„NEK-ed, érted!”

Ezzel a címmel szerveződött meg a XXIX. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor a Móricgát és Bugac között fekvő Hittanyán. Augusztus 2-a és 9-e között mintegy 150 gyerek, fiatal sereglett össze, hogy részt vegyen a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye évről-évre megvalósuló, népszerű ifjúsági programján. A tábor nyitó szentmiséjét Bábel Balázs érsek atya mutatta be, melynek során akolitussá avatta Kapus Krisztiánt, az egyik fő szervezőt.

A címben szereplő mozaikszó, a „Nek” az idénről jövő évre halasztódó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra utal. Az Oltáriszentség nagy, közös ünnepére készülődve a fiatalok a hét szentségről hallhattak előadásokat, vagy inkább tanúságtételeket. A cél az volt, hogy a szentségek felvételét vonzó módon mutassák be: milyen értékeket nyerhetünk általuk, milyen ajándékokkal gazdagodik az életünk, ha lelkesen felkészülünk és hittel ünnepeljük a szentségeket. A keresztségről egy kisgyermekét nemrég megkereszteltető fiatal pár beszélt. A bérmálásról a kecskeméti Főplébánia felnőttként megtérő, érett fejjel megbérmálkozó tagjai. A bűnbocsánat szentségét Farkas István piarista atya, a betegek kenetét Kiss József atya mélyítette el a fiatalokban és gyermekekben. Az Eucharisztiáról Dr. Finta József atya, a táborvezető tartott előadást. Az egyházi rend szentségét Joó Balázs mórahalmi plébános mutatta be saját hivatástörténetén keresztül. A házasság szentségéről egy négy gyermekes fiatal pár tett tanúságot. Ezen kívül – a fiatalok kérésére - a hit továbbadásáról, a misszióról is szó esett a táborban. Erről Serfőző Levente atya tartott előadást, majd a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye ifjúsági bizottságában dolgozó fiatal atyákkal beszélgethettek a fiatalok az ifjúságpasztoráció útjairól, örömeiről, nehézségeiről.

A táborban az előadásokon kívül csoportbeszélgetések, mindennapi szentmisék, imádságok, éjszakai szentségimádás és keresztúti ájtatosság révén találkozhattak a résztvevők Jézussal, az Ő igéjével, jelenlétének örömével. A táborban végig jelen lévő öt paptestvérnek köszönhetően sokan végezték el szentgyónásukat is. A lelki programok mellett azonban jutott idő a sok-sok játékra, kézműveskedésre, sportra, táncházra és egyéb közösségi alkalmakra is, amely méginkább összekovácsolta a jelenlévőket. A tábor jellegéhez szorosan hozzátartozik a közös munka is, hiszen alapvetően a csoportok dolga ellátni minden olyan feladatot, ami a tábor rendbetartásához, az étkezésekhez és az alapvető működéshez nélkülözhetetlen. Jó volt látni, tapasztalni, hogy a munkát is örömmel, lelkesen végezték!

Hálás köszönet minden szervezőnek, csoportvezetőnek, segítő munkatársnak. Ismét köszönjük a nagylelkű természetbeni támogatásokat Balogh Károly helvéciai polgármesternek, Csontos Máté móricgáti polgármesternek, Szalkai Sándor és Farkas László vállalkozóknak, a bugaci híveknek, a helvéciai családoknak, a kiskunhalasi kolpingosoknak, a Fornettinek, a környékbeli plébánosoknak és sok-sok más segítőnknek. Köszönjük az anyagi támogatásokat a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyének, a „Széchenyi 2020 programnak” és az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

Találkozzunk jövőre augusztus 1-8-ig az immár harmincadik Bugaci Lelkigyakorlatos Táborban!

 

    Mons. Dr. Finta József                    

általános érseki helynök, plébános, táborvezető