Gyógyvízmegáldás Kiskunmajsán

242

Egyedülálló eseményre került sor a víz világnapján 2023. március 22-én Kiskunmajsán. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek megáldotta a kiskunmajsai fürdő gyógyvizét. Az ünnepséget a Jonathermál Zrt. igazgatóságának elnöke Szikora Gyula szervezte, aki a katolikus köszöntéssel kezdte köszöntő beszédét. Kiemelte, hogy a víz világnapján mennyire fontos, hogy testvéri módon nézzünk egymásra, és áldást kérjünk életünkre, valamint az életet jelentő vízre. A város polgármestere Patkós Zsolt köszöntőjében az üzemeltető nagyvonalúságát is kiemelte, hiszen a víz világnapján bárki ingyen bemehetett fürdőzni a majsai strandra. Az ünnepség fényét emelte Kerpits Miklós két kiváló szavalata, melyben Reményik Sándor költői szavait tolmácsolta, valamint Nagy Péter a szegedi Dóm orgonaművészének játéka, és Sipos László kántor éneke. Az áldás előtt Bábel Balázs érsek beszélt a megjelentekhez. Beszédének elején elmesélte, hogy Polgármester Úr kérdezte, hogy történt-e. már olyan életében, hogy vizet áldott meg. Azt felelte, hogy mindig megáldjuk a kereszt- és szenteltvizet, de ilyenre még nem került sor. Akkor azonban eszébe jutott, hogy sok évvel ezelőtt a Szentkirályi vizet is – amit országosan ismernek – annak idején személyesen áldotta meg.

Beszédének folytatásában elmondta, hogy a Víz világnapja van immár 30. éve. Meg lehet figyelni, ha valaminek világnapot tűznek ki, az azért van, mert azzal a természeti elemmel baj van: kevés van belőle, vagy ha éppen egy betegségre hívják fel a figyelmet. A világban nagy gond van a vízzel. Hála Istennek a magyar földön még van víz többféle formában, de éppen emeritus államelnökünk, Áder János ennek az apostola, aki mindenütt hirdeti, hogy nagyon kell erre a kincsre vigyázni.

  6856  343

 

A Szentírás ekképp kezdődik: Isten megteremti a világot és Isten lelke lebegett a vizek felett - mert onnan jött ki az élet. A bibliai szótár több oldalon idézi szinte osztályozva azokat a helyeket a Szentírásból, ahol a vízről van szó: vannak élő- és folyóvizek, de vannak kártékony vizek is, melyek pusztíthatnak. Érseki könyvtárunk néhány évvel ezelőtt éppen ezzel a szándékkal Szent vizek, források, folyók címmel adott ki könyvet, mely azt dolgozta fel, hogy a történelemben hogyan álltak hozzá a víz használatához, valamint hogyan használták a vizet kultikus célokra. Mert a víz a kereszténységben is kultikussá vált. A keresztvíz által mintegy metamorfózisa van a víznek, hogy a keresztvíz által Isten gyermekei lehetünk, és valamelyképpen a szomjúság is jelzi az Isten utáni vágyat. Így írj a zsoltáros: Mint a szarvas a források vizére, úgy vágyódik utánad én lelkem Istenem. A régi időkről azt mondja: az üdvözültek az élő vizek forrásánál lehetnek majd és abból ihatnak. Kiskunmajsának egy Isten áldotta nagy kincse a gyógyvíz, ahol kb. 3-500.000 ember fordul meg évente az ország minden tájékáról, hogy gyógyulást szereznek. A bibliai történetben, amit az imént hallottunk Jézus meggyógyította a beteget, aki 38 éve ott várakozott. Ha jól meggondoljuk a vizeknek is Isten ad olyan természeti erőt, hogy a betegségeket tudja gyógyítani. Áttételesen Isten adománya számunkra, amiért most köszönetet és hálát mondunk, valamint kérjük azt a Jóistentől, hogy ezt a vizet, a forrásokat és gyógyvizeket ezzel a lelkülettel használják az idetérő vendégek: kérjék a gyógyulást és ha az megtörténne, adjanak hálát érte Istennek.

A főpásztor ezután a medencéhez vonult, ahol áldó imájával Isten áldását kérte a gyógyvízre, valamint a betegekre, akik javulást kérnek állapotukra. Az ünnepség végén a béke vágyának kifejezésére galambokat röptettek, hogy vigyék a béke hírét az egész világra.

 

232  454 e4te  334

4574  546

3543

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf