlékezett II. János Pál Christifideles laici kezdetű enciklikájáról. Elmondta, hogy a pápa kifejezetten kéri a keresztény és hazafias nevelést. Nem a globalizált, hanem a hazafias nevelést. Kérte a pedagógusokat, hogy szakmai jártasságuk legyen, lelkiismereteségük, valamint, hogy a világ tudománya és az evangélium között, vagyis a hit és a tudás között teremtsenek harmóniát. Ez ma is nagyon nagy feladat. A szent pápa két dolgot állapít meg a tanárokról, egyrészt, hogy prófétai hivatás, másrészt, hogy missziós küldetés. Prófétai, mert Jézus nevében kell tenni. Úgy kell tanítani, mintha Jézus tenné. És missziós, mert hirdetni kell az értékrendet, amely üdvözít, és szeretet ajándékoz. A jó pedagógus minél többet van együtt a rábízottakkal, hogy minél több példát megtanulhassanak.

332  345354

tzu5

 

A Szentmise végeztével a megjelentek az iskola udvarán létrehozott sportlétesítmény átadásán és megáldásán vettek részt, majd a tanulók be is mutatták, hogy mi mindent tudnak használni. A keceli II. János Pál iskolát 2011-ben vette át fenntartásba a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, majd 2012-ben csatlakozott a tázlári és az imrehegyi tagintézmény. A jubileumi program a következő napokban sportversenyekkel, vetélkedőkkel és színes programokkal folytatódik.

35325  5754

etq3t5

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf